"Usulsüzlük", Avrupa Birliği tarafından sağlanan fonların uygulanmasında yer alan herhangi bir tüzel veya gerçek kişinin, AB genel bütçesine hesabı verilemeyen bir harcama unsuru yüklemek suretiyle AB genel bütçesine halel getirme etkisini doğuran veya doğurma ihtimali bulunan, ilgili kuralların ve sözleşmelerin bir hükmünün ihlaline neden olan fiil veya ihmali anlamına gelmektedir.

Özet olarak "usulsüzlük", Avrupa Birliği tarafından fonlanan programlar ve projeler çerçevesinde Topluluk hükümlerine olduğu kadar ulusal mevzuat hükümlerine de uyulmaması olarak anlaşılmalıdır.

Bu çerçevede, Avrupa Birliği tarafından fonlanan proje ve programların uygulanması ile ilgili olarak herkes usulsüzlük bildiriminde bulunabilir.

Aşağıdaki formu doldururken, lütfen şunları göz önünde bulundurunuz:

•  Usulsüzlük bildirimleri isimsiz olarak yapılabilir.

•  Usulsüzlük bildiriminin içeriğinde asgari olarak şu bilgiler yer almalıdır:  İlgili proje ve usulsüzlüğün detaylı anlatımı.

•  Usulsüzlük bildirimleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği Mali Programlar Dairesi Başkanlığının Program Otoritesi olarak görev yaptığı "Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı" ve "Rekabet Edebilirlik ve Yenilikçilik Operasyonel Programı" altında fonlanan projelerin uygulanmasıyla ilgili olmalıdır.

•  Usulsüzlük bildiriminde içerik sunulacak ise, ilgili içerik, iro@sanayi.gov.tr adresine e-posta kanalıyla iletilmelidir. 

•  Bildiriminiz yukarıda bahsedilen koşulları karşılıyorsa, Usulsüzlük Görevlisi bunu dikkatlice değerlendirecek ve bu durumun geçerliliği doğrulanması durumunda gerekli önlemleri alacak ve usulsüzlüğün tespiti, kaydı ve raporlanması için ilgili prosedürleri başlatacaktır.

Online bildirim için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.

USULSÜZLÜK BİLDİRİMİ