Bakanlığımız ve Avrupa Komisyonu eş başkanlığında ilgili kamu kurumları, ekonomik ve sosyal paydaşlar ve yerel tarafların katılımı ile 27 Kasım 2007 tarihinde BROP Sektörel İzleme Komitesi kurulmuştur. Söz konusu Komite, BROP çerçevesinde ortaya konan hedeflerin gerçekleştirilmesinde Bakanlığımıza destek sağlayan önemli bir unsurdur.

BROP Sektörel İzleme Komitesi Görevleri:
•  Programın hedeflerine ulaşmada kaydedilen ilerlemeyi gözden geçirir.
•  Her bir öncelik ekseni ve tedbire yönelik olarak belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi başta olmak üzere uygulama sonuçlarını inceler.
•  Ara değerlendirme sonuçlarını inceler.
•  Komisyona, NIPAC'a ve ilgili taraflara iletilmesinden önce Sektörel Yıllık ve Nihai Uygulama Raporlarını gözden geçirir.
•  Finansman Anlaşması ve Operasyonel Program hakkındaki değişiklik önerilerini inceler.
•  Proje seçim kriterlerini ve söz konusu kriterlerde yapılacak her türlü revizyonu onaylar.
•  İletişim Eylem Planını inceler ve onaylar.
•  Program hedeflerinin gerçekleştirilmesi ya da idari ve finansal yönetiminin iyileştirilmesi için Program Otoritesine programın revizyonunu veya incelenmesini önerebilir.
•  Avrupa Komisyonu'na ve NIPAC'a program hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve etkinliğinin arttırılması için önerilerde bulunabilir.
•  İhtiyaç duyulması halinde teknik düzeyde toplantı düzenlenmesini teklif edebilir.
•  Programın uygulanmasında kaydedilen ilerlemeyi öncelik ekseni ve gerektiği hallerde tedbir veya operasyon bazında IPA İzleme Komitesine sunar.
•  Yönetim ve kontrol sistemlerinin işleyişine ilişkin olarak Denetim Otoritesi, NAO ve CAO tarafından gündeme getirilen hususları IPA İzleme Komitesine sunar.

1. Sektörel İzleme Komitesi Toplantısı (27 Kasım 2007)

2. Sektörel İzleme Komitesi Toplantısı (5 Haziran 2008)

3. Sektörel İzleme Komitesi Toplantısı (22 Ocak 2009)

4. Sektörel İzleme Komitesi Toplantısı (10 Haziran 2009)

5. Sektörel İzleme Komitesi Toplantısı (19 Kasım 2009)

6. Sektörel İzleme Komitesi Toplantısı (22 Nisan 2010)

7. Sektörel İzleme Komitesi Toplantısı (14 Ekim 2010)

8. Sektörel İzleme Komitesi Toplantısı (18 Mayıs 2011)

9. Sektörel İzleme Komitesi Toplantısı (22 Kasım 2011)

10. Sektörel İzleme Komitesi Toplantısı (27 Haziran 2012)

11. Sektörel İzleme Komitesi Toplantısı (13 Kasım 2012)

12. Sektörel İzleme Komitesi Toplantısı (27 Haziran 2013)

13. Sektörel İzleme Komitesi Toplantısı (28 Kasım 2013)

14. Sektörel İzleme Komitesi Toplantısı (25 Haziran 2014)

15. Sektörel İzleme Komitesi Toplantısı (27 Kasım 2014)

16. Sektörel İzleme Komitesi Toplantısı (3 Haziran 2015)

17. Sektörel İzleme Komitesi Toplantısı (26 Kasım 2015)

18. Sektörel İzleme Komitesi Toplantısı (25 Mayıs 2016)

19. Sektörel İzleme Komitesi Toplantısı (30 Kasım 2016)

20. Sektörel İzleme Komitesi Toplantısı (3 Mayıs 2017)

21. Sektörel İzleme Komitesi Toplantısı (7 Kasım 2017)