Birinci Dönem (2007-2013): Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı

Hangi Alanlar Desteklendi?

Bütçe Ne Kadardı?

Kimler Faydalandı?

 

 

Birinci Dönem (2007-2013): BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI

Avrupa Birliği'ne üyelik yolunda kararlı adımlar atan Türkiye, AB mevzuatına uyumu gerçekleştirmek, AB'nin temelini teşkil eden standartlara erişmek ve ekonomik sosyal değerlerini özümsemek için çalışıyor. Avrupa Birliği hedefine ulaşmak aynı zamanda ekonomik, siyasi ve sosyal alanlarda da ciddi reformların gerçekleşmesini beraberinde getiriyor.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında bu reform sürecini de destekleyen ve katılım öncesi mali yardım aracı (kısaca IPA) olarak adlandırılan bir mali destek anlaşması yer alıyor. Yedi yıllık dönemler için planlanan bu mali yardımların ilk dönemi 2013 yılında sona ermiş bulunuyor.

IPA kapsamında yer alan Rekabetçi Sektörler Programının 2007-2013 yıllarını kapsayan birinci döneminde, teknik adıyla "Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP)" uygulandı. Bu dönemde, 480 milyon Avro kaynak Bakanlığımızın yönetimine verildi ve Türkiye Cumhuriyeti katkısı ile birlikte toplam 565 milyon avro bütçeyle ülkemizin göreceli olarak daha az gelişmiş 43 iline, imalat ve turizm sektöründe belirlenen öncelikler çerçevesinde mali kaynak sağlandı.  

Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) çerçevesinde verilen bu desteklerle, milli geliri Türkiye ortalamasının yüzde 75'inin altında kalan illere ve bölge ekonomisinde önemli yere sahip olan sektörlere farklı yapılarda destekler sağlandı. Bu donemde, işletmelerin rekabet gücü artırılarak, bölgeler arasındaki ekonomik farklılıkların azaltılması amaçlandı.

2013 yılı itibariyle Hatay'dan Rize'ye; Van'dan Kastamonu'ya farklı bölgelerde farklı desteklerin verildiği bu projelerin secim ve geliştirme süreçleri tamamlandı.  Projelerin bir kısmı tamamlanmış olup büyük çoğunluğu uygulama aşamasındadır. Uygulamadaki bu projelerin ağırlıklı olarak 2018'de tamamlanması bekleniyor.


Hangi Alanlar Desteklendi?

Rekabetçi Sektörler Programının birinci döneminde, 3 temel öncelik alanında 8 farklı faaliyete yönelik geliştirilen projeler desteklendi.

Öncelik Alanı: İş Ortamının İyileştirilmesi

Destek verilen faaliyetler:

1. Sanayi altyapısının geliştirilmesi,

2. Finansal araçların oluşturulması ve geliştirilmesi,

3. AR-GE, inovasyon, teknoloji ve bilgi toplumu altyapısının geliştirilmesi,

4. Turizm altyapısı ile tanıtım ve pazarlama faaliyetleri.

 

Öncelik Alanı: İşletme Kapasitelerinin Artırılması ve Girişimciliğin Teşvik Edilmesi

Destek verilen faaliyetler:

5. İşletmelere temel bilgi, danışmanlık ve yatırım desteği sağlanması,

6. Sanayi sektörleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesi.

 

Öncelik Alanı: Teknik Yardım

Destek verilen faaliyetler:

7. Programın hazırlanması, yönetimi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinin desteklenmesi,

8. Programın ve sonuçlarının kamu oyuna tanıtılması.

 

Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında bugüne kadar desteklenen 43 proje için 565 milyon avro kaynak sağlandı.  

Programın birinci döneminde bölge ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda proje seçimleri yapıldı. KOBİ'ler ve Girişimcilerin ortak faydalarına yönelik kullanım tesisleri, lisanslı depolar, laboratuvarlar, Ar-Ge merkezleri gibi yatırım projeleri, katma değeri yüksek olan turizm altyapısı ve tanıtım faaliyetleri ile finansal araç projeleri ön plana çıktı. 

 

 

Bu projeler kapsamında gerçekleştirilenler şöyle özetlenebilir:

•  22,5 Milyon Avro değerinde 3 Teknopark

•  38 Milyon Avro değerinde 4 laboratuvar ve araştırma merkezi

•  78 Milyon Avro değerinde 9 ortak kullanım atölyesi

•  65 Milyon Avro değerinde 9 proje ile 10 adet İş Geliştirme Merkezi

•  28,8 Milyon Avro değerinde 3 adet lisanslı depo

•  50 milyon avro yatırımla Samsun Lojistik Merkezi.

•  3 Finansal Araç Projesi

–  20 milyon avro bütçeyle Türkiye'nin ilk bölgesel nitelikli girişim sermayesi fonu

–  60 milyon avro yatırım ve 1 milyar avroluk hacimle ülkemizin ilk bölgesel nitelikli kredi garanti mekanizması,

–  50 milyon avro bütçeyle Ar-Ge ve ticarileştirme faaliyetleri alanlarında ülkemizin ilk iki risk sermayesi fonu

•  36 milyon Avro değerinde 5 turizm altyapısını geliştirme projesi 

 

Bunların yanısıra,

•  7.6 Milyon Avro değerinde 2 kümelenme projesi gerçekleştiriliyor.

•  36,5 Milyon Avro değerinde 4 kapasite geliştirme projesi (Bakanlık için gerçekleştirilen 2 proje dahil)


Bütçe ne Kadardı?

Rekabetçi Sektörler Programı, birinci döneminde Programa ayrılan 565 milyon avroluk toplam bütçeden 43 projeye 480 milyon avro sağladı.


Kimler Faydalandı?