REKABETE YÖN VEREN PROJELER KİTABI

Bölgelerinin ekonomik, sosyal ve kalkınma önceliklerine paralel olarak geliştirilen ve Türkiye'nin rekabetçilik haritasında önemli bir ilerlemeye destek olacağı düşünülen projelere mali destek sağlanıyor. Programın birinci döneminde toplam 44 proje desteklenirken, projenin tasarlanması, olgunlaştırılması sürecinin yanı sıra uygulama ve izlenmesi de Bakanlığımız tarafından yürütülüyor.

Rekabetçi Sektörler Programı Birinci Dönem Projeleri 
Programımızın ilk döneminde,  Türkiye'nin 43 ilinde, toplam 44 projeye yaklaşık 565 Milyon Avroluk yatırım desteği verildi. Geçtiğimiz yıllarda hazırlık ve planlama aşamaları üzerinde çalışılan bu projelerin 2017 yılı sonuna kadar tamamlanarak bölge ekonomilerine kazandırılması hedefleniyor.

Desteklenen projeler:

Ar-Ge ve İnovasyon Projeleri

Finansa Erişim Projeleri

İş Geliştirme Merkezi Projeleri

Lisanslı Depoculuk Projeleri

Kapasite Geliştirme Projeleri

Kümeleme Projeleri

Ortak Kullanım Atölyesi ve Üretim Tesisi Projeleri

Lojistik Merkez Projeleri

Turizm Projeleri

 

Rekabetçi Sektörler Programı İkinci Dönem Projeleri 

İkinci dönem kapsamında desteklenen projelerin listesi yayınlanmıştır. Yeni projelerin kabul edilmesi halinde liste güncellenecektir.