Türkiye'nin gelişmekte olan bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin, gerek iç gerekse dış piyasada rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak tasarlanan Rekabetçi Sektörler Programı, Bakanlığımız ile Avrupa Birliği ortak girişimi olarak hayata geçiriliyor.

Türkiye ve Avrupa Birliği mali işbirliği anlaşması çerçevesinde 2007 yılından bu yana yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı Türkiye'nin kalkınma stratejisinde yer alan bir çok öncelikli alanda geliştirilmiş projeye finansal ve teknik destek sağlıyor. 

Rekabetçi Sektörler Programımızın amacı, Türkiye'deki bölgesel farklılıkların dengelenmesi için KOBİ'lerin rekabet gücünün artırılarak sosyal ve ekonomik kalkınma sağlanması, böylelikle  ekonomizin AB ülkeleri seviyesine yükseltilmesi olarak özetlenebilir.

Programın birinci dönemi 2007-2013 arasında uygulandı. Bu dönemde imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin daha rekabetçi olabilmek için belirlenen ihtiyaçlarının karşılanmasından, ortak kullanım tesislerinin kurulmasına; yenilikçi teknolojilere zemin ve kaynak sağlanmasından, turizm alt yapısının geliştirilmesine bir çok farklı hedefle yola çıkan projeye mali kaynak aktarıldı.

2014-2020 yıllarını kapsayacak Programın ikinci dönemindeyse Ar-Ge ve inovasyona yönelik projeler başta olmak üzere, ekonomide rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak Türkiye'nin tüm bölgelerinden gelecek farklı alanlardaki projelere mali kaynak sağlanması planlanıyor.

 

BİRİNCİ DÖNEM İKİNCİ DÖNEM

43 ŞEHİR

565 MİLYON AVRO

44 PROJE

TÜM TÜRKİYE

405 MİLYON AVRO

 

Rekabetçi Sektörler Programı ile ilgili video ve tanıtım filmlerine ulaşmak için tıklayınız