Operasyonel Program Dokümanları

•  Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) İngilizce (PDF, 3.8MB)

•  BROP Ön Değerlendirme Raporu İngilizce (PDF, 434KB)

•  BROP Ara Değerlendirme Raporu İngilizce (PDF, 4.2MB)

•  BROP 2. Ara Değerlendirme Raporu İngilizce ( PDF, 14.4 MB)

•  2015 Sektörel Uygulama Raporu İngilizce (PDF, 1.5MB)

 

Stratejik Dokümanlar

•  Çok Yıllı İndikatif Planlama Belgesi (2009-2011) İngilizce (PDF, 242KB)

•  Çok Yıllı İndikatif Planlama Belgesi (2011-2013) İngilizce (PDF, 152KB)

•  Çok Yıllı İndikatif Mali Çerçeve (2010-2012) İngilizce (PDF, 31KB)

•  Çok Yıllı İndikatif Mali Çerçeve (2012-2013) İngilizce (PDF, 41KB)

•  Finansal Araçlar için Boşluk Analizi Raporu İngilizce (PDF, 3MB)

•  Stratejik Çerçeve Belgesi (PDF, 1.6MB)