Mevzuat

Kanun
•  Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (PDF, 19KB)

Tüzük
•  IPA Komisyon Tüzüğü (PDF, 739KB)

•  IPA Konsey Tüzüğü (PDF, 204KB)

•  IPA Uygulama Tüzüğü – Düzenleme İngilizce (PDF, 768KB)

•  IPA Uygulama Tüzüğü İngilizce (PDF, 342KB)

•  IPA Konsey Tüzüğü İngilizce (PDF, 141KB)

Genelge
•  Katılım Öncesi AB'den Sağlanacak Fonların Yönetimi (PDF, 326KB)

Diğer Mevzuat
•  Çerçeve Antlaşma (PDF, 430KB)

•  Finansman Antlaşması İngilizce (PDF, 2.9MB)

•  Finansman Antlaşması – Ekler İngilizce (PDF, 5.4MB)

•  Çerçeve Antlaşma İngilizce (PDF, 387KB)

•  IPA I Kapanış Rehberi İngilizce (PDF, 1.3MB)