İletişim Dokümanları

•  BROP İletişim Eylem Planı (Kasım 2015) (PDF, 764KB)

•  Rekabetçi Sektörler Programı İletişim ve Tanıtım Kitapçığı (PDF, 3,4MB)

•  AB İletişim ve Görünürlük Rehberi (PDF, 701KB)

•  AB İletişim ve Görünürlük Rehberi – Ek (PDF, 103KB)

Şablonlar

•  Belgeler (zip, 236KB)

•  Tanıtım Malzemeleri (zip, 33.4MB)

•  Sarf Malzemeler (zip, 2.3MB)

•  Zorunlu Levhalar (zip, 3.3MB)