1. AB dış yardım projeleriyle ilgili arama ekranı nasıl kullanılır?

a. Aradığınız projenin durumu için aşağıdakilerden en az birini seçin.

Ön duyurusu yapılmış satın alma duyurusu henüz yapılmamış projeler için "Ön   duyuru" seçeneğini işaretleyin. Teklif çağrısı yapılmış ya da satın alma duyurusu yayınlanmış başvuru süresi geçmemiş ihaleler için "Açık" seçeneğini işaretleyin. Ön duyuru, Satın alma duyurusu ve Son Başvuru Tarihi geçmiş ihaleler için "Kapalı" seçeneğini işaretleyin.

b. Aradığınız projenin tipini (HİZMET, YAPIM İŞLERİ, MAL ALIMI) seçin. "Ara" düğmesine basarak   sorgulamanızı yapın.

Aradığınız ölçütlere uygun sonuçlar ekrana gelecektir.Sorguladığınız ihale duyuruları ilgili ayrıntılı                dokümanlar için uygun başlığı seçin.

Örnek 1
Hizmet Sözleşmesi ile ilgili ihale ilanlarını görmek için 
Durumu: Açık 
Tipi: Hizmet
olan alanları işaretleyerek "Ara" düğmesine basıp sorgulayın.

Örnek 2
Yapım İşleri ile igili tüm ilanları görmek için;
Tipi: Yapım İşleri
olan alanları işaretleyerek "Ara" düğmesine basıp sorgulayın.

Yeni bir sorgulama için "a-b-c " adımlarını tekrarlayın.      

 

2. Program çerçevesinde ihaleler kaç şekilde ve hangi usullerde yapılır?

Türkiye'de Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardımları (IPA) çerçevesinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3-c Maddesi gereğince "Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi değildir". Program çerçevesinde yürütülen projelerin ihaleleri inşaat (yapım işleri), mal alımı ve hizmet alımı olarak üç türde yapılır. Her bir ihale türü de kendi içinde farklı usullerde yapılabilir. Bu ihale türünün usulleri, PRAG ihale ve hibe rehberinde (Procurement And Grants for European Union external actions – A Practical Guide) (http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do) açıklanmaktadır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan inşaat ve mal alımı ihaleleri çoğunlukla uluslararası açık (international open) ve yerel açık ihale (local open) şeklinde; hizmet alımı ihaleleri iseçoğunlukla uluslararası sınırlı ihale (international restricted) şeklinde gerçekleştirilir. PRAG'da açıklanmış diğer ihale usulleri de gerektiğinde kullanılır.

 

3. Program çerçevesinde yapılan ihalelerin dokümanları hangi kısımlardan oluşur?

İhale dokümanları ihale türü ve usulüne göre farklı dokümanlar içerir. İhale dokümanlarının içeriği, ihale ilanının yayınlandığı tarihte geçerli olan PRAG versiyonuna göre belirlenir. PRAG'ın resmi web sitesinden güncel bilgiler edinilebilir.

Hizmet alımı ihaleleri için en çok kullanılan ihale usulü olan uluslararası sınırlı ihale usulü için ihale dosyası aşağıdaki dokümanlardan oluşur:

a. Hizmet alımı ihale dosyası (Uluslararası sınırlı ihale usulü):

•  İhaleye başvuracaklara talimatlar
•  Taslak sözleşme
•  Özel şartlar
•  Genel şartlar
•  Teknik şartname (İngilizce "Terms of Reference" (ToR))
•  Organizasyon ve metodoloji
•  Bütçe
•  Formlar ve diğer dokümanlar
•  İhale başvuru formu
•  İhale makamı tarafından belirtilen diğer dokümanlar

Uluslararası sınırlı ihale usulü ile ilgili tüm dokümanlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do;jsessionid=1WLpJhyGsPpz7GqYNYcGLbtbVLy5zvKVLnd1hLpLDH4c28Mw6phJ!441492730?group=B

Not: Uluslararası sınırlı ihale usulü iki aşamalı olup, ilk aşamada yapılan başvurular değerlendirilerek ihale ilanında belirtilen kriterlere göre başvuru yapan firma sayısı maksimum sekize indirilmekte ve ihaleye bu firmalar çağrılmaktadır.

b. İnşaat ihale dosyası (Uluslararası ve yerel açık ihale usulü):

İnşaat ihale dosyası beş ana bölümden oluşmaktadır:             

Bölüm 1:
•  
İhaleye başvuracaklara talimatlar
•  İhale başvuru formu
•  İhale teminat mektubu
•  İlgili formlar ve diğer dokümanlar

Bölüm 2:
•  
Taslak sözleşme
•  Genel şartlar (FIDIC)
•  Özel şartlar
•  Teminat mektupları
•  Diğer formlar

Bölüm 3:
•  
Teknik şartname/İşveren ihtiyaçları

Bölüm 4:
•  
Finansal teklif

Bölüm 5:
•  
Çizimler ve yardımcı dokümanlar ve
•  İhale makamı tarafından belirtilen diğer dokümanlar.

Uluslararası ve yerel açık ihale usulü ile ilgili tüm dokümanlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?group=D

c. Mal alımı ihale dosyası (Uluslararası ve yerel açık ihale usulü):

Mal alımı ihale dosyası aşağıdaki dokümanlardan oluşmaktadır:

•  İhaleye başvuracaklara talimatlar
•  Taslak sözleşme
•  Özel şartlar
•  Genel şartlar
•  Teknik şartname ve teklif
•  Finansal teklif
•  Formlar
•  Diğer dokümanlar
•  İhale başvuru formu
•  İhale makamı tarafından belirtilen diğer dokümanlar

Uluslararası ve yerel açık ihale usulü ile ilgili tüm dokümanlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do;jsessionid=sqNYJcGDQncX81p30NnTRGcTf0wrJT22NDd3P4vyn6P3spn1DqNS!441492730?group=C

 

4. Terms of Reference (ToR) nedir?

Terms of Reference (ToR), hizmet alımı ihalelerinde kullanılan teknik şartnamedir.Proje faydalanıcısının, danışman firmanın yapmasını istediği faaliyetleri genel olarak tanımlar.Danışman firmalar teknik tekliflerini (organizasyon ve metodoloji) bu şartnameye göre hazırlar.Uluslararası sınırlı ihale usulünde ToR'lar gün bazlı (fee-based) ve götürü bedel (global price) olarak iki şekilde hazırlanabilir.

 

5. FIDIC nedir?

Fransızca "Federatıon Internatıonale Des Ingenieurs Conseils" kelimelerinin kısltması olan FIDIC, İsviçre'de kurulmuş Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu'na verilen isimdir.FIDIC tarafından hazırlanmış inşaat sözleşmeleri genel şartnameleri Türkiye'de Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardımları (IPA) çerçevesinde yapılan inşaat sözleşmelerinin genel şartnamesi olarak kullanılır.

 

6. Proje uygulama sürecinde ihaleleri faydalanıcı kurum mu gerçekleştiriyor?

Hayır, ihale makamı olan Daire Başkanlığımız tarafından yapılmaktadır.

 

7. İhale dosyalarını nereden alabiliriz?

Her bir ihale özelinde ihale dosyalarının temini konusu ihale ilanlarında (Contract Notice) detaylı olarak yer almaktadır. 1. Soruda açıklandığı üzere ihalelerin yayınlandığı web sayfasından ihale ilanının temini ile bu bilgilere ulaşılabilir.

Genel uygulama olarak mal alımı ve hizmet ihalelerinin bütün dokümanları resmi web sayfasında yayınlanmaktadır. İnşaat ihalesinin idari dokümanları yine web sitesinde yayınlanmaktadır. İnşaat ihalesi teknik dokümanları ise, ihale ilanında belirtilen prosedüre göre İhale makamından temin edilebilir.

 

8. İhaleler ile ilgili ek bilgi nasıl alabilirim?

İhaleler ile ilgili olarak telefonla bilgi alınması yasaktır. İhale makamının resmi iletişim kanalları yolu ile yazılı olarak bilgi talebinde bulunulabilir.

İhale Birimi iletişim kanalları:      
Fax: 0312 201 69 54
e-mail: rsp.tender@sanayi.gov.tr

           :rsp.ihale@sanayi.gov.tr