1. Katılım Öncesi Yardım Aracı-IPA nedir?

AB, aday veya potansiyel aday ülkelere verimli kaynak aktarımını sağlamak üzere 2007'de yeni bir mali yardım sistemi oluşturdu. Bu sisteme de IPA (Instrument for Preaccession Assistance/Katılım Öncesi Yardım Aracı) adını verdi. Türkiye ile AB ilişkilerinin önemli bir boyutunu oluşturan bu mali işbirliğinin ilk dönemi IPA I adı altında 2007-2013 yılları arasında kullanılmaya başlandı. İkinci dönem ise 2014-2020 tarihlerini kapsıyor.

Detaylı bilgi için http://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/ab-turkiye-mali-isbirligi#ipa-nedir adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

2. Rekabetçi Sektörler Programının yeni dönemi ile ilgili detaylara nasıl ulaşabilirim?

Rekabetçi Sektörler programının yeni dönemi için detaylı bilgiye http://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/rsp-ikinci-donem adresinden ulaşabilirsiniz.

 

3. Proje teklif çağrısına ne zaman çıkılacak?

2017 yılı çağrısı sonuçlanmıştır. Şu an için açık çağrımız bulunmamaktadır. Proje teklif çağrıları web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden takip edilebilir (Facebook: RekabetciSektorlerProgrami, Twitter: RekabetciSP).

 

4. Çağrı eylem/faaliyet bazında mı olacak? İçeriği nedir?

Şu an için bu detaylar belli değil ancak birden fazla faaliyet alanı çağrıya açılacaktır. Çağrı sürecinde yayınlanacak olan ve çağrıyla ilgili tüm detayları barındıran Çağrı Rehberine web sayfamızı takip ederek ulaşabilirsiniz.

 

5. Projeler nasıl seçiliyor? 

Proje seçimi iki yöntemle yapılır:

Doğrudan Müzakere Yöntemi: Doğrudan Müzakere Yöntemi: Bu yöntem, RYSOP kapsamında Bakanlıkça yapılacak haritalandırma/analiz sonucuna göre yine Bakanlıkça ilgili taraflara yapılacak proje sunma yönündeki daveti ve sunulacak projelerin belirli kriterlere uygun olarak seçilmesi sürecini ifade eder.

Haritalandırma/analiz çalışmasında, proje boşluğu bulunan program faaliyetlerindeki bütçe ve zaman kısıtları ile program göstergeleri dikkate alınır.

Proje Teklif Çağrısı Yöntemi: Merkezi kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan diğer kurumlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılacak teklif çağrılarına projelerini sunabilir. Üniversiteler, Ar-Ge merkezleri, sanayi odaları gibi yapılar bu tür kurum ve kuruluşlar arasında yer alır.

 

6. KOBİ'ler doğrudan başvuru yapıp projeleri için destek alabiliyor mu?

Şu an için hayır. Ancak önümüzdeki dönemlerde KOBİ'lere doğrudan hibe verilebilmesi konusunda Bakanlığımızın AB tarafından akredite edilmesi için çalışmalar sürüyor. Bu akreditasyonun 2018 yılında sonuçlanması bekleniyor ve bu akreditasyon tamamlandıktan sonra KOBİ'ler hibe desteği almak için Rekabetçi Sektörler Programına doğrudan başvuru yapabilecekler.

2017 yılının sonuna kadar devam edecek ve KOBİ'lere ve yenilikçi işletmelere kredi kolaylığı ve yeni finansman olanakları sağlayan finansal araçlara yönelik 3 büyük proje fonlanmaktadır. Bu projeler hakkında bilgi almak için, http://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/ adresini takip edebilirsiniz.

 

7. Küçük ölçekli firmalarda makine-teçhizat alımı destekleniyor mu?

Firmalar şu an için Programımıza başvuramıyor. Bakanlığımız hibe verebilmek için AB tarafından akredite edildiğinde, KOBİ'ler hibe için doğrudan başvurabilecek. Makine-teçhizat alımının desteklenip desteklenemeyeceği, ilgili hibe çağrısı kapsamında belli olacak.

 

8. Projeler kapsamında yapılacak hangi harcamalar Programdan karşılanabilir?

Proje bütçelerinden, makine/ekipman alımı ve uzun süreli eğitim, danışmanlık, tanıtım, doküman hazırlama gibi işleri içeren teknik destek faaliyetleri ve inşaat/tadilat harcamaları karşılanabilir. 

 

9. Projenin kapsamında personel giderleri karşılanıyor mu?

Hayır, personel giderleri gerek proje geliştirme safhasında gerekse uygulama ve sonrasında; IPA mevzuatı kapsamında karşılanamaz. Ayrıca IPA kapsamında, projenin uygulanacağı alanın satın alınması veya kiralanması ile proje kapsamında kurulacak ve yönetilecek yapının işletme giderleri de proje bütçesinden karşılanamamaktadır. Söz konusu giderlerin proje sahibi tarafından karşılanması ve projesi onaylanmadan önce, bu giderleri karşılayacağına dair taahhüt vermesi gereklidir.   

 

10. Proje hazırlık maliyetleri karşılanıyor mu?

Projelerin teknik araştırması, fizibilite raporu, fayda-maliyet analizi vs. diğer çalışmalar proje sunumu yapan kurum veya kuruluş tarafından karşılanmaktadır.

 

11. Randevu kuralları nelerdir?

Randevu Kuralları için tıklayınız.