1. GRUP (10 Nisan 2017)  |  2. GRUP (16 Nisan 2017)  |  3. GRUP (21 Nisan 2017)  |  4. GRUP (26 Nisan 2017)  |  5. GRUP (28 Nisan 2017)  |

6. GRUP (5 Mayıs 2017)  |  7. GRUP (12 Mayıs 2017)  |  8. GRUP (18 Mayıs 2017)  |   9. GRUP (26 Mayıs 2017)  |  10. GRUP (31 Mayıs 2017)  |

11. GRUP (2 Haziran 2017)   |  12. GRUP (7 Haziran 2017)   |  13. GRUP (9 Haziran 2017)   |  14. GRUP (14 Haziran 2017)   |  15. GRUP (16 Haziran 2017)   |  16. GRUP (22 Haziran 2017)


16. GRUP (22 Haziran 2017)

1. Kamu Niteliğinde Meslek Kuruluşu kapsamında olan …. Tekstil İhracatçıları Birliği, …. Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği  ve …. TSO'nun ortaklığında kurulmuş bir şirket olan …. Teknoloji Koordinasyon ve AR-GE Merkezi projeye ortak olabilir mi? Bu merkezin  kuruluşu 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göredir. Ancak Ekonomi Bakanlığı onayı ile Araştırma Merkezi amaçlı kurulmuştur.

Başvuru Rehberlerinin 2.1 Başvuru Sahipleri ve Ortakların Uygunluğu başlığı altında belirtildiği üzere "Ortaklarının tamamı kamusal nitelikli kurumlardan oluşan şirket statüsünde kurulmuş Araştırma Merkezi/Enstitüler de Yetkili organlarının, projenin nihai ödemesinden sonraki en az 5 yıl boyunca proje faaliyetlerinden elde edilen kârı dağıtmayacaklarına dair yazılı ve yasal olarak bağlayıcı karar almaları şartıyla bu çağrı altında uygun ortak niteliğindedir."

Bahse konu Araştırma Merkezi'nin bütün ortakları kamusal nitelikte meslek kuruluşuysa Çağrılar kapsamında uygun ortak olarak kabul edilmektedir.

 

2. ….. Şeker Fabrikası A.Ş. bünyesinde kurulmuş olan Ar&Ge Merkezi olarak Rekabetçi Sektörler Programı Eylem 2 kapsamında başvuru yapmak istiyoruz. https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/rsp-ikinci-donem adresinizde aşağıda yer alan bilgilerde projeler nasıl seçilir bölümünde Proje Teklif Çağrısı Yöntemi ile müracaat edebileceğimiz bilgisi yazıyor ancak kimler başvurabilir kısmında net ve açıklayıcı bir bilgi bulunmuyor. Bu kapsamda, Ar&Ge Merkezi olarak biz tek başımıza bu programa katılıp proje verebilir miyiz? Yoksa bir firma/kurum ya da kuruluş ile iş ortaklığı mı kurulması gerekmektedir ya da bir kurum çatısı altında mı müracaat edilecektir?

6 Nisan 2017 tarihi itibarıyla açık olan 3 adet Çağrı Başlığı kapsamındaki tüm başvuru koşulları https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/proje-cagrilari adresinde yer alan Çağrı Rehberlerinde yer almaktadır. Lütfen rehberleri ve yayımlanan düzeltmeleri detaylı inceleyiniz.

 

3. TSE olarak kuruluş kanununda yer alan görevlerimizde:

E) (Değişik: 16/5/1985 - 3205/2 md.) Standartlar konusunda her türlü ilmi ve teknik incelemelerle araştırmalarda bulunmak, yabancı memleketlerdeki benzeri çalışmaları takip etmek, Milletlerarası ve yabancı standart kurumları ile münasebetler kurmak ve bunlarla işbirliğinde bulunmak,

G) Standartlarla ilgili araştırma maksadıyla ve ihtiyari standartların tatbikatında kontrol için laboratuvarlar kurmak, muayene, analiz ve deneyleri, resmi veya hususi sektörün talep edeceği teknik çalışmaları yapmak ve rapor vermek, ifadeleri yer almaktadır.

Bu durumda, proje başvurusu yapabilmemiz adına kurumumuz Araştırma Enstitüsü olarak kabul edilir mi? Başlık: Faaliyet 2.1: Araştırma ve Geliştirme altında KOBİ'lere hizmet vermek üzere laboratuvar kurulması noktasında proje başvurusu yapabilir miyiz?  

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) program kapsamında tanımlanan Araştırma Enstitüleri kapsamında yer almamaktadır. Bu nedenle Faaliyet 2.1 Araştırma ve Geliştirme başlığı altında uygun başvuru sahibi olarak kabul edilmemektedir. TSE ilgili çağrı başlığı altında Kamu Kurumu sıfatıyla "ortak" olarak yer alabilir.

 

4. TSE olarak Doğrudan Müzakere Yöntemi ile proje sunabilir miyiz? Bunun için son başvuru süresi ne zamandır?

Programa doğrudan müzakere yoluyla başvuru bu çağrıların kapsamı dışındadır.  

 

5. ……. OSB olarak Faaliyet 1.1 çağrısına 2 MW GES  projesiyle başvuru yapmayı planlıyoruz. Başvuru rehberi, 'uygun olmayan maliyetler kısmında katma değer vergisi ile gümrük ve ithalat vergileri program kapmasında desteklenmemektedir.' bilgisini ihtiva etmektedir. Bu bilgiler ışığında program kapsamında desteklenecek tedarik bileşenlerinden olan makine ekipman tedariki, imalatı, teslimatı, boşaltılması, kurulumu, işletmeye alınması bakım ve satış sonrası hizmetlerde ihale bedelindeki vergileri mi ifade edilmektedir ifade etmiyorsa ifade ettiği kavramı açıklayabilir misiniz? Örneğin panel satın alma ihalesinde panellerin KDV ve eğer yurtdışı firması kazanırsa gümrük vergileri ERA tarafından mı finanse edilecektir?

Projeler kapsamında satın alınacak hizmet, makine ve ekipmanlar KDV ve gümrük/ithalat vergilerinden muaftır.

Muafiyetin uygulaması hakkında bilgi almak için lütfen 3. Grup'ta yer alan 6. sorunun cevabını inceleyiniz.

 

6. Faaliyet 1.1 imalat sektörü  bileşeni kapsamında tehlikeli atıkların bertarafını içeren bir çamur yakma ünitesi kurulmasını konu alan projemizin sonuna yaklaşmış bulunmaktayız. Ancak tesis kurulumu için ÇED raporunun alınması noktasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından çamur analiz raporu gerektiğini beyan etmişlerdir. Türkiye'de bu analizi yapan tek akredite kurum ise TÜBİTAK'tır. Biz bu konuda TÜBİTAK'a gerekli müracaatımızı hâlihazırda yapmış bulunmaktayız. Ancak söz konusu analiz raporunun yaklaşık 45 gün süreceği tarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle, hazırlamış olduğumuz proje başvuru evraklarımız içerisinde ÇED raporu, ÇED raporuna gerek yoktur yazısı veya ÇED raporu için gerekli müracaat yapılmıştır yazısının dosyada bulunması yeterli olacaktır denilmektedir. Bizler bunlardan hiçbirisini sağlayamıyoruz.  Projemiz içeriği ve hizmet verdiği potansiyel hedef grupları dâhilinde gerek çevreci ve gerekse imalat sektöründe çıktıların yeniden girdiye dönüştürülmesi, yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği ve yüksek çarpan etkisi  yaratacak bir yapıya sahip olması nedeniyle ÇED Raporu hususunda OSB başvuru sahibi olarak yönetim kurulumuz tarafından alınacak ÇED taahhütnamesi yeterli olur mu? 

ÇED Raporu gerektiren fakat raporun başvuru sürecinde temin edilmesinin mümkün olmadığı durumlarda; ÇED raporu edinilmesine yönelik sürecin başlatıldığına dair belgelerin başvuruya eklenmesi ve gerekli açıklamaların yapılması gerekmektedir.

ÇED Raporu'nun en geç Ek Doğrulama süreci dâhilinde (takriben 2017 yılı 3 ve 4. Çeyrekleri) temin edilmesi gerekmektedir. ÇED Raporu olmadan projenin nihai kabulünün yapılması mümkün değildir.

 

7. Şirketimiz ……… Büyükşehir Belediye'sinin bir iştiraki olup %88,73 hissesi ……….Büyükşehir Belediyesi'ne aittir ve Yönetim Kurulu Başkanımız aynı zamanda ……… Büyükşehir Belediyesi Başkanı olan Sn. …………….'dir. Yani şirketimiz ………. Büyükşehir Belediyesi tarafından yönetilmektedir. Şirketimizin amacı vatandaşlarımıza sağlıklı ve kaliteli ürünleri hesaplı olarak sunmaktır.  Asıl faaliyet konumuz ekmek ve unlu mamuller üretimi olmakla birlikte ……….Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal kalkınma planları kapsamında 2014 yılında şehrimizin dağ ilçelerinden ………'te bir süt ürünleri imalat tesisini faaliyete geçirdik. Bu bölgenin sütlerini toplayarak burada bulunan köylüye ciddi bir destek sağladık. Şu an yine bu kapsamda ……….'nın ………….ilçesinde bir süt ürünleri imalat tesisi kuracağız. Bu sayede bölgeden toplanacak sütlerle bu bölgedeki hayvancılığın desteklenmesini sağlayacağız. Şirketimiz bahse konu bu hibelerden faydalanabilir mi? 

Çağrılar kapsamında özel şirketler başvuru sahibi ve ortak olamamaktadır. Bunun tek istisnası yetkili organların, projenin nihai ödemesinden sonraki en az 5 yıl boyunca proje faaliyetlerinden elde edilen kârı dağıtmayacaklarına dair yazılı ve yasal olarak bağlayıcı karar almaları şartıyla, ortaklarının tamamı kamusal nitelikli kurumlardan oluşan şirket statüsünde kurulmuş Araştırma Merkezi/Enstitüler'dir. Bahse konu şirketin ortakları arasında gerçek kişiler ve özel şirketler olduğundan uygun başvuru sahibi ve ortaklar arasında yer almamaktadır.

Ayrıca hayvancılığın desteklenmesi Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programının öncelikleri arasında bulunmamaktadır.

 

8. Annex B- Declaration of Applicant tablosunda  "Role and responsibility in the implementation of the project" satırında ilgili kurum yetkilisi dışında projede yer alacak diğer kontakt kişileri için bilgi eklemek gerekiyor mu?  Örneğin proje yürütücüsü, ve projede yer alan diğer çalışanlar için de bilgi girilmeli mi?  

"Role and responsibility in the implementation of the project" satırında hangi kurum (başvuru sahibi veya ortak) için tablo dolduruluyorsa o kurumun projenin yürütülmesindeki görev ve sorumlulukları kısaca belirtilmelidir. Projede görev alan kişi(ler)e ilişkin bilgilerin Annex I - Human Resource Capacity & CVs ekinde yer verilmesi gerekmektedir.

 

9. Proje kapsamında x alanında bir mükemmeliyet merkezi kurulması planlanıyor. Ayrıca proje ortaklarından olan üniversitenin x ile ilgili bölümünün atölyesinde de merkez kadar olmasa da küçük ölçekte yeni makineler alınması planlanıyor. Amaç okul döneminde sektöre öğrencilerin ilgi duymasını sağlamak. Ayrıca merkezdeki ustalar akademide eğitim verebilecek. Bu şekilde hem merkeze büyük ölçekte ve çok daha fazla hem de proje ortağı üniversiteye küçük ölçekte makine/ekipman alınabilir mi? Proje aynı ilde gerçekleşecek. Merkez üniversitenin dışında bulunuyor.

Proje yeri ile ilgili lütfen 10. Grup 11. sorunun cevabını inceleyiniz.

Başvuru Rehberlerinde "Diğer Operasyonel Programlar ile Sınır" başlığı altında; projeler kapsamında önerilecek faaliyetlerin çoğunluğunun başka Program Otoriteleri tarafından yürütülen Operasyonel Programların kapsamına girmemesi gerektiği belirtilmektedir.

Ana amacın mesleki niteliklerin geliştirilmesine yönelik olduğu projeler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi tarafından yürütülmektedir. Proje faaliyetlerinin büyük çoğunluğunun CISOP hedeflerine hizmet etmesi gerekmekte olup, diğer amaçlara ilişkin faaliyetlerin proje içerisindeki yoğunluğu ve bütçesi  projenin ana amacını etkilemeyecek ölçüde kısıtlı kalmalıdır.

 

10. Projede başvuru sahibi olan kurum işletme sermayesi koymasa diğer ortaklardan 2 veya daha fazlası işletme sermayesi koysa olur mu? 

Proje teklifinde başvuru sahibi olarak yer alan kurum/kuruluşun projeye katkısının olması zorunlu olmakla birlikte bu katkının ayni veya nakdi olması hususunda bir zorunluluk yoktur. 

 

11. IPA II çağrısı "Faaliyet 2.2. Teknoloji Transferi ve Ticarileşme" başlığı kapsamında Ortaklık yapısında, iki farklı üniversite aynı projeye ortak olabilir mi? Bir Üniversite / TTO bu çağrı kapsamında birden fazla proje için iştirakçi olarak niyet mektubu verebilir mi?

Faaliyet 2.2 Teknoloji Transferi ve Ticarileşme başlığına iki üniversitenin ortak olarak başvurmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Çağrılar kapsamında "iştirakçi" kavramı yoktur.

Başvuru ve ortaklık koşulları için lütfen Çağrı Rehberlerinin 2.1 Başvuru Sahipleri ve Ortakların Uygunluğu başlığını inceleyiniz.

 

12. 6.Grup 8. Soru cevabınızı inceledik. Annex J-Financial Statement doldurulurken her yılın ilk günü ve TCMB satış kuru esas alınacak ancak netleştirmek için soruyorum. Örneğin 2013 yılı tutarları Euro'ya çevrilirken 2013 yılı Ocak ayının 1. Günü mü yoksa 2014 yılının Ocak ayının ilk günü mü alınmalı?

Annex J-Financial Statement doldurulurken hangi yılın tutarları Euro'ya çevriliyorsa o yılın ilk gününün (verilen örneğe göre 2013 yılının) kur değeri baz alınacaktır.

 

13. 15. Grup 2. Soru'da geçen "Kilit olmayan uzman" ile tam olarak neyin kastedildiğini açıklayabilir misiniz?

Kilit olmayan uzmanlar (non-key expert)  Teknik destek sözleşmesi kapsamında, kısa veya uzun dönem olarak istihdam edilebilen, ücretleri proje bütçesinden karşılanabilen, projenin sağlıklı yürütülebilmesi için kilit uzmanın (key expert) koordinasyonu altında kendi uzmanlık alanına göre çıktılar üreten uzmanlardır.

Hizmet yüklenicisi olmak amacıyla Teknik Yardım ihalesine tekliflerini sunan firmalar kilit uzmanlarının CV'lerini de teklifte belirtirken, kilit olmayan uzmanlar için böyle bir zorunluluk yoktur. 

 

14. Faaliyet 1.1 İmalat Sanayi kapsamında proje başvurusu yapacağız. Projemizde bütçe kalemleri tedarik bileşeni ağırlıklıdır. Makine/ekipman alınarak bir ihracatı geliştirme merkezi kurulacaktır. Bunun yanı sıra, bölgedeki KOBİ'lerin ihracat potansiyelinin ve rekabetçiliğinin artırılması için eğitim verilmesi ve uluslararası coğrafi işaret belgesi alınması da proje kapsamındadır. Sadece bu iki hizmet kalemini kapsayacak şekilde ilgili uzmanlar tarafından sağlanacak gerekli girdiyi teknik destek bileşeninin altına eklemek istiyoruz. Dolayısıyla, teknik destek bileşeni daha küçük ölçekli ikinci bir bileşen olacaktır ve projenin genel amacına yönelik olacaktır. Bu şekilde bir bütçelendirme uygun mudur? 

Teknik destek bileşeni veya tedarik bileşeni için öngörülen herhangi bir alt veya üst limit bulunmamaktadır. Ancak, bileşenlerin bütçe dağılımının kendi içinde tutarlı ve projenin genel ve özel hedefleriyle uyumlu olması, değerlendirme aşamasında dikkat edilecek bir husustur.

 

15. IPA II çağrısı "Faaliyet 2.2. Teknoloji Transferi ve Ticarileşme" başlığı kapsamında yapacağımız projede başvuru sahibi üniversitedir. Bu durumda; sürdürülebilirlik kapsamında gelir elde ettiğimizde nasıl bir gelir modeli oluşturulmalıdır? Gelir süreci nasıl yürütülmelidir? Üniversiteler yapısı gereği gelir elde edemez, bu hesapların yönetimi üniversite kurallarına göre mi yapılmalıdır? İhale açıldığında, üniversitenin kendi ihale kurallarını mı yoksa PRAG ihale kurallarını mı takip edeceğiz? 

Üniversitenin sunduğu proje teklifi gelir getirici nitelikteyse, üniversite ve ortakların proje kapsamında ekonomik faaliyet yürütebilecek bir tüzel kişilik (şirket, kooperatif vb.) kurması ve elde edilecek gelirlerin bu tüzel kişiliğin bünyesinde ve bu yapının hukuki statüsünün gereklerine göre muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.

İhale prosedürlerini Program Otoritesi - AB dış faaliyetlerine yönelik PRAG kurallarına uygun olarak- yürütecektir.

 

16. Hali hazırdaki finansal veriler doğrudan tablodaki verileri karşılamıyor. Örneğin annual turnover kalemi için devlet üniversitelerde hangi kalemin listelenmesi beklenmekte?

Ekonomik faaliyette bulunmayan kurumlarının –üniversiteler, belediyeler, diğer kamu kurumları v.b- "annual turnover" kısmında merkezi bütçeden veya diğer kaynaklardan sağladıkları geliri yazmaları gerekmektedir.

 

17. Üniversite olarak Annex J'de bahsi geçen finansal veriler için 15. Grup 16. soruya cevaben verilen muhasebe kodlarından farklı kodlar kullanmaktayız. Net gelir hesaplaması yaparken 630 giderler kalemi ile 600 gelirler kalemini baz alıyoruz ve net gelir hesaplamak için kayıtlarda faaliyet sonucu adıyla geçen kalemi kullanıyoruz. Bu hesaplama yöntemi doğru mudur?

Kurumlar net gelir hesaplaması yaparken kendi muhasebe kurallarında geçerli olan kodları kullanabilirler.

 

18. Başvuru aşamasında gerekli belgelerin tam listesi başvuru rehberi veya eklerinde herhangi bir yerde yazmakta mıdır? Belgelerin aslı mı dosyaya eklenmelidir?

Başvuru Rehberi'nde 3.1 Başvuru Belgeleri başlığı altında yer alan belgeler, projenin yürütüleceği bina/arsanın tapu/tahsis belgesi, proforma faturalar, imza sirküleri, destekleyici dokümanlar ve kurumun yapısına göre varsa alınması gereken kararlar; hem elektronik başvuru yapılırken sisteme yüklenmeli hem de elektronik başvuru sistemi üzerinden oluşturulan başvuru ile beraber çıktı alınarak, A4 boyutunda bir kopya bir asıl, spirallenmiş olarak teslim edilmelidir.

Yalnızca proje başvurusu için hazırlanmış/alınmış belgelerin (örn: proforma fatura, yönetim kurulu kararları, ÇED Raporu v.b) asılları sunulurken, tapu/tahsis belgesi gibi genel nitelikli belgelerin aslı gibidir onaylı bir nüshası sunulabilir.

 

19. İmza sirküleri sadece ERA/başvuru sahibi için mi projeye eklenmelidir? Yoksa tüm ortakların imza sirkülerine ihtiyaç var mıdır?

Ortakları bağlayıcı hususlarda ortak kurum/kuruluşların yetkili kişilerinin imzası da gerekeceğinden hem başvuru sahibi hem de ortakların imza sirkülerinin sunulması gerekmektedir. 

 

20. Başvuru sahibinin organizasyon yapısına göre alınması gereken kararlardan kast edilen kurumun proje başvuru sahibi veya ortağı olmak için karar alınması şartı var ise mi geçerlidir? Böyle bir şart yoksa karar alınmasına gerek olmadığını anlayabilir miyiz?

Alınması gereken bir karar (bina/arsa tahsisi, yetkilendirme, 5 yıl boyunca kar dağıtmama vb.) varsa kurumlar bu kararları proje dosyasına eklemedirler.

 

21. Sorduğumuz soruya benzer soruların daha önceki sıkça sorulan sorularda cevaplandığı tarafımızca tespit edilmiştir. Ancak, cevap kısmında ortaklaşa yeni bir firma kurulacağı ve proje kapsamında elde edilen kazancın firmaya yönelik harcamalarda kullanılacağı, 5 yıl süre ile kâr amacı güdülmeyecek şekilde muhasebeleştirme işlemi yapılacağı ifade edilmiştir. Proje için seçtiğimiz konu imalat sektörünün rekabetçiliğe katkı sağlayan hizmet sektörüdür. Projenin sahadaki gerçek uygulayıcıları kooperatifler (KOBİ'lerin oluşturduğu) olup, hizmet sektörü tabanlı çalışmaları nedeniyle hâlihazırda kâr beklentisine sahiptirler. Bu bağlamda, projenin sahada uygulanmasıyla elde edilecek kârın (hizmet sektörü tabanlı olması nedeniyle kârın da dâhil edildiği bir hizmet bedeli uygulanmaktadır) ortaklar arasında kurulacak bir firma temelinde bütçelendirilmesi uygun mudur?

AB mevzuatı çerçevesinde, gelir getirici projelere ilişkin gelir-giderlerin bağımsız bir şekilde muhasebeleştirilmesi ve izlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, projedeki ekonomik faaliyetlerden sağlanan herhangi bir gelir, projenin tamamlanması sonrasındaki 5 yıl içerisindeki proje faaliyetlerine yeniden yatırılmalıdır. Bu koşullar sağlandığı takdirde; projenin uygulama safhasında elde edilecek kârın ortaklar arasında kurulacak bir firma temelinde bütçelendirilmesi uygundur.

 

22. Rehbere göre PTD'nin olgunlaştırılması ve nihai hale getirilmesi ile Operasyonel Anlaşmanın imzalanması 2018 1. Çeyreğinde gerçekleşecek. Online başvuru sistemi kullanıcı kılavuzunda "Satın alma süreçleri için teknik şartnamelerin hazır hale getirilmesi ile sözleşmelerin imzalanması arasındaki süreyi en az 12 ay olarak hesaplayabilirsiniz. Proje süresinin PTD' nin onaylanmasını müteakiben, sözleşmelerin imzalanması ile başladığını lütfen dikkate alınız." İbaresi yer alıyor. Bu bilgilere göre 2018 1. Çeyreğinden sonra Teknik şartnamelerin hazır hale geldiği zaman (teknik şartname hazırlanması ve onayı 1 yıl alırsa) 2019 1. Çeyrek olacak gibi görünüyor. Yine yukarıdaki bilgiye göre bundan 12 ay sonra yani 2020 1. Çeyrekte ihaleyi alan şirketlerle sözleşmeler yapılacak gibi görünüyor. Yani proje başlangıcı 2020 dememiz 2014-2020 aralığı olan Operasyonel programın süresine aykırıdır şeklinde değerlendirilir mi?

Online başvuru sistemi kullanıcı kılavuzunda söz konusu süreçlere ilişkin sunulan örnek süreleri göz önünde bulundurarak hesaplamalarınızı yapabilirsiniz. Buna göre:
4 Ay-Proje Tanımlama Dokümanının güncellenmesi
6 Ay-İhale Dosyaları Hazırlığı Süreci
6-8 Ay-Tedarik İhaleleri için İhale ve Sözleşmeye Bağlama süreci
4-12 Ay-Teknik Destek ihaleleri için ihale ve sözleşme bağlama süreci olarak hesaplayabilirsiniz.

Bu süreleri göz önüde bulundurarak bilgi sistemine girdiğiniz tarihler, rapor çıktısına çeyrek dönemler halinde yansıyacaktır.

Ayrıca CISOP 2014-2020 programlama (proje seçim) süresini ifade eder, seçilen projelerin uygulanması için son tarih 2026 yılı sonudur.

 

23. Projede ortak olarak yer almak isteyen ancak kendi iç prosedürlerine göre henüz onay süreçlerini tamamlayamadığı için ortak olamayan bir kuruluş, proje başvurusu sonrasında eğer proje kısa listeye kalırsa, Sanayi Bakanlığı ile sözleşme imzalanmadan önceki süreç içinde projeye ortak olarak dahil edilip ortaklık belgesini imzalayıp ilave ortak olarak alınabilir mi?

Faaliyet 2.1 ve Faaliyet 2.2 Çağrılarına ortak bir kurum olmadan başvuru yapılması mümkün değildir.

Bunun yanında; Ortak(lar) ve ortaklık yapısı değerlendirme sürecinde sorgulanacak en önemli kriterlerden olduğundan ve Çağrı sürecindeki eşit yarışma koşullarını zedeleyeceğinden, bir kurumun başvuru sürecinin tamamlanmasından sonra herhangi bir projeye ortak olarak kabul edilmesi tercih edilmez. Ayrıca projelerin kabulünden sonra da ortaklık yapısı olmadan projeye devam edilemez.

Ancak, mücbir sebepler sonucunda ortaklık yapısında değişiklik yapılması gerekirse, durum gerekçeleriyle birlikte sunulduğunda Bakanlığımız tarafından değerlendirilecektir. 

 

24. Proje kapsamında araç kiralama maliyeti yazılabilir mi? 

Proje amaçları doğrultusunda gerekçelendirildiği takdirde "specialized vehicles" sınıfında yer alan araç alımı veya kiralaması yapmak mümkündür. Ancak binek aracı alımı ve kiralanması uygun harcama değildir.


15. GRUP (16 Haziran 2017)

1. Başvuru rehberinde ekipmanların kurulacağı yerin iskân belgesinin zorunlu olduğu ibaresi var. Devlet üniversitesi olduğumuz için arazimiz devlet tarafından tahsis edilmiş durumda. Devlet tarafından tahsis edilen arazilerle ilgili iskân belgesi hususunda nasıl bir yol izlenmeli?

İskan belgesi, inşaatı tamamlanmış binaların kullanıma uygun olduğuna dair bir belge olup, yapımı tamamlanmamış binalar için alınamaz. Projenin uygulanabilmesi için var olan bir bina tahsisi söz konusu ise tapu ve tahsis kararı ile iskan belgesi gerekmektedir.

Hâlihazırda bina yoksa ve inşası düşünülüyorsa binanın inşa edileceği arazinin tapu/tahsis belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir. Üniversiteye tahsis edilen hazine arazileri için de aynı durum geçerlidir.

 

2. Sıkça Sorulan Sorular bölümünde 11.grup 7.soru, 10.grup 3.ve 20. sorular, 8.grup 6.soru, 7.grup 3.sorularda personel maliyetleri ile ilgili yanıtlarınızı okuduk. Bir Bilgilendirme Gününde sadece uzman ve kilit personel maliyetlerinin uygun maliyetler kapsamında olmadığı  bilgisi paylaşılmış. Uzman ve kilit personel dışında projenin operasyonel ve idari işlerini yürütmek için proje müdürü, sekreter, asistan vb. çalıştırılması durumunda bunlar uygun maliyet kapsamına girer mi?

Projenin Teknik Destek bileşeni altında projenizle kilit ve kilit olmayan uzmanlarla çalışmanız mümkün olup, bu uzmanlar ücretleri Teknik Destek bileşeni için yapılan sözleşme kapsamında proje bütçesinden karşılanacaktır.

Başvuru sahibinin kendi bünyesinde çalışan/çalışacak (proje müdürü, sekreter, asistan vb.) personelin giderleri ise, uygun olmayan maliyetler kapsamında olup başvuru sahibi tarafından karşılanmalıdır.

 

3. Annex J - Financial Statement belgesinin Euro cinsinden değerler ile doldurulması isteniyor. Yıllık bilanço değerlerini TL'den Euro'ya çevrilirken kullanılan döviz kurunda neyi baz almalıyız? Örneğin 2016 yılı bilanço değerini Euro'ya çevirirken Merkez Bankası'nın 2016 yılının son ayının son gününde belirlediği kur değerini mi kullanmalıyız?

Lütfen 6. Grup 8. sorunun cevabını inceleyiniz.

 

4. …… Derneği olarak …….. Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı‘nın kurucu üyelerindeniz. Başvuru rehberinde yer alan; 2.1  Başvuru Sahibi ve Ortakların Uygunluğu başlığı altında yer alan "Araştırma Merkezi/Enstitülerin yönetim yapılarında kurucu/üye/ortak vb. olarak yer alan dernek, vakıf ve birlikler." olarak değerlendiriliyor muyuz?

Bir dernek, vakıf veya birliğin Faaliyet 2.1 ve 2.2 çağrıları altında doğrudan başvuru sahibi olabilmesi için Araştırma Merkezi/Enstitülerin yönetim yapılarında kurucu/üye/ortak vb. olarak yer alması gerekmektedir. Bahsedilen durumda dernek bir vakfın kurucusu durumundadır. Bu nedenle; derneğin başvuru sahibi olması mümkün değildir. Ancak, ortak olarak yer almasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, proje sahiplerinin başvuru yapacağı çağrı başlığını seçerken, projenin içerik ve aktivitelerini dikkatle değerlendirip, projesini en uygun başlıktan sunması gerekmektedir.

 

5. …… Kalkınma Ajansı olarak Faaliyet 1.1 başlığına proje hazırlamaktayız. Projelerin son başvuru tarihlerinde 5-12 Temmuz, Genel Sekreterimizin bölge dışında olma durumu var. Bu durumda elektronik başvurunun çıktısının Genel Sekreter Vekilimiz tarafından imzalanması konusu uygun mudur?

Başvuru dosyasının kurumun en üst yetkilisi (SRER) dışında birinin imzalaması tercih edilmemektedir. Ancak beklenmeyen veya önlenemeyen bir durum söz konusu ise en üst yetkiliye vekâlet eden (bu durumda Ajans'ın Genel Sekreter Vekili) kişi de proje dokümanlarını imzalayabilir.

 

6. Projemiz kapsamında gezici nitelikte bir konteyner içerisine laboratuvar kurmayı ve KOBİ'lerin işyerlerine direkt giderek hizmet sunmayı planlıyoruz. Bu projede konteyner giderleri destek kapsamında mıdır?

Gezici nitelikte bir laboratuvar için gerekli olan seyyar konteyner uzmanlaşmış araç (special vehicles) kapsamına girmekte olup uygun maliyetler arasında yer almaktadır.

Bununla birlikte, laboratuvarın gezici nitelikte oluşunun gerekçelerinin net ve ayrıntılı olarak sunulması gerekmektedir.

 

7. OSB olarak Faaliyet 1.1 kapsamında hazırladığımız projemiz tedarik sözleşmesi faaliyeti içermekte olup ilgili mevzuat gereği ÇED raporu gerektirmektedir. ÇED raporu başvurumuz yapılmış ancak başvuru son müracaat tarihine yetişmeyecektir. Bu nedenle ÇED raporu başvuru yazısı ile müracaat ettiğimiz takdirde bu durum değerlendirme aşamasında sorun olur mu?

Lütfen 13. Grup 5. sorunun cevabını inceleyiniz.

 

8. ….. Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi ….. Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP) öncülüğünde …… Tasarım ve İnovasyon Merkezi isimli projemizi Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Bakanlığı'nıza sunmayı planlıyoruz. Bu noktada Merkezi, proje ortağımız olan …… Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün kurduğu CNC Eğitim Merkezi'nin fiziki alanında kurmayı planlıyoruz. Hali hazırda Bölge Müdürlüğü ile CNC Eğitim Merkezi'nin mevcut altyapı ve donanımının … A.Ş.'nin belirlediği firma, girişimci, öğrenci, akademisyen vb. gibi proje sahiplerinin kullanımına sunulmasını sağlayan bir işbirliği protokolü imzaladık. Programın Faaliyet 2.1.1 Tematik Yetkinlik Geliştirme konusuna başvuracağız. CNC Eğitim Merkezinin mevcut altyapısına ek olarak kuracağımız ….. Tasarım ve İnovasyon Merkezi için program kapsamında destek alıp tasarım faaliyetleri için gerekli yazılım ve ekipmanı tedarik etmeyi planlıyoruz. Bu durumda Tasarım ve İnovasyon Merkezi'ne gelen firma veya girişimci CNC Eğitim Merkezi'nin de altyapısından faydalanabilecek. Proje kapsamında merkezi bu yapıda kurabilmemiz mümkün müdür?

Bir proje, mülkiyeti ortak kurumda olan bir binada/alanda yürütülebilir. Projenin uygulanacağı yerin uygunluğu proje değerlendirme sürecinde göz önünde bulundurulacak önemli hususlardandır. Bu kapsamda proje uygulama yeri projenin konusu ve faaliyetleri dikkate alınarak yerinde değerlendirilecektir.

Ayrıca, lütfen 3. Grup 5. Ve 9. Sorular, 8. Grup 2. Ve 10. Sorular ile 9. Gruptaki 15. Sorunun cevaplarını inceleyiniz.

 

9. 05 Mayıs 2017 tarihinde açıklanan cevaplarda silo dâhil depo inşası; inşaat bileşeni altındadır ve kapsam dışındadır denilmiş. Ancak 28 Nisan 2017 tarihli İzmir'de yapılan toplantıda çelik siloların kurulacağı zeminin hazır bulunması halinde uygun maliyet kapsamında değerlendirileceği belirtilmişti, nasıl değerlendirelim?

Mal alımı bileşeni kapsamında satın alması yapılabilecek ürünlerin prensipte mal alımı bileşeni altında değerlendirilmesi mümkündür. Ancak, depo yapımının işinin büyük kısmı inşaat içermekte olup bu nedenle çağrı kapsamı dışında tutulmuştur.

Sıkça Sorulan Sorular altında verilmiş olan cevap (6. Grup 2. Soru/Cevap) geçerli olup silo dâhil depo inşası bu çağrının kapsamı dışındadır.

 

10. Üniversitenin projede kuracağı bir merkez proje süresi bitmeden gelir elde ettiğinde, proje ortağının projede görevli personeli, merkez faaliyeti kapsamında bu gelirden ödeme alabilir mi?

Lütfen 13. Grup 4. sorunun cevabını inceleyiniz.

 

11. Faaliyet 1.1 İmalat Sanayi kapsamında proje başvurusu yapacağız. Projemizde marka belgesi, çiftçilere bilinçlendirici eğitim verilmesi ve uluslararası coğrafi işaret belgesi alımıyla ilgili hizmet alım kalemleri var. Bu kalemleri tedarik bileşenindeki 'diğer' kısmına yazabilir miyiz? Ve bu hizmet alımları için de 3 adet proforma gerekli midir?

Çağrı kapsamında sunulan proje tekliflerinin öncelikli olarak imalat sanayiine hizmet etmesi gerekmektedir. Doğrudan tarımla alakalı projeler bu çağrıların kapsamı dışındadır. Bununla birlikte, tarımla ilgili olan ancak projenin ana amaç ve faaliyetlerini destekleyici ve tamamlayıcı nitelikte olan bazı alt faaliyetler gerçekleştirilebilir.

Marka belgesi, çiftçilere bilinçlendirici eğitim verilmesi ve uluslararası coğrafi işaret belgesi alımı ise "teknik destek" bileşeni kapsamında yapılacak faaliyetlerdir.

Ayrıca, Lütfen 3. Grup 8. sorunun cevabını inceleyiniz.

 

12. Rekabetçilik ve Yenilik Programı kapsamında, proje başvuru sahibi olarak ….. 2. OSB adına sistemde iki kayıt açılmıştır. Bunlardan ikinci açılan kullanılacaktır. O nedenle, ilk açılan kullanılmayacaktır. Proje kaydı aşamasında, herhangi bir soruna yol açmaması adına kullanılmayan hesapla ilgili ne yapılabilir?

Başvuru sahibi hangi hesap üzerinden proje başvurusunu gerçekleştirdi ise o hesap dikkate alınacaktır. Sehven oluşturulmuş diğer hesap(lar) dikkate alınmayacaktır.

 

13. Faaliyet 2.1 için Ek-L'nin doldurulması esnasında Teknoloji Hazırlık Seviyeleri için ölçüm metriklerini doğrulamak gerekiyor mu? EK- G kısmında bilgi verilmesi yeterli olur mu?

EK-L dokümanı, ürünlerin Teknoloji Hazırlık Seviyelerini (TRL) aşağıda yer alan adresteki kriterleri göz önünde bulundurularak proje sahibi tarafından doldurulmalıdır.

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf

Proje sahibinin beyanları doğrultusunda, portföylerde sunulan ürünlerin ticarileşme potansiyeli bağımsız değerlendiriciler tarafından değerlendirilecektir. 

 

14. Teknik destek ihalesini Türkiye'den bir kurum alabilir mi? O kurum da istediğimiz yabancı kilit uzmanı sağlayabilir mi?  

Teknik destek bileşeni ihalelerine Türkiye'deki firmalar da teklifte bulunabilmektedir. Nihai faydalanıcının geliştirdiği teknik şartname temel alınarak ihale yapılır. İhale değerlendirmesi aşamasında faydalanıcı kurum tarafından görevlendirilen değerlendiriciler ihale tekliflerini değerlendirir ve bu değerlendirmede kilit uzmanların özgeçmişlerini göz önünde bulundurur.

Ayrıca, lütfen 6. Gruptaki 11. Soru, 9. Gruptaki 17. Soru, 11. Gruptaki 4. Soru, 12. Gruptaki 3 ve 15. Sorular ile 14. Gruptaki 6. Sorunun cevaplarını inceleyiniz.

 

15. Türkiye'de bulunan bir firma Euro bazında teklif vermek istemiyor. Teklifler TL bazında alındıktan sonra Euro bazında hesaplaması yapılarak bütçelendirilmesi mümkün müdür?

Başvuru sahibinin TL bazında temin ettiği proforma fatura ve/veya teklifleri proje başvurunda cari dönem kurundan Euro'ya dönüştürüp bütçelendirmesi beklenmektedir.

 

16. Rekabetçi sektörler kapsamında IPA projesi dâhilinde EK-J formu doldurulurken toplam gelir ve net gelir tutarlarının hangi mali verilerin dikkate alınarak bildirileceği konusunu açıklayabilir misiniz?1- TG 600 hesap, NG 600 hesap - 610 hesap mıdır?
2- TG 690 hesap, NG 692 hesap mıdır?
3- TG 600 hesap, NG 690 ya da 692 hesap mıdır?

Toplam gelir (total revenue) 60 grubu toplamını, net gelir (net revenue) ise 60 grubu toplamı ile 61 grubu toplamı arasındaki farkı ifade etmektedir. Başka bir deyişle toplam gelir, gelir tablosundaki "brüt satışlar"ı, net gelir ise "net satışlar"ı temsil etmektedir.

 

17. Faaliyet 1.1. İmalat Sanayii/İmalat Sanayiinde Rekabetçiliğin Artırılması ve Değer Zincirlerinin Güçlendirilmesi kapsamında, projeye ortak alıp almama zorunluluğu konusu Başvuru Rehberi'nde açıkça belirtilmemiş olmasına rağmen, kullanıcı kılavuzunun bazı ipucu bölümlerinde zorunlu olduğu şeklinde ibareler yer almaktadır. Nihai olarak, bu başlık altında gerçekleştirilecek başvuruda ortak alınması zorunlu mudur, değil midir?

Faaliyet 1.1 Başvuru Rehberi'nde "Ortak" başlığı altında belirtildiği üzere Faaliyet 1.1 teklif çağrısına başvuru sahibi tek başına veya ortaklarla birlikte başvuru yapabilir. Bu başlık altında, ortaklık yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

18. Başvuru rehberlerinde proje için satın alınacak ekipmanların sigortalanmış olması gerektiği belirtilmiş. Ancak daha önceki birçok projemizde sigorta şirketlerinin, devlet üniversitesi olduğumuz için, alınan ekipmanları sigorta etmediklerini deneyimledik. Yine benzer bir durumla karşılaşacağımızı öngörüyoruz. Devlet üniversitesinin alacağı ekipmanların sigortalanması konusuna nasıl bir çözüm getirebiliriz?

Proje kapsamında tedarik edilen makine/ekipmanın sigortalanmasında bir yasal engel bulunması durumunda, proje sahibi kuruluşun ilgili makine/ekipmanın alımı yapıldıktan sonra, amortisman süresi boyunca çalışır halde tutacağına, aksi bir durum söz konusu olduğundaysa aynı nitelikte bir ürünle ikame edeceğine dair bir taahhütname sunması gerekmektedir.  


14. GRUP (14 Haziran 2017)

1. Gelir getirici proje olarak kurulacak olan sertifikasyon merkezi kapsamında hedeflenen nihai faydalanıcılar KOBİ olarak belirlenmiş ve projeden faydalanacak KOBİ'lerin sayısı yaklaşık olarak belirtilmiştir. Proje tamamlandıktan sonra uygulama aşamasındaki 5 yıllık süre zarfında elden edilen gelirlerin planlananın ötesinde KOBİ'lerinden değil de büyük şirketlerden olması başvuru sahibi açısından bir sorun mudur? Bu durumda herhangi bir yaptırım söz konusu mudur?

Proje sahibinin başvuru esnasında pazar araştırması ve talep analizini gerçekçi bir şekilde yapması ve projesini buna göre kurgulaması gerekmektedir. Kurulacak olan merkeze yönelik talebin önemli bir kısmının büyük şirketlerden olması bu aşamada belli ise;  bu merkez IPA fonları ile desteklenebilir bir yapı değildir. Bu kapsamda projenin tanımlanan hedef kitle dışında, büyük şirketlere hizmet etmesi halinde; projeye sağlanan fonun belirli bir miktarının veya tamamının geri alınması sonucuna kadar gidebilen yaptırımları vardır.

Ayrıca lütfen 11. Grup 2 No'lu soru ve 12. Grup 1. sorunun cevaplarını inceleyiniz.

 

2. Faaliyet 1.1 İmalat Sanayinden başvuru yapıyoruz, bir kamu bankasını proje ortağı olarak alabilir miyiz? Ortak olarak alamaz isek niyet mektubu almamız proje değerlendiricileri için anlamlı sayılır mı?

Tüm başvuru rehberlerinin "2.1 Başvuru Sahipleri ve Ortakların Uygunluğu" bölümünde belirtilen genel kriterlerden biri de başvuru sahibinin kar amacı gütmemesidir. Bankalar bu kapsamda uygun başvuru sahibi ve/veya ortak olamazlar.

 

3. Ekler haricinde proje ile teslim etmemiz gereken herhangi bir belge var mı? Örneğin, SRER'in Kurumu temsil ettiğini gösteren bir karar yazısı, imza sirküleri gibi, Yönetim Kurulunda özellikle alınması gereken bir karar veya projenin herhangi bir aşamasıyla ilgili ek olarak belge verilmesi gerekiyorsa bunlar nelerdir?

Başvuru Rehberi'nde 3.1 Başvuru Belgeleri başlığı altında belirtilen Ekler ile birlikte proforma faturalar, bina ve/veya yerin tapu/tahsis belgeleri, SRER'in kurumu temsil ettiğine ilişkin resmi belge, imza sirküleri, başvuru sahibinin organizasyon yapısına göre varsa alınması gereken diğer kararlar, destekleyici çalışmalar (rapor, fizibilite çalışması, analiz vb.) ve ihtiyaca binaen talep edilecek diğer belgelerin de proje dosyası ile beraber sunulması gerekmektedir. 

 

4. Mevcut durumda bizim ÇED gerekli değildir yazımız bulunmakta ancak makina hattımızı değiştirmeyi ve yenilerini eklemeyi düşünüyoruz. Böyle bir durumda projenin kabul edilmesi durumunda mı ÇED Raporu almamız gerekiyor? Öyle değilse nasıl bir süreç izlememiz gerekiyor? 

5. 10. grup 6.soruda "Üretim süreci içermeyen (yalnızca teknik destek bileşeni olan) projelerde Çevresel Etki Değerlendirme bölümünün doldurulmasına gerek yoktur ve "not applicable" ifadesi yeterlidir" denilmekte. Projemizde iki bileşen bulunmakta ve tedarik edilecek makinelerle analiz laboratuvarı kurulacak olup, KOBİ'lere hizmet sunulacaktır. Bu bölüme yönelik yapmamız gereken nedir? 

4. ve 5. sorular için cevap:
Lütfen Sıkça Sorulan Sorular 10. Gruptaki 6. soru ile 13. Gruptaki 5. Soruların cevaplarını inceleyiniz.

 

6. Key expert olan kişiler AB vatandaşı olmak zorunda mı yoksa TR vatandaşı olan kişiler de seçilebilir  mi?

Lütfen SSS 12. Gruptaki 15. soru cevabını inceleyiniz.

Buna ek olarak; Kilit uzman (key expert), ihaleye teklif veren yüklenici firma tarafından önerilmekte olup uyruk kriteri bulunmamaktadır. Ancak yüklenici firmanın http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?nodeNumber=2.3.1 adresinde belirtilen ülkelerden birinde faaliyet göstermesi gerekmektedir. 

 

7. Faaliyet 2.1 Araştırma ve Geliştirme 'de Uygun ortaklarda Kamu Kurum ve Kuruluşları bu Çağrı altında ortak olabilirler denmektedir.  Bu durumda belediyeler bu başlık altında uygun ortak olabilirler mi?

Belediyeleri de kapsayan mahalli idarelerin tamamı kamu kurum ve kuruluşları olarak kabul edildiğinden belediyeler de Faaliyet 2.1 başlığı altında uygun ortak olabilmektedir.

 

8. Faaliyet 2.1 Araştırma ve Geliştirmede açmak istediğimiz merkezde yerimiz bulunmakta ama binamız bulunmamaktadır. Proje geçmesi halinde uygun binanın başvuru sahibi ya da ortağı tarafından yapılacağı imzalı protokol ile taahhütte bulunulması proje kapsamında yer için istenen kanıt yerine geçer mi?

Lütfen Sıkça Sorulan Sorular 2. Gruptaki 2. soru ile 8. Gruptaki 14. Soruların cevaplarını inceleyiniz.

 

9. Teknik destek yüklenici firmasının maliyeti için de ayrıca bütçeye bir kalem yazılmalı mıdır yoksa yazılan bütçe yeterli midir?  

Başvuru sahibinden yüklenici firmanın maliyetini öngörmesi beklenmemektedir. Rehberlerin eki olan "Annex-C: Budget Breakdown" dokümanında sağlanan formata göre bütçeleme yapılması yeterlidir. Bütçeleme yaparken belirlenen adam/gün birim maliyetleri firmanın tüm giderlerini içermektedir.             

 

10. 2.2 Proposed Monitoring Structure and Methodology bölümünde, başvuru sahibinin anlaması ve kabul etmesi gereken matbu bölüme ek olarak 9.999 karakter sınırlı bölüm tanımlanmış.  Bu bölümde matbu yazılanları kabul etmek yeterli olur mu? Ek olarak yazılması beklenen nedir?

Lütfen Sıkça Sorulan Sorular 11. Gruptaki 3. sorunun cevabını inceleyiniz.

 

11. Proje kapsamında kurulacak laboratuvar aracılığıyla KOBİ'lere analiz hizmeti sunulacaktır. Annex L: Portfolio of Potential Products bölümünde, sunulacak hizmete yönelik mi bilgi verilmeli? 

Lütfen Sıkça Sorulan Sorular 12. Gruptaki 11. sorunun cevabını inceleyiniz.

 

12. Promosyon malzemesi, tanıtım malzemesi faaliyeti teknik destek bileşeni altında mı yer almalıdır?

Promosyon malzemesi, tanıtım malzemesi temini Teknik Destek Bileşeni kapsamında (Arızi harcamalar-Provision for Incidental Expenditure)  altında yapılır. Buna ek olarak lütfen Sıkça Sorulan Sorular 9. Gruptaki 10. sorunun cevabını inceleyiniz.

 

13. Faaliyet 2.2 Teknoloji Transferi ve Ticarileşme başlığı altında başvuracağımız proje için "ANNEX L - Portfolio Of Potential Products" ekinde belirtilmesi gereken ürün sayısının bir alt/üst limiti var mıdır? Burada ortaklar ve yürütücü kuruluşun dışında hedef kitlenin de ürünlerini belirtebilir miyiz?

 "ANNEX L - Portfolio Of Potential Products" ekinde belirtilmesi gereken ürün sayısı için herhangi bir limit bulunmamaktadır. Bu dokümanda Başvuru sahibi ve ortaklarından kendi portföylerinde bulunan ve projedeki faaliyetlerle ticarileşmesi amaçlanan ürünlerin kısaca açıklamaları beklenmektedir.

Ayrıca proje çıktısından yararlanacak KOBİ'ler (örneğin, teknoparkta faaliyet gösteren işletmeler/girişimciler) ve çalışma alanları, bu KOBİ'lere ait ve ticarileşmesi planlanan ürünler, bu ürünlerin hukuki durumu (patent vs.) ve TRL seviyeleri de ilgili Ekte belirtilmelidir.

 

14. Ürünlerin Teknoloji Hazırlık Seviyelerini belirlerken kullanacağımız bir kıstas var mıdır, yoksa bizim inisiyatifimizde midir?

Ürünlerin Teknoloji Hazırlık Seviyelerini  (TRL) belirlemede göz önünde bulundurulması gereken ölçütlere aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf

 

15. RSP projesi hazırlarken, alınacak tüm makine ve ekipmanların AB ülkelerinden olma şartı var. Ancak AB kapsamında üretilmeyen bir teknolojiyi projenin ihtiyaçları gereği almak zorunda kalırsak ve bu ürünün ATR belgesi (AB serbest dolaşım belgesi) var ise, proje kapsamında değerlendirebilir miyiz?

Projeler kapsamında alınacak makine/ekipmanın menşe şahadetnamesi-country of origin belgesine sahip olması gerekmektedir. ATR Belgesi, ilgili makine/ekipmanın uygun bir ülkede üretildiğini göstermesine rağmen yalnızca bu belgenin varlığı yeterli değildir.

Rekabetçi Sektöreler Programı kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde, PRAG ihale ve hibe rehberi kuralları geçerli olup buna göre makine/ekipman temini yapılabilecek ülkeler ve bu ülkelerden ekipman temin edilememesi halinde sağlanan, istisnalar hakkında bilgilere  (http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?nodeNumber=2.3.1) adresinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, Lütfen Sıkça Sorulan Sorular 5. Gruptaki 3. sorunun cevabını inceleyiniz.

 

16. Başvuruda konsorsiyum oluşturma şartı var mı? Sadece koordinatör olarak bir başvuru yapamaz mıyız?

Lütfen Sıkça Sorulan Sorular 8. Gruptaki 11. sorunun cevabını inceleyiniz.

 

17. Biz ………… Organize Sanayi Bölgesi içerisinde kurulu bir eğitim vakfıyız. Faaliyet 2.1 Ar-Ge başlığı altında proje başvurusu yapmayı planlamaktayız. …………. Eğitim Vakfı olarak projeye başvuru yapmamızda herhangi bir sıkıntı var mıdır? 

Faaliyet 2.1 Başvuru Rehberi'nde 2.1 Başvuru Sahipleri ve Ortakların Uygunluğu başlığı altında belirtildiği üzere, sadece Araştırma Merkezi/Enstitülerin yönetim yapısında kurucu/üye/ortak olarak yer alan vakıflar uygun başvuru sahibi olabilmektedir. Ancak; vakıfların bir projede ortak olarak yer almasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

 

18. İlimizde proje hazırlayan kurumlar başvuru aşamasında bazı sıkıntılar yaşamaktadır. "Links with other IPA Component Measures" sekmesinde "Output ve Result" arasındaki fark nedir? Tam olarak ne açıklanmalıdır?

Sonuç göstergeleri (Output Indicators): Projenin ilk çıktılarıdır; dolaylı bir özellik arz ederler ve proje süresi sonunda veya projenin tamamlanmasından kısa bir zaman sonra gerçekleştirilmiş olmaları gerekir.
Örnek: Satışlarını ve/veya ihracatını artıran KOBİ sayısı.

Çıktı göstergeleri (Result Indicators): Projenin, proje sonuçları veya çıktılarının doğrudan kazanımlarıdır. Çıktılar proje süresi boyunca ve/veya proje bittikten sonra elde edilmelidir.
Örnek: Kurulan/desteklenen ortak kullanım tesislerinden yararlanan KOBİ sayısı

Ayrıca lütfen Proje Tanımlama Dokümanı Hazırlama Rehberi'ni inceleyiniz.

 

19. Sustainability sekmesindeki 3 alt konu başlığının içeriğinin doldurulması konusunda bir format var mıdır?

Elektronik başvuru sisteminde Sustainability başlığı altındaki kutucukların metin şeklinde doldurulması gerekmektedir. Bunun için özel bir format belirlenmemiştir.

Konu başlıklarında hangi hususların belirletilmesi gerektiği https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/proje-cagrilari adresinde yayınlanmakta olan Proje Tanımlama Dokümanı Hazırlama Rehberi'ni dikkatle inceleyiniz.

 

20. İmalat Sanayi için düşündüğümüz projenin inşaat kısmını biz üstleneceğiz. Şu an uygulanmakta olan bir IPA 1 projesinin arsasının büyüme alanı olarak ayrılan bölümünde inşaatın yapılmasını öngörüyoruz. Arsa başvuru sahibine aittir ve IPA 1 projesi için tahsis edilmiştir. IPA 1 projesinin inşaatı yeni bitmiştir. Aynı arsanın büyüme alanındaki yeterli m2'sinin belediye imar mevzuatına ve ruhsat şartlarına uygun olarak yeni proje için kullanılması mümkün müdür? Mümkünse ilgili kurul kararı ile tahsis edilmesi yeterli midir?

Başvuru esnasında, başvuru sahibinin/ortaklarının arsanın kendi mülkiyetinde olduğuna dair tapu/tahsis belgesini sunması gerekir. Bununla birlikte genişletilmesi düşünülen alanın ve kurulması planlanan yapının, IPA 1 döneminde gerçekleştirilen ve sürdürülebilirlik döneminde olan projenin yapısı, faaliyetleri ve genel amaçlarıyla uyum içinde olması, proje faaliyetlerine halel getirmemesi gerekir. Bu hususlar değerlendirme aşamasında dikkate alınacaktır. 


13. GRUP (9 Haziran 2017)

1. Yurtdışına gidilecek kongreler, eğitimler, study visitler için şartname gerekli midir?

Kongre, eğitim, study visit, fuar vb. faaliyetler Teknik Destek Bileşeni kapsamında yapılacak faaliyetlerdir.  Teknik Destek Bileşeni altında alınacak olan hizmetlerin tamamı için toplu olarak ihale yapılmaktadır. Bu durumda faydalanıcı, hazırlayacağı teknik şartname kapsamında alacağı hizmetlerin sınırını belirlemektedir. Yurtdışına gidilecek kongreler, eğitimler, study  visitler de şartname altında tanımlanmalıdır. Bu doğrultuda; Teknik Destek yüklenici firması, Nihai Yararlanıcının talepleri doğrultusunda hizmet temini yapacak olup faturayı da Program Otoritesine ibraz edecektir.

 

2. Yurtdışına yapılacak olan study visitlerinin ya da kongre katılım ücretlerinin değişmesi durumunda toplam bütçeye sadık kalmak koşulu ile kongre seçiminde ya da eğitim kalemleri arasında değişiklik yapılabilir mi?

İhale süreci tamamlanıp sözleşme imzalandıktan sonra; bütçe kalemlerinde değişiklik yapılması tercih edilen bir durum değildir. Bununla birlikte; Projelerin Başlangıç "Inception Phase" adı verilen döneminde şartnamede güncel ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlemelere gidilebilmekte, ara değerlendirme dönemlerinde sözleşme hükümlerini bozmayacak şekilde faaliyetlerin şekillendirilmesi yoluna gidilebilmektedir. Ancak bu güncellemeler iyi gerekçelendirilmeli, yüklenici firma ile mutabakat sağlanmalı ve Program Otoritesinin de onayı alınmalıdır.

 

3. Yurtdışı ziyaretlerinde gündelik, ulaşım ve konaklama hesaplamasında neyi baz almalıyız. AB‘nin uyguladığı bir fiyatlandırma var mıdır?

Proje kapsamında yurtdışı ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi öngörülüyorsa gündelik, ulaşım ve konaklama hesaplamalarında ziyaretin yapılacağı ülkeye ulaşımın yaklaşık tutarı ve o ülkenin piyasa koşullarının göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Zorunlu olmamakla birlikte; hesaplama yaparken, gündelik, konaklama ve şehir içi transferlerin dahil olduğu AB gündelik tarifeleri dikkate alınabilir (tarifeler için: https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/perdiems-2017-03-17_en.pdf). Ulaşım giderlerinin de rayiç bedel üzerinden eklenebilir.

 

4. İmalat sanayi 1.1 altında yürütülecek bir proje kapsamında kurulacak bir merkez, proje süresi içinde merkez adına kurulacak döner sermaye hesabına yatırılacak şekilde gelir elde etmeye başlarsa ve bu gelir, merkez faaliyetlerinde kullanılmak istenirse, merkezde insan kaynağı olarak çalışacak proje ortağı kuruluşun akademisyenlerine merkez faaliyetleri kapsamında proje süresince ödeme yapılabilir mi? 

Proje faaliyetlerinden elde edilen gelir projenin amacı doğrultusunda kullanılabilmektedir. Proje kapsamında kurulan yapının işletilmesi için gereken personel gideri projeden elde edilen gelirlerden karşılanır. Ancak, istihdam edilecek personelin bu yapının detaylı iş planında belirlenen niteliklere sahip olması ve yine iş planında öngörülen çalışma prensiplerine göre burada çalışması beklenir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, personel giderlerinin proje bütçesi kapsamında ödenmeyeceği, yalnızca projede kurulan yapının gelir elde etmeye başlaması halinde bu gelirlerden ya da gelir üretemiyorsa proje sahibi ve ortakları tarafından karşılanmasının gerekli olduğudur.

Buna ek olarak; lütfen https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/1-proje-cagrisi  adresinde yer alan Sıkça Sorulan Sorular içerisinde 8. Grup'ta 10. soruyu ve cevabını inceleyiniz. 

 

5. ÇED raporu gerektiren projeler için, ÇED raporunun çıkmasının  5-6 aylık bir süreç olduğu bilgisini edinmiş bulunuyoruz. Proje başvuru aşamasında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvuru yapılabilecek ve başvuru belgesi sunulabilecektir. Ancak ÇED raporu sözleşme imzalama aşamasında tamamlanabilecektir. Bu durumda, ÇED için başvuru yapıldığına dair belge ile proje başvuru yapmak uygun mudur?

ÇED Raporu gerektiren fakat raporun başvuru sürecinde temin edilmesinin mümkün olmadığı durumlarda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden alınmış ve ÇED Raporu için gerekli başvurunun yapıldığını gösteren belge sunulmalıdır. Ayrıca, projelerin çoğunluğu ağır yatırımlar içermediğinden genellikle "ÇED gerekli değildir" kararı verilmekte olup, bu kararın alınması için gereken süre daha kısadır. ÇED Raporu'nun en geç Ek Doğrulama süreci dâhilinde (takriben 2017 yılı 3 ve 4. Çeyrekleri) temin edilmesi gerekmektedir. ÇED Raporu olmadan projenin nihai kabulünün yapılması mümkün değildir.

 

6. Yazacağımız proje dâhilinde alacağımız proforma faturaları tarayıp programa yükleyip asıllarını proje başvuru tarihine kadar proje dokümanlarının ekinde mi göndereceğiz? Eğer yöntem bu ise proformaların başvuru esnasında eksik olması durumunda eksik evrak bildirimi mi yapılıyor yoksa başvuru ret mi oluyor?

Başvuru sahibinin proje teklifine dair bütün belgeleri (Ekler, proforma fatura, destekleyici dokümanlar vb.) elektronik sisteme yükleyip en geç 05.07.2017 saat 17.00'a kadar elektronik başvurusunu tamamlaması gerekmektedir. Elektronik başvuru sistemi üzerinden oluşturulan başvurular, çıktı alınarak, A4 boyutunda bir kopya bir asıl, spirallenmiş olarak başvuru tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde (12.07.2017), saat 17.00'a kadar Başvuru Rehberi'nde belirtilen adrese teslim edilmelidir. Başvuru dosyasında istenen bütün belgelerin bulunması gerekmektedir.

 

7. Planladığımız proje ile üniversitenin mevcut bilim teknoloji altyapısı güçlendirilecek ve bu birimin kendine ait bir döner sermayesi olacaktır. Partnerimiz de ihracatçı birliği olup kardan bir pay almayacaklar sadece kendi imkânları kapsamında personel ve bazı giderler ile ilgili destek sağlayacaklar. Bu kapsamda birimin şirketleşmesi söz konusu değildir. Bu durum bu çağrı kapsamı için uygun mudur?

Lütfen SSS 9. Gruptaki 15. soru ile 8. Gruptaki 2. Ve 10. Soruların cevaplarını inceleyiniz.

 

8. Component ve activity girişini yaptık ancak sub-activity ile ilgili sorun yaşıyoruz. Supply componentini girdiğimizde otomatik olarak activity ile ilişkilendirilse de, sub-activity otomatik olarak ilişkilendirilmiyor ve manuel olarak eklememize de izin vermiyor. Bu nedenle, sistem, component olmadığından sub-activity kaydetmemize izin vermiyor. Bu sorunu nasıl çözebiliriz?

Tedarik bileşeni için, faaliyet düzeyinde giriş yapmanız yeterli olup alt faaliyet belirtilmesine gerek bulunmamaktadır. İlgili bölümün doldurulma şekli için lütfen "Online Başvuru Sistemi Kullanıcı Kılavuzu ve Proje Tanımlama Dokümanı (OIS) Oluşturma"  dokümanının "Indicative Activities" bölümünü inceleyiniz.

 

9. Proje önerisi gönderildikten sonra herhangi bir eksiklik olması durumunda düzeltilmesi için nasıl bir yol izlenmektedir? Düzeltme işlemi ne kadar süre içerisinde yapılmalıdır? Çağrı başvuru süreci içerisinde mi düzeltmeler olmaktadır? Başvurular kapandıktan sonra düzeltmeler yapılmakta mıdır?

Başvuru aşamasında başvuru formu ve tüm eklerinin eksiksiz sunulması beklenmektedir. Ancak, üçüncü taraflardan alınması gereken bazı belgelerin temini için beklenmesi zorunlu olan hallerde bu belgelerin, ek doğrulama sürecinin sonuna kadar temin edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, değerlendirme sürecinde desteklenmeye uygun bulunan ve yerinde incelemeler sonucunda protokol imzalanan proje sahipleri ile Proje Tanımlama Dokümanı'nın (PTD) olgunlaştırılmasına devam edilecektir. Bu aşamada PTD'ler üzerinde iyileştirmeler yapılacaktır.

Lütfen web https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/proje-cagrilari adresindeki Proje Başvuru  Süreci ve Proje Değerlendirme Süreci infografiklerini detaylı inceleyiniz. 


12. GRUP (7 Haziran 2017)

1. 2.2 kapsamında yapacağımız test ve analiz merkezinde yurt dışına bağımlı olduğumuz testler gerçekleştirilecektir. Bu testlerin yurtdışında maliyetleri çok yüksek olması ve ülkemizde bu alanda küçük firmaların yeni yeni gelişim gösterdikleri düşünüldüğünde projeden ilk etapta nihai faydalanıcı olarak KOBİ'lerden ziyade büyük şirketler faydalanabilecektir. Ülkemizde bu alanda teknoloji gelişip test maliyetleri de bu proje ile düştüğünde zamanla küçük firmalar da ürün geliştirip proje kapsamında yapılacak test merkezinden hizmet alabilecektir.  Nihai faydalanıcıların ilk etapta KOBİ olmaması proje için dezavantaj mıdır?

Faaliyet 2.2 proje teklif çağrısının genel hedefi "kamu özel sektör ortaklığı (üniversite sanayi işbirliğini de kapsamak fakat bununla sınırlı olmamak kaydıyla) ve KOBİ'lerin yenilik yönetim kapasitelerini geliştirmek yoluyla Bilim, Teknoloji ve Yenilik alanına sanayinin katılımını artırarak ulusal yenilik ekosisteminin işlevselliğini artırmaktır."  Genel hedefte de belirtildiği üzere Faaliyet 2.2 Çağrısının odak noktasında yeni girişimciler ve KOBİ'ler bulunmaktadır. Proje teklifinin hedef grubunun çoğunluğunun KOBİ'lerden oluşması şartıyla proje çıktılarından büyük şirketler de yararlanabilirler. Fakat KOBİ'lerin ilk etapta hedef grupta olmaması proje teklifi için dezavantajdır.

Lütfen https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/1-proje-cagrisi  adresinde yer alan Sıkça Sorulan Sorular içerisinde 7. Grup'ta 10. soruyu ve cevabını inceleyiniz.

 

2. "Guidelines for Activity 2.1"e göre "Duration of the Project refers the actual implementation period of the project activities, which starts from the signature of the first contract and end with the completion of the all contracts under the project." Bu durumda proje ile ilgili olup proje faaliyetlerinden önce yapılmış hazırlıklardan bahsetmeye gerek var mıdır?

Projelerin fiili olarak başlamasından önce yapılan hazırlık çalışmaları (ihale hazırlık, ihale değerlendirme süreçleri vb.) proje süresine dahil değildir. Proje faaliyetleri sözleşmeler altında gerçekleştirilecek faaliyetleri ifade eder. Dolayısıyla, başvuruda proje dışında yapılan hazırlıklardan bahsedilmesine gerek yoktur.

Ancak, başvuru sahibinin proje konusu ile doğrudan ilgisi olan araştırma, analiz, rapor, patent başvurusu vb. bir çalışması varsa, bu çalışmalar kurumun proje konusundaki deneyimini, ilgililiğini ve olgunluk düzeyini göstereceğinden, başvuru formunda belirtmek ve ilgili dokümanları ek olarak elektronik başvuru sistemine yüklemek faydalı olacaktır.

 

3. Projenin onaylanması durumunda açılacak olan ihalede bizim proforma aldığımız firmalarla çalışma şansımız var mı? Yoksa çalışılacak olan firmalara Bakanlık mı karar verecek?

Proje teklifi başarılı olduğu takdirde ihale prosedürlerini Program Otoritesi (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) AB dış faaliyetlerine yönelik PRAG kurallarına uygun olarak- yürütecektir. Proforma faturaların temin edildiği firmalar ihale sürecinde teklifte bulunabilirler. Ancak proforma fatura temin etmiş olmanın ihale aşamasında sağladığı herhangi bir ayrıcalık bulunmamaktadır.

Lütfen https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/1-proje-cagrisi  adresinde yer alan Sıkça Sorulan Sorular içerisinde 4. Grup'ta 12.  ve 2. Grupta 13. soruları ve cevaplarını inceleyiniz.

 

4. OSB olarak Faaliyet 1.1 kapsamında proje ortaklarımız büyükşehir belediyesi, sanayi odası ve ticaret odasıdır. Proje kapsamında sanayi 4.0 ile ilgili araştırma ve geliştirme merkezi kuracağız. Proje için belirlediğimiz binayı kendi öz kaynaklarımızla OSB arazisi içinde bulunan bir teknik lise içerisinde olacak şekilde yapıyoruz. Binanın ve arsanın tapusu OSB'ye aittir iki katlı olacak binanın alt katında OSB içerisinde yer alan lisede öğrenim gören gençlerin staj yeri olarak planlıyoruz. Üst katı Rekabetçi sektörler Programı kapsamında Araştırma ve Geliştirme Merkezi olarak kullanacağız. Proje açısından bir binada staj yeri olması sorun teşkil eder mi?

Projenin uygulanacağı yerin uygunluğu proje değerlendirme sürecinde göz önünde bulundurulacak önemli hususlardandır. Bu kapsamda proje uygulama yeri projenin konusu ve faaliyetleri dikkate alınarak yerinde değerlendirilecektir. Binanın proje için tahsis edilen alan dışında yer alan bir katının proje faaliyetlerine engel olmamak/olumsuz etkilememek koşuluyla başka bir amaç için kullanılmasında herhangi bir sakınca yoktur. 

 

5. "Specialized vehicles" bütçe başlığını açıklar mısınız? Bu başlık altında, projede kullanılmak üzere araç alımı yapabilir miyiz? Yoksa bu bütçe kaleminden, proje kapsamında oluşturacağımız laboratuvar için kullanılacak cihazlar mı kastedilmektedir?

"Specialized vehicles" ile kastedilen belli bir işi yapmak üzere amaç odaklı üretilmiş özelleşmiş araçlardır (ekskavatör, forklift, kar küreme aracı vb.). Proje amaçları doğrultusunda gerekçelendirildiği takdirde araç alımı yapmak mümkündür ancak binek aracı alımı uygun harcama değildir.

 

6. Üniversite olarak 1 proje önerisinde bulunabiliyoruz, ancak üniversitedeki TEKNOKENT de proje çağrısına başvurmak istiyor. Bu bizim için bir sınırlama olabilir mi?

Lütfen https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/1-proje-cagrisi adresinde yer alan Sıkça Sorulan Sorular 8. Gruptaki 1. ve 13. soruları ve cevaplarını inceleyiniz.

 

7. Faaliyet 2.2 konusunda bir başvuru yapmayı planlıyoruz. Bu kapsamda üniversite-ticaret ve sanayi odası-teknokent ortaklığında bir kurumsal yapı kuracağız. Acaba proje kapsamında kurulması planlanan tesisin bir bölümü şehrin başka bir yerinde bir bölümünde başka bir yerde olacak şekilde (nedenleri belli olarak) kurabilir miyiz?

Lütfen https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/1-proje-cagrisi yer alan Sıkça Sorulan Sorular 10. Gruptaki  11 soruyu ve cevabını inceleyiniz. Buna ek olarak; tesisin bölümlerinin farklı lokasyonlarda olmasının gerekçelerinin net bir şekilde ortaya konması gerekmektedir. Değerlendirme aşamasında bu durumun proje faaliyetlerini nasıl etkileyeceği sorgulanacaktır.

 

8. 1.1 İmalat Sanayi başlığı kapsamında yapılacak bir proje için, proje kapsamında oluşturulacak merkezin proje süresi bitmeden ekonomik gelir elde etmeye başlaması mümkün müdür? Elde edilecek bu gelir, merkez faaliyetleri kapsamında ne zaman kullanılmaya başlanabilir, projenin bitiş tarihi mi beklenmelidir?

Projenin uygulama süresi tamamlanmadan önce gelir elde etmeye başlamasında programın hedef ve amaçları açısından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Elde edilen gelir, projenin amacından sapmamak kaydıyla ve ihtiyacın gerekçelendirilmesi suretiyle, proje uygulama süreci devam ederken proje amaçları doğrultusunda kullanılabilecektir. 

 

9. Faaliyet 1.1 İmalat Sanayii Çağrısı kapsamında OSB olarak imalat sektöründe mevcut çalışanların mesleki niteliklerinin geliştirilmesine yönelik, ayrıca, önümüzdeki orta vadede ihtiyaç duyulacak olan farklı imalat sektörlerinde ara eleman ihtiyacının giderilmesi amaçlı ortak kullanıma açık olacak şekilde mesleki eğitim atölyesi proje fikri uygun bir proje fikri midir?

Başvuru Rehberlerinde "Diğer Operasyonel Programlar ile Sınır" başlığı altında; Projeler kapsamında önerilecek faaliyetlerin çoğunluğunun başka Program Otoriteleri tarafından yürütülen Operasyonel Programların kapsamına girmemesi gerektiği belirtilmektedir.

Mesleki niteliklerin geliştirilmesine yönelik projeler Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı bünyesindeki İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi tarafından yürütülmektedir.

Bu bakımdan proje ana amacı ve faaliyetlerinin büyük çoğunluğu mesleki eğitime yönelik olan projeler bu çağrılar altında uygun proje değildir.

 

10. OSB olarak tekstil imalatı aşamasında ortaya çıkan boya reçine çamuru ( atık madde)  yakılarak buhar elde edip buharın tekstil firmalarının kullanımına sunulmasıyla çıktıların yeniden girdiye dönüştürülmesi suretiyle kaynak verimliliğinin sağlanmasını ve yenilenebilir enerji kaynağının hayata geçirilmesini planlanmaktayız. Böyle bir projenin uygunluğu noktasında önerilerinize ihtiyaç duyulmaktadır.

Lütfen İmalat Sanayi Çağrı Rehberleri "Bölüm 1.2 Bu Çağrının Hedef ve Öncelikleri", "1.3 Faaliyet Türleri" ve  "2.2 Uygun Projeler"  başlıklarını inceleyiniz. Kaynak verimliliği ve yenilenebilir enerji Faaliyet 1.1.İmalat Sanayi Çağrı Başlığı altında uygun temalardır.

 

11. Ek L ile istenen 'potential products', var olan ürünleri mi yoksa proje sonunda çıkacak ürünleri mi kast etmektedir? Bununla birlikte aynı ek içerisinde başvuru sahibi ve partnerlerden istenen KOBİ sayıları, bu KOBİ'lere ait ticarileştirilmesi düşünülen ürünler, bu ürünlerin TRL seviyeleri gibi bilgiler güncel rakamlar mı yoksa proje sonucunda beklenen rakamlar mı olmalıdır?

Lütfen Annex-L "Portfolio of Products" dokümanındaki "ürün-Product" tanımını inceleyiniz. Buna göre; başvuru sahibinin portföyünde mevcut bulunan ve ticarileşmesini öngördüğü ürünlere, mevcut KOBİ sayılarına ve güncel TRL bilgilerine yer verilmelidir. 

 

12. Faaliyet 2.1 başlığı altında üniversite olarak TSO ortaklığıyla bir proje yapmayı planlıyoruz. Proje dâhilinde almayı planladığımız makinelerin ortağımız olan TSO'ya kayıtlı herhangi bir işletmede kullanılması mümkün müdür?

Proje kapsamında sağlanan fonlarla satın alınan ekipman başvuru sahibi, ortaklar veya proje kapsamında kurulacak işletici yapıya kalmalıdır. Ekipmanın TSO'ya kayıtlı herhangi bir işletmeye devri mümkün değildir.

 

13. Projenin karını hesaplarken AB'den gelen katkıyı da gider olarak göstermeli miyiz?

AB ve Türkiye toplam IPA katkısı sabit yatırım maliyetidir. Gider hesaplamasına dâhil edilemez

Gelirler ve Giderler proje tamamlanmasını takip eden işletme döneminde ortaya çıkan unsurlardır.

 

14. Personel giderlerimizin bir kısmı devlet bütçesinden (Öğretim üyesi olduğu için) ödeniyor. Proje bütçesinde karı hesaplarken bu kişilerin maliyetleri hariç tutularak mı kar hesaplanmalı?

Ücretleri çalıştıkları kurum tarafından karşılanan ve projede görev alan öğretim üyesi, memur, teknik personel vb. kişilerin giderleri projenin sürdürülebilirlik safhasına geçtiği (yapının işler hale geldiği) dönem için yapılacak gelir-gider hesaplamalarına gider olarak yansıtılır.

 

15. Türkiye'den de bir uzman koymak istiyoruz projeye, bu kişiyi key expert mi non-key expert olarak mı göstermeliyiz? Key expertlerin gündeliğini onlar mı belirlemeli yoksa belli bir ücretlendirme var mı uygulamamız gereken?  

Başvuru sahibi belli bir alanda teknik uzmanlığa ihtiyaç duyarsa maliyeti kendisi karşılamak üzere bir uzman istihdam edebilir.  Bu uzman "Operation Coordination Unit-Proje Uygulama Birimi'nde yer alabilecektir. Key expert ve non-key expert istihdamı ise ihale süreci sonucunda belirlenecek olup kurumun inisiyatifinde değildir. Başvuru sahibi proje bütçesi hazırlarken key ve non-key expert için piyasa koşullarını ve AB kontratlarındaki standartları göz önünde bulundurarak makul ücretler belirlemelidir.

Ek olarak SSS 8.grup 6.soru ve 4. Grup 11.soruların cevaplarını inceleyiniz. 


11. GRUP (2 Haziran 2017)

1. Activity 1.1 kapsamında projemizin uygulama yeri öncelikli bölgeler arasında yer almamaktadır. Değerlendirme tablosunda öncelikli bölgede uygulanıyor olmaya yönelik verilecek artı puan hakkında bilgi bulunmamakta olup, nasıl bir değerlendirme yolu izleneceği konusunda bilgilerinizi talep ederiz. Proje uygulama yerinin öncelikli bölgeler arasında yer almıyor oluşunun yaratacağı dezavantaj nedir? Değerlendirmeye etkisini somut biçimde öğrenebilir miyiz?

Çağrıların tamamı bütün Türkiye'ye açık olmakla birlikte, Operasyonel Program Bölüm 4.1'de belirtildiği üzere faaliyetler bazında bölgesel önceliklendirmelere gidilmiştir. Bu önceliklendirme Değerlendirme Formu'nda İlgililik başlığı altında "Operasyonel Programda yer alan Bölgelerin Önceliklendirilmiş Faaliyetleri Matrisi ile uyumlu mudur?" sorusu ile sorgulanmakta olup 100 üzerinden "2" puan ağırlığındadır.

 

2. Bölüm 5.1. Contribution to the Achievement of the OP altında Operasyonel Programa katkı için hedeflenen göstergelere ulaşılamaz ise herhangi bir yaptırım uygulanmakta mıdır? Uygulanıyor ise bu yaptırımlar nelerdir?

Proje sonuçları, proje faaliyetleri ile proje süresi içerisinde gerçekleşecek somut sonuçlardır. Bu sonuçlara proje süresi içinde ulaşılmalı ve göstergeler buna göre belirlenmelidir. Belirlenen göstergelere ulaşılamaması durumunda, gerekçelerine bağlı olarak (mücbir sebepler vb.) projeye sağlanan fonun belirli bir miktarının veya tamamının geri alınması sonucuna kadar gidebilen yaptırımları vardır.

Lütfen https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/1-proje-cagrisi adresinde yer alan 8. Gruptaki 21. ve 22. soru ve cevapları ile 9. Gruptaki 5 ve 6. soruların cevapları ile   inceleyiniz. Ayrıca proje faydalanıcıları ile Bakanlığımız arasında imzalanacak Protokol ve Operasyonel Anlaşma Metinlerinin incelenmesi faydalı olacaktır. (https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/program-dokumanlari-2#agreements

 

3. Proje Tanımlama Dokümanı Hazırlama Rehberi'nde 6.1 için ‘Bu alan aşağıda belirtilen şekilde doldurulmalıdır. Kırmızı ile belirtilen yerlere ilgili bilgiler girilmeli, metnin diğer kısmı değiştirilmemelidir. Metnin çoğu matbu ve değiştirilemez olmakla birlikte başvuru sahibinin burada yazılanları anlaması ve kabul etmesi beklenmektedir.' diye bilgi veriliyor. Online Başvuru Sistemi Kullanıcı Kılavuzu'nda da benzer bir bilginin yansıra, özellikle ‘Operation Coordination Unit (OCU)/Proje Koordinasyon Birimi' ve ‘Proposed Monitoring Structure and Methodology/İzleme Yapısı ve Metodoloji' kısımları için ‘Bu bölümde doldurulacak bilgilerin, projelerin değerlendirilmesi sırasında puanlama yapılırken kullanılacağını unutmayınız. Bu nedenle mümkün olduğunca projeniz özelinde bilgi vermeye gayret ediniz.' önerilerinde bulunuluyor. Verilen metinlerde hiç değişiklik yapılmadan sadece bilgi eklenerek mi projemiz için özelleştirmeliyiz ya da bir takım değişiklikler yapılabilir mi?

İlgili bölümlerde matbu olarak verilen metinler genel çerçeveyi oluşturur. Bu metinlerin silinmemesi ve proje özelindeki ilavelerin bu metinle uyumlu ve tutarlı bir şekilde yapılması gerekmektedir. 

 

4. Uygulamaya Yönelik Düzenlemeler (Implementation Arrangements) kısmında belirtilen ‘Technical Assistance Team' kurumumuz bünyesinde zaten çalışan, proje kapsamında edinilecek yeni teknik donanımların kurulumu, çalışır hale getirilmesi ve sonrasında çalıştırılmasından sorumlu uzman kadrodan oluşabilir mi?

İlgili bölümde belirtilen Technical Assistance Team (TAT) Kurumunuzun ihtiyaç duyduğu hizmetlerin gerçekleştirilmesi için yapılan teknik destek ihalesini kazanan firma tarafından oluşturulmaktadır.

Kurum çalışanları ise projenin hazırlık, uygulama ve uygulama sonrası sürdürülmesinde görevli olacak ve "Operation Coordination Unit-Proje Uygulama Birimi"nde yer alacaktır; ancak bu görevler için proje bütçesinden ödeme yapılması ya da bu ekibin teknik yardım ekibi kapsamında istihdam edilmesi mümkün değildir.

Supervision Team' kurulması zorunlu mudur?

"Supervision Team" yapım ihalelerinin ve dolayısıyla yapım işlerinin olduğu projelerde kurulması gerekli olan oluşumlardandır. Program kapsamında ilana çıkılan Faaliyet 1.1, Faaliyet 2.1 ve Faaliyet 2.2 Çağrılarının hiçbirinde inşaat kalemi uygun maliyetlerden olmadığından bu program kapsamında sunulan projelerde "Supervision Team" kurulmasının planlanmasına gerek yoktur. 

 

5. Proje Tanımlama Dokümanı Hazırlama Rehberi'nde ‘Operation Management and Monitoring Structure/Proje Yönetimi ve İzleme Yapısı' kısmı için verilen metinde ‘The stakeholder organisations in the Steering Committee will conduct the below defined tasks:' diye bir ibare bulunmaktadır. Burada bahsedilen ‘stakeholder organization'dan kasıt projenin beraber hazırlandığı ortak mıdır?               

Proje Tanımlama Dokümanı Hazırlama Rehberi destek amaçlı olarak oluşturulmuş ve bu dokümandaki metinler örnek olarak verilmiştir. Lütfen, "Online Başvuru Sistemi Kullanıcı Kılavuzu"nda yer alan yönergeleri uygulayınız ve sisteme girişlerinizi bu yönergeler üzerinden gerçekleştiriniz.

 

6. Konu başlığı 2.1.1 Tematik Yetkinlik Geliştirme Desteğine yönelik bir proje hazırlığındayız. Projelerde öngörülen bütün mal ve hizmet alımlarının ihale işlemlerinin ilk yıl içinde bitmesi zorunlu mudur? Yoksa bir kısım ihale ve alım işlemlerini ikinci yıl yapabilir miyiz?

Proje süresi (duration) proje kapsamında ilk sözleşmesinin imzalanmasıyla başlayarak projenin tüm sözleşmelerinin tamamlanmasıyla son bulan toplam süreyi ifade eder.

Projelerin ihale süreçleri proje süresine dahil değildir. Projelerin uygulama süreci ihalelerin tamamlanıp, sözleşmelerin imzalanmasından sonra başlar. Proje faaliyetleri sözleşmeler altında gerçekleştirilecek faaliyetleri ifade eder ve ihale bir proje faaliyeti değildir.

 

7. Annex H – Commitments from the Applicant and Partner(s) dokümanında taahhüt edilmesi beklenen nakdi katkı sadece nihai faydalanıcı tarafından sağlanabilir mi, proje ortağının da nakdi katkısı gösterilmek zorunda mı?
Zorunda ise bunun için alt limiti söz konusu mudur?
Ortağın (Kar amacı gütmeyen bir kurum olması sebebiyle) taahhüt edeceği nakdi katkı, yalnızca personel maliyeti olabilir mi?

Proje teklifinde ortak olarak yer alan kurum/kuruluşun projeye katkısının olması zorunlu olmakla birlikte bu katkının ayni veya nakdi olması hususunda bir zorunluluk yoktur.

Ayrıca ortağın katkısı ile ilgili herhangi bir alt veya üst sınır yoktur. Fakat değerlendirme aşamasında ortağın projeye katkısı ile sorumluluk ve yükümlülükleri arasındaki tutarlılık sorgulanacaktır.

Projede yer alacak personel maliyeti ayni katkı olarak gösterilmelidir.

 

8. Indicative Activities kısmındaki Componentleri tanımlarken cihaz alımı ve teknik destek olarak iki ana başlık altında toplayacağız. Oluşturduğumuz dokümanda faaliyetler kapsamında, personel işe alımlarının yapılması, yardımcı tesisatların kurulumu, organizasyon şemasının oluşturulması, denetim, raporlama, görünürlük faaliyetleri gibi faaliyetler yer almaktadır. Bu tür faaliyetlerin sisteme girişini nasıl yapmalıyız veya yapmalı mıyız? Hangi component altında olmalı ve bütçesi bizim tarafımızdan karşılanacak harcamaların girişi nasıl yapılmalı?

Indicative Activities kısmında sözleşmeler kapsamında yükleniciler aracılığıyla gerçekleşecek proje faaliyetlerine yer verilmelidir. Proje sahibinin projenin hazırlık, uygulama ve uygulama sonrası sürdürülmesinde destek olarak gerçekleştireceği faaliyetlere (örn: personel istihdamı, denetim, raporlama v.b) Indicative Activities kısmında yer verilmeyecektir.

Bütçesi proje sahibi karşılanacak harcamalar, "Total Budget" başlığı altında bulunan "ERA Contribution" alanında belirtilmelidir. Proje ekibinin kurulması, denetim, raporlama gibi faaliyetler "Implementation Arrangements/Institutional Framework" bölümünde ele alınacaktır. Burada, size verilen örnek metinleri projenize göre revize edebilirsiniz. Görünürlük faaliyetleri, teknik yardım bileşeni altında yapılacak yapılanma çalışmaları, ise teknik destek bileşeni altında ele alınacak bir faaliyettir.

Tesisatların kurulumu tedarik bileşeni altında bir faaliyettir.

 

9. Alınması planlanan cihazların isimlerinin ve teknik özeliklerinin bu alana girilmesi gerekiyor mu? Tedarik bileşeni altında oluşturacağımız cihaz alımı faaliyeti altında genel bir giriş mi yapmalı mıyız? Bu kısımda cihaz alımlarına bir örnek verebilir misiniz?

Başvuru Formunda "Indicative Activities" bölümünde, tedarik bileşeni altında alımı yapılması planlanan ekipmanlar temel kategoriler altında genel isimleriyle belirtilmeli (örn. IT Ekipmanları, … processing system, … conveyor system gibi), ayrıntılı makine-ekipman listesi ise Annex-C Budget Breakdown'ın "Costing of Supplies" bölümünde verilmelidir.  

 

10. Projemizin tedarik bileşeni kapsamında aldığımız fiyat tekliflerinde makine isimleri Türkçe yazıyor, Ek-C ye İngilizce mi yazacağız? Ayrıca proformaların teknik şartnamesi İngilizce mi olacak?

11. Projemiz kapsamında 7 atölyenin donatılması planlanmaktadır. Ek-C doldurulurken "Costing of Supplies" bölümünde 'Machinery equipment' kısmında 7 adet atölye yazılması mı uygun olur yoksa 100 den fazla makine isimlerini mi belirtelim? 

10. ve 11. sorular için cevap:

Başvuru sahibinin proje hazırlama sürecinde temin etmiş olduğu fiyat tekliflerinde ve/veya proforma faturalarda yer alan makine/ekipman isimlerini Annex C - Budget Breakdown içerisine İngilizce dilinde aktarması gerekmektedir.

Proforma faturaların Türkçe dilinde sunulması mümkündür.

Annex C - Budget Breakdown düzenlenirken proje kapsamında tedarik edilmesi planlanan tüm makine/ekipmanların kalemler şeklinde bütçede ayrı ayrı belirtilmesi gerekmektedir.

 

12. Faaliyet alanı olarak tanımladığınız ‘İmalat Sanayi', ‘Araştırma-Geliştirme' ve ‘Teknoloji Transferi ve Ticarileşme' üç ayrı çağrı olarak mı verilmiştir? Bir üniversite bu alanlardan herhangi ikisine bir proje başvurusu ve bir ortaklık (toplamda 2 başvuru ve 2 ortaklık) gerçekleştirebilir mi?

Faaliyet 1.1 İmalat Sanayii, Faaliyet 2.1 Araştırma ve Geliştirme ve Faaliyet 2.2 Teknoloji Transferi ve Ticarileşme çağrıları bağımsız üç ayrı çağrıdır.

Lütfen Sıkça Sorulan Sorular 8. Gruptaki 1. ve 13. Soruların cevaplarını inceleyiniz.

 

13. Faaliyet 1.1. kapsamında sunacağımız proje için bir "platform" ile ortaklık yapmayı düşünüyoruz. Projemizin konusu olan alanda araştırma, etkinlik organizasyonları gibi faaliyetler yürüten ve bazı özel sektör kuruluşları tarafından kurulan, kar amacı gütmeyen bir platform proje ortağı olabilir mi?

Faaliyet 1.1 kapsamında sunulacak proje tekliflerinde hangi kurumların uygun başvuru sahibi veya ortağı olabileceği hususu Başvuru Rehberi'nde 2.1 Başvuru Sahipleri ve Ortakların Uygunluğu başlığı altında detaylandırılmıştır. Söz konusu platformun hukuki statüsü belirleyicidir.


10. GRUP (31 Mayıs 2017)

1. Proje formunu doldururken, Supply bileşeni altındaki, "End of contract" ile ne anlatılmaktadır? Proje bitimine kadarki süre mi yazılacak yoksa makinelerin ihalesi yapılıp alındıktan sonra süreç bitecek mi?

Supply (tedarik) bileşeni altında yer alan "End of Contract", sözleşmenin tamamlanma tarihini  (malların kabulü) ifade etmektedir. Satın alınacak malların niteliğine göre sözleşmenin süresi tahmin edilerek bu doğrultuda bitiş tarihi belirlenir. 

 

2. "End of contract" ve "duration" arasındaki fark nedir?

"End of Contract" bir bileşenin (teknik destek veya tedarik sözleşmesi) tamamlanma tarihini gösterirken; "duration" projenin toplam süresini göstermektedir. Örneğin iki bileşenli bir projede; sözleşmesi imzalanan ve uygulama aşamasına geçilen ilk bileşenin başlangıç tarihi ile her iki bileşenin de uygulamasının tamamlandığı tarih arasındaki süre "duration" olarak alınmaktadır.

 

3. OCU üyeleri kimlerden oluşmalıdır? Başvuru sahibi kurum personeli mi yoksa tüm ortakların görevlendireceği personel de eklenebilir mi?

OCU hem başvuru sahibi hem de ortak kurum personelini içerecek şekilde oluşturulabilir. Başvuru sahibi ve/veya ortak(lar) maliyetleri kendileri karşılamak şartıyla ihtiyaca binaen OCU'da görevlendirmek üzere personel istihdam edebilirler.

 

4. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı bir kamu kurumu olan …. Araştırma Enstitüsü Faaliyet 1.1. İmalat Sanayi çağrısı için uygun ortak olabilir mi?

Kamu Kurumları ve araştırma mekezleri, Faaliyet 1.1 İmalat Sanayi çağrısı kapsamında uygun ortaklar arasındadır.

 

5. Faaliyet 1.1 İmalat Sanayi kapsamında proje ortaklarından olan Belediye'nin iştiraki olarak proje sürecinde yeni kurulacak bir firmanın merkez kurulduktan sonra merkezin işletmesini üstlenmesi teklif çağrısı açısından uygun mudur? Merkezin kurulumu sonrasında işletmeci firma olacaktır. Firma proje ortaklarından birine ait olacaktır.

Uygun başvuru sahipleri ve ortakları tarafından sunulan proje başarılı bulunup uygulanmaya başladığı süreçte, yönetim kurulunun başvuru sahibi ve ortaklardan oluştuğu ve projenin yürütülmesinden sorumlu olacak bir şirket yapılanmasına gidilebilir. Proje uygulamasının sadece bir ortağa ait şirket tarafından yürütülmesi uygun değildir. Başvuru sahibi kurumun ve ortak(lar)ının kurulacak şirkette pay sahibi olmaları gereklidir.

 

6. Proje Tanımlama Dokümanı içerisinde bulunan Çevresel Etki Değerlendirme başlığı ile ilgili bilgi verebilir misiniz? ÇED raporu sunulması gerekiyor mu? ÇED raporu gerekmeyen bir sektörde bu başlık altında nelerden söz edilebilir?

Projelerin çevresel etkisiyle ilgili yetkili makamdan karar alması gerekmektedir. Şayet projenin çıktılarının çevreye herhangi bir etkisinin olmayacağı düşünülüyorsa ilgili kurumdan bahse konu proje için "ÇED gerekli değildir" kararının alınması, çevreye etki edecek çıktıları olan projeler için ÇED raporunun temin edilmesi zorunludur.

Üretim süreci içermeyen (yalnızca teknik destek bileşeni olan) projelerde bu bölümün doldurulmasına gerek yoktur. "not applicable" ifadesi yeterlidir.

 

7. Söz konusu makine/ekipman tedariki için proforma fatura şart koşuluyor mu? Her makine/ekipman için kaç adet proforma fatura isteniyor?

8) Proje bütçesi hazırlanırken proforma faturaların bütçe eki olarak sunulmasına gerek var mıdır?

7. ve 8. sorular için cevap:
Lütfen https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/1-proje-cagrisi adresinde yer alan Sıkça Sorulan Sorular içerisinde 6. Grup'ta 3. soruyu ve cevabını inceleyiniz. Buna ek olarak her makine/ekipman  için en az 1 adet proforma fatura sunulması zorunlu olmakla birlikte, maliyetilerin gerçekliğinin kanıtlanması açısından 3 adet profoma fatura sunulması tercih edilir.

 

9. Ek A için sistemdeki çıktılar alınıp kaşe imza yeterli olmakta mıdır?

Elektronik başvuru süreci tamamlandıktan sonra sistemdeki bütün belgelerin çıktısı alınarak her bir sayfa paraflanmalı ve son sayfa ile imza gerektiren diğer kısımlar kaşelenip imzalanarak resmi yazı ekinde Bakanlığımıza sunulmalıdır.

 

10. Proje Tanımlama Dökümanında (PTD) Başlık 4.3 End Recipient of Assistance (ERA) olarak seçilen temsilcinin, akademisyenin üniversiteyi temsil ettiğine dair senato kararı veya başka bir evrak gerekli midir?

ERA: Proje teklif çağrısı altında verilen finansal destekten yararlanan kurum/kuruluştur. SRER (Senior Representative of End Recipient): Kurumu temsil eden en üst düzeydeki kişi veya kurum/kuruluşun yetkili organlarının karar alarak imza yetkilisi olarak belirlediği kişidir.

Projenin iritbat kişisi olarak belirlenen kişi bir akademisyen olabilir, Ancak, SRER'in kurumda icra yetkisi olan, imza atmaya yetkili bir yönetici olması gerekmektedir.

SRER'în görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgil olarak internet sayfamızda yer alan ve proje sahibi kurumlarla bakanlığımız arasında imzalanacak olan "Operasyonel Anlaşma" dokümanını inceleyebilirsiniz. https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/documents/10184/51258/Annex_B01_Oper_Agr_OS_Sep_2016.pdf

 

11. PTD'nin 5.4 Indicative Locations başlığı altında sorgulanan proje uygulama yeri için proje önerisi TR51-ANKARA bölgesinde medikal katmanlı imalat merkezi kurulması düşünülmektedir. Başvuru sahibi üniversite olduğu için bu merkezin üniversite içerisinde konumlandırılması zorunlu mudur?

Projenin uygulama yerinin üniversite içerisinde olması zorunluluğu yoktur. Ancak, projenin uygulanacağı alanın sahpliğinin veya kullanım hakkının başvuru sahibi ve/veya ortaklırnda olması ve bunun kanıtlanması gereklidir.

Bununla birlikte projenin amacı ve başarısıyla doğrudan ilgili olduğu için uygulama yeri seçiminin detaylı şekilde gerekçelendirilmesi gerekmektedir.

 

12. Proje süresi planlanırken (maksimum 3 yıl) bu süre zarfı içerisinde planlanacak faaliyetler ihale öncesi hazırlık ve ihale sonrasında ise kurulması düşünülen merkezin işler hale getirilmesini mi hedeflemelidir?

Proje süresi, proje faaliyetlerinin gerçek uygulama dönemi, yani proje kapsamında ilk sözleşmesinin imzalanmasıyla başlayarak projenin tüm sözleşmelerinin tamamlanmasıyla son bulan süreyi ifade eder.

Projenin geliştirilmesi, ihale öncesi hazırlık faaliyetleri ve ihale süreci bu süreye dahil değildir.

 

13. Proje kapsamında OIS bölüm 5.1 ile belirtilen hedeflere proje süresi içerisinde mi yoksa 2026 yılında ulaşılması beklenmektedir?

Lütfen https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/1-proje-cagrisi adresinde yer alan Sıkça Sorulan Sorular içerisinde 9. Grup'ta 5. ve 6. soruyu ve cevabını inceleyiniz.

 

14. Proje önerisi üniversitemiz bünyesinde bulunan, Yaşam Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin işlevselliğnin artırılması yönündedir. Bu durumda hedef grup olarak … Üniversitesi … Fakültesi, … Teknopark, Medikal cihaz üreten KOBİler, doktora sonrası araştırmacılar, genç girişimciler, akademik ve akademik olmayan girişimciler uygun hedef grupları mıdır? Bu hedef grupları için bir sayı belirtilmeli midir?

Projenizin hedef kitlesi, projenizin amaçları çerçevesinde projenizin uygulanması sırasında ya da tamamlanması sonrasında projeden doğrudan/dolaylı ve olumlu olarak etkilenecek gruplar/kuruluşlardır. Buna gör, soruda belirtilen gruıplar projenin niteliğine göre hedef kitle olarak belirlenebilir.

Bu konuda https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/documents/10184/87846/Proje-Hazirlama-Destek-Rehberi-12052017.pdf adresinde yer alan Proje Hazırlama Rehberi'nden yararlanabilirsiniz. 

 

15. 5.8 Indicative Activities bölümü altında yer alan components başlığı her faaliyet için tanımlanmalı mıdır? Yoksa tek seferde toplam bütçeyi yansıtacak şekilde mi doldurulmalıdır? Burada yer alan Component Type, Contract Notice, Contract Signature, End Of Contract zamanları faaliyet sürelerine göre mi yoksa tam proje süresini yansıtacak şekilde mi girilmelidir?

Bölüm 5.8 altında projenizin içereceği bileşenler (tedarik ve/veya teknik destek) belirtilmeli ve bu bileşenler altında gerçekleştirilecek faaliyetler hiyerarşik olarak anlatılmalıdır. Konuyla ilgili olarak Proje Hazırlama Rehberinin ilgili kısımları incelenebilir.

Sözleşme sürelerinin ve sıralamasının girilmesi için web sayfamızda yer alan "Online Başvuru Sistemi Kullanıcı Kılavuzu"nun 1.8.1 no'lu bölümü incelenebilir. https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/documents/10184/87846/Online-Basvuru-Sistemi-Kullanici-Kilavuzu-22-05-2017.pdf

Bütçe, Component Type, Contract Notice, Contract Signature, End Of Contract zamanları faaliyet bazında değil, bileşen bazında girilmelidir.

Her bir bileşenin bütçesi elektronik sistem tarafından toplanarak, projenin toplam bütçesine otomatik olarak yansır.

Proje süresi (duration) proje kapsamında ilk sözleşmesinin imzalanmasıyla başlayarak projenin tüm sözleşmelerinin tamamlanmasıyla son bulan toplam süreyi ifade eder. 

 

16. Proje ile işlevselliği artırılacak laboratuvarların işletme kuralları, kurumsal yapısı, mali sürdürülebilirliği faaliyetlerde mi bahsedilmeli yoksa EK G iş modeli ile mi sunulmalıdır?

Projenin sürdürülebiliirliğine ilişkin bilgiler, başvuru formunun 9. Bölümünde (sürdürülebilirlik) anlatılmalı, ayrıca detayları EK-G İş Modelinde de sunulmalıdır.

Daha detaylı bilgi için https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/documents/10184/87846/Proje-Hazirlama-Destek-Rehberi-12052017.pdf adresinde yer alan Proje Hazırlama Rehberi'ni inceleyebilirsiniz.

 

17. Proje yönlendirme komitesi üyesi olabilecek kuruluşlarda aranan nitelikler nelerdir? Hangi kuruluşlar olabilir?

Proje yönlendirme komitesi; ERA ve Bakanlık zorunlu üye olmakla birlikte projenin yürütülmesi aşamasında işbirliğine ihtiyaç duyulacak kurum/kuruluşlardan oluşur. Lütfen detaylı bilgi için https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/documents/10184/87846/Proje-Hazirlama-Destek-Rehberi-12052017.pdf adresinde yer alan Proje Hazırlama Rehberi'ni inceleyiniz.

 

18. Danışma kurulunda olması gereken kıstaslar nelerdir? Kimler olabilir? Kurum içinden kişiler yazılabilir mi?

Danışma kurulu oluşturulması zorunlu olmayıp, gerekli hallerde projenin konusu ve amacına göre paydaşlar arasından belirlenecek kurum/kuruluş/birimlerden oluşturulması mümkündür. Projede danışma kurulu oluşturulması öngörülüyorsa, bu kurulda yer alacak kişilerin değil temsil ettikleri yapıların adının belirtilmesi gerekmektedir.

 

19. Proje kapsamında ortaklık yapılacak kuruluşlar ile ayrıca bir taahütname sözleşme imzalanması gerekmekte midir? Yoksa proje kapsamında sunulacak taahütnameler yeterli midir?

Proje kapsamında sunulacak taahütnameler yeterlidir. Bu kapsamda Ek-H – Commitments From The Applicant and Partner(s) mutlaka doldurulmalıdır.

 

20. Proje kapsamında EK I ile sunulacak proje ekibi …. Üniversitesinin proje başvuru sahibi olması durumunda üniversite altında yer alan akademisyenler veya teknopark, teknoloji transfer ofisi personellerinden oluşan bir ekip proje faaliyetlerinin yürütülmesi için kurgulanması uygun mudur? Bu kişilerin özgeçmişlerinin EK-I ile belirlenerek sunulması gerekmekte midir? Yoksa yeni istihdam edilecek personelleri mi kapsamaktadır?

EK-I Human Resource Capacity tablosu ile başvuru sahibi ve ortakların son 3 yıldaki toplam ve proje konusu ile ilgili var olan İnsan Kaynakları Kapasitesi sorgulanmaktadır. Üniversite gibi büyük bir kurumsal yapının başvuru sahibi olduğu durumda ise projeden asli sorumlu olan birimin personel bilgileri yeterli olacaktır.

Proje ekibi başvuru sahibi ve/veya ortak kurum(lar)da istihdam edilen personelden oluşturulabilir. Ayrıca gerektiği durumda maliyeti başvuru sahibi ve ortak(lar) tarafından karşılanmak üzere ilave personel de istihdam edilebilir.

 

21. Proje ekibinin kaç kişiden kurulması beklenmektedir? Bunun için belirlenen minimum-maksimum bir değer var mıdır? Yoksa belirlenecek sayı bize mi aittir?

Proje ekibinin sayısı ile ilgili herhangi bir sınırlama olmamakla birlikte, ekibin projeyi yürütemeyecek kadar az veya yönetilemeyecek kadar çok kişiden oluşmaması beklenmektedr. Ayrıca, projenin içeriği ve kapsamına uygun sayıda ve nitelikte bir ekip oluşturulması gerekmektedir.

 

22. EK-K daha önce uygulanmış projeler için referans şablonunda sunulacak projelerin tamamlanmış projeler olması mı beklenmektedir? Halen yürütülmekte ve değerlendirme sürecindeki projeler sunulabilinir mi? Alt yapı projelerinin bu şablon ile sunulması uygun mudur?

Ek-K şablonunda, tamamlanmış ve/veya yürütülmekte olan projelerin belirtilmesi mümkündür. Değerlendirme sürecindeki projelerin sunulması uygun değildir. Dış kaynaklı ve tamamlanmış/yürütülmekte olan projelerin tamamı sunulabilir. Referans projelerin proje teklifi ile ilgililiği, tamamlayıcılığı, uygulama ve harcama prosedürlerinin benzerliği gibi hususlar değerlendirilecektir.

 

23. Faaliyet 2.1 kapsamında proje bütçesi planlanırken üst limit olan 5 milyon €'nun tedarik veya hizmet alımı için ayrılmış bir bütçe sınırı bulunmakta mıdır?

Proje bütçesinin bileşenler arasındaki dağılımına ilişkin bir sınırlama yoktur. Ancak, dengeli ve proje ihtiyaçları ve faaliyetleriyle tutarlı bir daılım sunulması beklenmekte olup, değerlendirme aşamasında bu dağılım sorgulanacaktır.

 

24. Rekabetçi Sektörler Programı rehberinde (2.1) başvuru sahibi ve ortakların uygunluğu başlığı altında "Ortaklar, başvuru sahibinden de istenen tüm şartları karşılamalıdır" ibaresi yer almaktadır. Bu şartları sağlamayan, hiçbir kurum ve kuruluşa bağlı olmayan, bağımsız bir vakıf projemize ortak olabilir mi?

Faaliyet 2.1 Başvuru Rehberi'nde de belirtildiği üzere vakıflar bu çağrı başlığı altında uygun ortak olarak tanımlanmıştır.

 

25. Teklif çağrılarına özel şirketler başvurabiliyor mu?

Lütfen Sıkça Sorulan Soruların 9. Grubundaki 1., 2., 3. ve 4. Soruların cevabını inceleyiniz.


9. GRUP (26 Mayıs 2017)

1. IPA 2 nin hangi başlığına bilişim firmaları başvurabiliyor?

2. Rekabetçi sektörler Programına sadece KOBİ düzeyindeki firmalar mı başvuru yapabiliyor.

3. RSP 2. Dönem Çağrınız kapsamında; Kayseri'de KOBİ sınıfına girmeyen bir firmanın kurduğu Ar&Ge Merkezi Araştırma ve Geliştirme Faaliyeti kapsamında "Mevcut Ar-Ge merkezlerinin kapasitelerinin artırılmasının ve işlevsel hale getirilmesi" başlığında proje teklifi sunabilir mi?

4. IPA2 kapsamındaki Projelerinize, Coğrafi Bilgi sistemi yazılımı geliştiren firmalar/ Özel bilişim şirketleri başvurabilir mi? 

1., 2., 3., ve 4. sorular için cevap:
Kar amacı güden firmalar çağrı kapsamı dışındadır. Lütfen başvuru rehberlerinin 2.1 Başvuru Sahibi ve Ortaklarının Uygunluğu başlığını inceleyiniz. İlerleyen dönem açılacak çağrıları https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/proje-cagrilari web adresinden takip edebilirsiniz.

 

5. Bildiğiniz gibi ulusal patent başvuruları ortalama 2,5-3 yıl, uluslararası başvurular ise daha uzun sürede sonuçlanmaktadır. Bu durumda proje faaliyeti kapsamında geliştirilen ürünlere ait patentlerin proje süresi içinde sonuçlanması oldukça zordur. Ancak projenin başlamasından önce kurumlarımızın bünyesinde yer alan girişimcilerin, başlamış olan patent başvurularının proje kapsamında revize edilmesi, nitelikli hale getirilerek sürecin hızlandırılması ile proje süresinde patent alımı mümkün olabilir. Bu şekilde alınan patentler, performans göstergelerine dâhil edilebilir mi?

Diğer sorumuz ise; projenin başlamasının ardından yapılacak patent başvurularının, projenin tamamlanmasının ardından 1-2 yıl içinde sonuçlanması halinde bu dosyalar performans göstergelerine dâhil edilebilir mi?

Başvuru sahibinin proje başlamadan önce yaptığı patent başvuruları, başvuru ekinde ürün portföyünde sunulmalıdır. Bununla birlikte, proje dönemi içerisinde patent başvurusu ile ilgili hazırlık süreçleri de uygun faaliyetler kapsamında sayılmaktadır. Dolayısıyla, patent başvuru süreci daha önce başlamış, ancak proje faaliyetlerinden faydalanmış patente konu ürünler performans göstergelerine dahil edilebilir.

Proje sonuçları, proje faaliyetleri ile proje süresi içerisinde gerçekleşecek somut sonuçlardır. Bu sonuçlara proje süresi içinde ulaşılmalı ve göstergeler buna göre belirlenmelidir. 

 

6. Proje kapsamında girişimcilerle melek yatırımcıların buluşturulması faaliyetinin projenin 3. yılında gerçekleştirilmesi planlanmakta. Bu tür yatırım kararlarının uzun sürede sonuçlanacağı düşünüldüğünde söz konusu olacak yatırımın, projenin tamamlanmasının ardından 1-2 yıl içinde sonuçlanması halinde bu yatırımlar performans göstergelerine dâhil edilebilir mi?

Proje sonuçları, proje faaliyetleri ile gerçekleşecek somut sonuçlardır. Bu sonuçlara muhakkak ulaşılmalıdır. Göstergelerin nesnel olarak doğrulanabilir olması gerekir. Projeler kolayca ulaşamayacak verilerden oluşan göstergelere dayandırılmamalıdır. Proje sonunda belirtilen gösterge değerlerine ulaşmak faydalanıcının sorumluluğundadır.

 

7. Proje kapsamında girişimcilere mentörlük yapacak uzmanların ücretleri teknik destekten karşılanabilir mi? Aksi halde incidental bütçeden mi karşılanması gerekir?

Teknik destek bileşeni altında, mentörlük ve eğitim hizmetleri uygun maliyet kalemleri altında sayılmaktadır. Lütfen Başvuru Rehberlerinin 2.3 Maliyetlerin Uygunluğu/Teknik Destek Bileşeni başlığını inceleyiniz.

 

8. Inception dönemi proje süresinden mi sayılıyor? Inception süresi kaç aydır?

Proje süresi, proje faaliyetlerinin gerçek uygulama dönemi, yani, proje kapsamında ilk sözleşmenin imzalanmasından başlayarak, projenin tüm sözleşmelerinin tamamlanmasıyla son bulan süreyi ifade eder. Başlangıç (inception) aşaması da proje süresine dâhildir ve yaklaşık 6-8 hafta olarak belirlenir.

 

9. Rekabetçi Sektörler Programının İŞGEM programlarına desteği var mı acaba ayrıca belediyelere bunların dışında hangi destekleri veriyorsunuz?

Lütfen Başvuru Rehberinin Uygun Faaliyetler başlığını inceleyerek, projenizin uygunluğuna karar veriniz.

Bu çağrı döneminde, Belediyeler 1.1 İmalat Sanayi Çağrısı altında ortak olarak yer alabilirler. Gelecek dönemlerde açılacak çağrıları https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/proje-cagrilari web adresinden takip edebilirsiniz.

 

10. Arızi harcamalar (Provision for Incidental Expenditure) ile ilgili satın alma süreci nasıl gerçekleştirilecektir? Örneğin; eğitim katılımı gerçekleştireceğimizde, eğitim firmasının seçimi (Tutarın ihale limitlerinin altında, doğrudan temin limitlerinin içerisinde kaldığı durumlarda) nasıl gerçekleştirilecektir? Program Otoritesi, doğrudan temin sınırları içerisinde kalan düşük limitli alımlarda;
•  Program Otoritesi Nihai Faydalanıcının taleplerini toplayarak, faydalanıcı adına hizmeti/malı temin mi edecektir?
•  Nihai Yararlanıcı alımı yaptıktan sonra ödeme için Program Otoritesi'ne faturayı ibraz mı edecektir?

Arızi harcamaların da dâhil olduğu "Teknik Destek Bileşeni" altında alınacak olan hizmetlerin tamamı için toplu olarak ihale yapılmaktadır. Bu durumda faydalanıcı, hazırladığı teknik şartname yardımıyla alacağı hizmetlerin sınırını belirlemektedir. Arızi harcamalar Teknik Destek bileşeninin bir kalemi olduğu için ilgili arızi harcamalar, Teknik Destek ihalesini kazanan firma tarafından gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda; Teknik Destek firması, Nihai Yararlanıcının talepleri doğrultusunda hizmet temini yapacak olup faturayı da Program Otoritesine ibraz edecektir.

 

11. Program Otoritesi'nin temin ettiği ve "Uygun maliyetler – eligible" alımlarda kullandığı KDV muafiyet belgesi, proje bütçesinde "Uygun olmayan maliyetler - Ineligible" harcamalar için de kullanılabiliyor mu? Örneğin; nihai yararlanıcının proje için kullanacağı sarf malzemesi kendi bütçesinden temin etmesi durumunda, proje için alınmış KDV muafiyet belgesi kullanılabilir mi?

AB tarafından sağlanan mali yardımlar için KDV muafiyeti yalnızca proje kapsamındaki uygun maliyetler için söz konusudur. Faydalanıcı tarafından temin edilecek "uygun olmayan maliyetler" için KDV muafiyeti söz konusu değildir.

 

12. "Provision for incidental expenditure verification" kaleminde belirtilen bütçenin %8 ibaresi; "Provision for incidental expenditure" kaleminde kırılımları yer alan workshops, training vb. maliyetler toplamının %8'ine mi işaret etmektedir? Bu bütçe "Provision for incidental expenditure verification" harcamalarının öngörülenden fazla olması durumunda kullanılmak üzere mi tahsis edilecektir?

Belirtilen %8 ibaresi yalnızca Arızi Giderler – "Incidental Expenditure" bütçesindeki maliyetler toplamının %8' ine işaret etmektedir.

 

13. Gerekçelendirmek ve kurulacak merkezde kullanılmak kaydıyla binek araç alımı uygun maliyet midir?

Başvuru rehberlerinin 2.3 Maliyetlerin Uygunluğu başlığı altında yalnız "uzmanlaşmış araçlar" uygun olan maliyetler arasında sayılmaktadır. Bu kapsamda binek araç alımı uygun olmayan bir maliyettir.

 

14. Üniversitelerden oluşan konsorsiyum ile proje hazırlamaktayız. Bu arada üniversitemizin teknopark kurma hazırlığı devam ediyor. Şu an başvurumuz Bakanlığınız tarafından değerlendirilmekte. Ancak Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile birlikte, kurulacak teknoparkın yönetici şirketini kurduk. Projemize mevcut olan teknopark yönetici şirketi ortak olabilir mi?

Tüzel kişiliğe sahip olduğu müddetçe, Teknopark Yönetici Şirketleri (uygun çağrıdan olmak koşuluyla), projede ortak olarak yer alabilmektedirler. Bununla birlikte, ortakların projede üstleneceği rol için ayrıntılı açıklama yapılmalı ve ortaklar ile ilgili gerek proje tanımlama dokümanında gerekse eklerde istenilen belgeler/şartlar sağlanmalıdır. Başvuru sahibi ve ortaklarının taşıması gereken koşullar için lütfen Başvuru Rehberlerinin 2.1 Başvuru Sahibi ve Ortaklarının Uygunluğu başlığı ile Başvuru Rehberinin Ekler bölümünü inceleyiniz.

 

15. Projemizin kurgusunda, finansal sürdürülebilirlik anlamında yeni bir yapılanmaya gidilmesi öngörülmüyor. Sürdürülebilirlik anlamında bir dernek-vakıf vb. tüzel kişilik oluşturulması şart mıdır? Bunun yerine ERA' nın zaten güçlü olan kurumsal yapısı içerisinde projenin sürdürülebilirliği sağlanacak. Bu durumda Annex G - Business Model'de Finansal Sürdürülebilirlik bölümünü çıkarıp, diğer bölümleri yazabilir miyiz?

AB mevzuatı çerçevesinde, gelir getirici projelere ilişkin gelir-giderlerin bağımsız bir şekilde muhasebeleştirilmesi ve izlenmesi gerekmektedir. Bu itibarla, yeni bir şirketin kurulması gibi faaliyetler öncelikli olarak değerlendirilmelidir. Ancak, faydalanıcı kurumun hukuki statüsü ve tabi olduğu ulusal mevzuat çerçevesinde belirtilen gerekliliği karşılayacak alternatif bir modelin faydalanıcı kurum tarafından ortaya konması halinde, şirket kurulumu yerine bu modelin uygulanması Bakanlık ve AB tarafının onaylaması koşuluyla söz konusu olabilecektir. Sürdürülebilirlik için seçilen yöntem, başvuru formunun Sürdürülebilirlik başlığı ve İş Planı ekinde ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

Bununla birlikte finansal sürdürülebilirlik, projenin finansal açıdan kendi başına ayakta durabileceğinin açıklandığı projelerin en önemli bileşenlerindendir. Dolayısıyla, bu bölümün çıkarılmaması, proje süresi tamamlandıktan sonra, proje kapsamında kurulan yapının kendisini nasıl idame ettireceğinin, gelir ve gider dengesinin nasıl korunacağının, projenin amacına uygun hizmet vermeye nasıl devam edeceğinin açık olarak anlatılması gerekmektedir. 

 

16. "Rekabetçi Sektörler Proje Başvuruları Nereye Yapılmakta ve Türkçe Yazılım Olabiliyor mu?"

Proje başvuruları "İngilizce" dilinde yapılmaktadır. Diğer dillerde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Proje başvurularının nasıl yapılacağı ile ilgili olarak lütfen Başvuru Rehberlerinin "3. Başvuru Şekli ve Yapılacak İşlemler" başlığını inceleyiniz.

 

17. Faaliyet 2.1: Araştırma ve Geliştirme çağrısında ihaleye yürütücünün ortak olduğu bir şirket katılabilir mi?

İhale süreçleri, Program Otoritesi tarafından AB dış faaliyetlerine yönelik PRAG kurallarına uygun olarak yürütülmektedir. Bu kapsamda Proje Yürütücüsünün ortağı olduğu bir şirket, ihalelere istekli olarak katılamamaktadır.

Ayrıntılı bilgi için PRAG dokümanının incelenmesi tavsiye edilir.

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/?header_description=DEVCO+Prag+to+financial+and+contractual+procedures+applicable+to+external+actions+financed+from+the+general+budget+of+the+EU+and+from+the+11th+EDF&header_keywords=ePrag%2C+europa

 

18. Faaliyet 2.1: Araştırma ve Geliştirme'de kurulacak alt yapı ile 100 milyonlarca dolara satılabilecek bir ürün elde edilirse ilk 5 yıl bu ürün satılamaz herhalde, kazanılacak para merkez için çok fazla olur. Bu durumda ne yapmak gerekir?

Kurulacak olan yapı için proje kapsamında satın alınacak makine-ekipman/hizmetler eşit yaklaşım ilkesi kapsamında start-up/girişimci/firmaların ortak kullanımına ücret karşılığında kullanabilmesi amacıyla sunulacaktır.

Bu temel ilke doğrultusunda, proje faydalanıcısı kurum ile son kullanıcılar (kurulacak yapıdan faydalanacak üçüncü kişiler) arasındaki ortaklık, işbirliği, fikri haklar vb. anlaşmaların içeriği bu iki taraf arasında belirlenmeli ve iş planında konuya ilişkin bilgi açıkça belirtilmelidir.

 

19. Başvuru rehberinizi incelediğimizde Önemli Notlar kısmının 2. maddesinde: "Bu çağrı, Program Otoritesi'nin yararlanıcıya para aktarımı yaptığı ve yararlanıcının kendisi için "mallar ve/veya hizmetler" satın aldığı bir hibe teklif çağrısı değildir." ibaresinin yer aldığını görüyoruz. Buna göre proje kapsamında satın almak istediğimiz cihazların parasını biz mi karşılayacağız yoksa siz mi?

Bu Çağrı, faydalınıcı (Nihai Faydalanıcı Kurum – ERA olarak da adlandırılmaktadır) tarafından geliştirilen teknik şartnameler temelinde, ERA için Program Otoritesi'nin mal ve hizmetler için ihale yapmayı ve söz konusu mal ve hizmetleri finanse etmeyi taahhüt ettiği mali yardım tipine yönelik olarak projelerin sunulması çağrısıdır. İhale prosedürlerini, Program Otoritesi - AB dış faaliyetlerine yönelik PRAG kurallarına uygun olarak- yürütecektir.

Bununla birlikte, proje bütçelerinin tamamı AB ve Türkiye Cumhuriyetinin ortaklığıyla %100 kamu finansmanıyla desteklenecektir. Bu Çağrı bir hibe çağrısı olmadığından proje için ayrılan bütçe proje sahibinin hesabına aktarılmayacaktır. Program Otoritesi, faydalanıcı adına yüklenicilere ödeme yapacaktır.

 

20. Üniversitenin başvuru sahibi olacağı gelir getirici projemiz için şirket veya kooperatif kurulması önerilmektedir. Başvuruyu üniversite üzerinden yapıp daha sonra şirket veya kooperatifi proje sözleşme aşamasında kurmak uygun mudur?

Proje başvurularının, üniversite üzerinden yapılması, gelir getirici faaliyetlere yönelik kurulacak yapının ise proje süreci içerisinde tamamlanması gerekmektedir.

 

21. Faaliyet 2.1 kapsamında bir üniversite bünyesinde bulunan dernekler, vakıflar veya TTO lar ayrı tüzel kişiliklerdir. Ayrı tüzel kişiliği olan bu yapıların her biri ayrı başvuru yapma hakkına sahip midir? Örneğin Üniversite kendisi 1 başvuru yapıyor diyelim; derneği, vakfı veya şirketi de ayrı 1 başvuru yapabilir mi?

Başvuru Rehberlerinde belirtilen koşulları sağlayan ve ayrı bir tüzel kişiliği bulunan kuruluşlar ayrı ayrı başvuru yapabilmektedirler. Ayrıntılar için lütfen Başvuru Rehberlerinin 2.1 Başvuru Sahibi ve Ortaklarının Uygunluğu bölümünü inceleyiniz.

 

22. .com, . org uzantılı maili olan kurumlar, sisteme nasıl üyelik yapabilirler?

Başvuru sistemi üzerinden; .gov.tr; org.tr; com.tr; bel.tr; edu.tr;  uzantılı e-mail adresleri ile kayıt olunabilmektedir. Bu nedenle başvuru yapmak isteyen kuruluşların eğer yok ise; com.tr veya org.tr uzantılı bir mail almaları gerekmektedir.

 

23. Annex E dokümanında yer alan "registration number" kısmına dernek olarak ne yazacağımızı tam olarak anlayamadık. Bu konuda bizi aydınlatabilirseniz çok sevinirim.

"Main Registration Number" ile oda sicil kayıt numarası kastedilmiş olup; bu kısmı sadece TGB ve TTO'lar dolduracaktır. Diğer kurum/kuruluşların vergi numarası yazmaları yeterlidir.

 

24. Kullanıcı açarken iki adet bilgi isteniyor. Bir tanesi kurum bilgileri, diğeri yetkili bilgileri. Kurum bilgilerindeki maile projenin yazımı ile ilgilenecek kişinin mailini yazabilir miyiz? Yoksa kurumun kendi maili mi olmalı? İkinci olarak yetkili kişi olarak rektör mü olmalı yoksa yine aynı şekilde bu projenin yazımı ile ilgili yetkili kişi olsa olur mu?

Kurum Bilgileri bölümüne, kurumun resmi e-posta adresi yazılmalıdır. Bununla birlikte yetkili kişi bölümüne projenin yürütülmesinden sorumlu olacak kişinin iletişim bilgileri belirtilebilir. Ancak kayıt yaptıktan sonra, kurum adına imza yetkilisi olan kişinin (SRER) bilgileri, sistemde ERA modülünden mutlaka girilmelidir. İlgili adımlar için lütfen Online Başvuru Sistemi Kullanıcı Kılavuzu dokümanını inceleyiniz.


8. GRUP (18 Mayıs 2017)

1. Ülkemizde TTO'lar aşağıdaki statülerde kurulmaktadır:

•  Üniversitenin kendi bünyesinde TTO faaliyetlerine yönelik olarak kurulmuş birim, koordinatörlük ya da merkez,
•  Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketi bünyesinde TTO faaliyetlerine yönelik olarak kurulmuş birim,
•  TTO faaliyetlerine yönelik olarak kurulmuş ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketinin ortak olduğu şirket.

Rehberde TTO'lar uygun başvuru sahibi ya da ortak olabilmektedir. Yine rehberde tüzel kişilik aranmaktadır. Yukarıdaki 3 durumdan sadece 3. de şirketleşme olduğundan TTO'nun kendine münhasır tüzel kişiliği vardır. Birimci durumda Üniversite tüzel kişiliği altında, ikinci durumda ise Teknopark A.Ş.nin tüzel kişiliği alında TTO'lar faaliyet göstermektedir.

Rehberde kast ettiğiniz TTO sadece 3. Madde de olan TTO lar mı?
Birinci durumda olan bir TTO, başvuru yapmak istediğinde üniversite üzerinden mi başvuru  yapmak zorundadır? Üniversite ayrıca başvuru yapabilir mi?

İkinci durumda olan bir TTO, başvuru yapmak istediğinde teknopark A.Ş. üzerinden mi başvuru yapmak zorundadır? Teknopark A.Ş. ayrıca başvuru yapabilir mi?

Çağrı rehberlerinin 2.1 Başvuru Sahipleri ve Ortakların Uygunluğu başlığında belirtildiği üzere; başvuru sahibi tüzel kişilik olmalıdır. Bu nedenle, tüzel kişiliği bulunmayan TTO'lar bünyesinde bulundukları üniversite veya teknopark aracılığıyla başvuru yapmak durumundadır.

Başvuru sahibi aynı Çağrı altında sadece bir başvuru yapabilir. Yine aynı çağrı altında olmak üzere;

•  Bir başvuru yapan başvuru sahibi, başka bir başvuruda (azami 1) ortak olabilir,
•  Bir ortak, (konu başlıklarının herhangi biri altında) azami 2 başvuruya ortak olabilir.

 

2. Projeden elde edilecek gelirin 5 yıl boyunca yine proje için kullanılması şartı var. Bir üniversite, kuracağı laboratuvar sonucunda elde edeceği gelir için, şirket mi kurmak zorunda? Ya da bu işlem nasıl muhasebeleştirilecek?

AB mevzuatı çerçevesinde, gelir getirici projelere ilişkin gelir-giderlerin bağımsız bir şekilde muhasebeleştirilmesi ve izlenmesi gerekmektedir. Bu itibarla, yeni bir şirketin kurulması öncelikli olarak değerlendirilmelidir. Ancak, faydalanıcı kurumun hukuki statüsü ve tabi olduğu ulusal mevzuat çerçevesinde belirtilen gerekliliği karşılayacak alternatif bir modelin faydalanıcı kurum tarafından ortaya konması halinde, şirket kurulumu yerine bu modelin uygulanması Bakanlık ve AB tarafının onaylaması koşuluyla söz konusu olabilecektir. Sürdürülebilirlik için seçilen yöntem, başvuru formunun Sürdürülebilirlik başlığı ve İş Planı ekinde ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 

3. Rekabetçi Sektörler Programı 1.1 İmalat Sanayi Çağrısı için bir Proje sunma düşüncemiz var. Bu Proje ‘de sadece Ekipman ve Danışmanlık desteğine başvuracağız ve Binasını kendi imkânlarımız ile karşılayacağız. Henüz bu inşaata daha başlamadık, daha sonra başlayacağız. Burada Proje Eklerine Arazi Kiralama sözleşmesi ve İnşaat Taahhüt yazısı vermemiz yeterli midir?

Proje uygulama sürecinde, inşaat işlerinin ihale süreçleri tamamlanmadan bitirilmesi zorunludur. Projenizin uygulama yeri ile ilgili olarak tapu/tahsis belgesi gibi sahiplik durumunu gösteren belgeleri ve inşaat işlerinin, ihale süreleri dolmadan önce bitirileceğiyle ilgili tüm bilgi ve belgelerin (inşaat ve diğer giderinin karşılanacağı öz kaynaklar, taahhütler, sözleşmeler vb.) sunulması gerekmektedir.

 

4. Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı kapsamında, 'Eylem:2 Bilim, Teknoloji ve Yenilik', Konu başlığı: 2.1.1 Tematik Yetkinlik Geliştirme Desteği' ne yönelik bir proje hazırlığındayız. OIS 16: Çevresel etki değerlendirme bölümünde bahsedilen 'Geliştirme İzni' ile ne kast edilmektedir? 

Geliştirme İzninden kasıt ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) raporunun gerekliliği ile ilgili karardır.

 

5. Proje kapsamında bir laboratuvar kurmayı düşünmekteyiz, bu kapsamda bu laboratuvarda geliştirilmesi düşünülen ve ürün portfolyosunda bulunan ürüne ait telif hakları proje ortağı kurumda çalışan ve geliştirmeyi yapan kişiye ait olabilir mi? Yoksa başvuru sahibi ve ortak kurumlara mı ait olmak zorundadır? Telif hakkı konusunda Avrupa Birliği veya kurumunuzun hak iddiası olacak mıdır? Konu hakkında detaylı açıklama yapabilir misiniz?

Patentlerin telif hakkı ile ilgili olarak Kurumumuzun veya Avrupa Birliğinin bir hak iddiası bulunmamaktadır. Bununla birlikte, telif hakları konusunun çözümü proje sahibi ve ortaklarının sorumluluğunda olup, ilgili izlenecek yöntemin mutlaka başvuruda ayrıntılı olarak açıklanması gerekmektedir.

 

6. Başvurusunu yapacağımız projemizde kilit uzman veya uzman personel giderleri hibe kapsamında mıdır? Bu hizmetler için ihale yapılmalı mıdır? Başvuruda proforma vb. destekleyici doküman sunulmalı mıdır?

Projenin Teknik Destek bileşeni altında projenizle ilgili kilit uzmanlarla çalışmanız mümkün olup, Teknik Destek bileşeni için ihale yapılması zorunludur. Başvuru sahibinin kendi bünyesinde çalışan/çalışacak uzmanların giderleri ise, uygun olmayan maliyetler kapsamında olup başvuru sahibi tarafından karşılanmalıdır.

Başvuru sahibi, proje bütçesini gerekçelendirmek için, faaliyetler ve beklenen çıktılar ile planlanan hizmetlerin bütçelerini oluştururken, sözleşme süreçleri çerçevesinde uzmanlar (profiller, deneyim, uzmanlık ve yetkinlik temelinde) tarafından sağlanacak gerekli girdiyi hesaplayarak Ek-C Bütçe Dökümünde sunmalıdır. Başvuru sahibinin teknik destek işleri için proforma fatura veya fiyat teklifi sunmasına gerek yoktur.

 

7. Proje tamamlandıktan sonra projeden elde edilen gelir ile proje için gerekli olan danışmanlık hizmeti ve uzman desteği giderleri karşılanabilir mi? 

Projenin tamamlanmasından sonra, kurulan yapıdan elde edilen gelir proje amacından sapmamak kaydıyla, hizmet alımı ve insan kaynağı gibi konularda kullanılabilir.

 

8. Teknoparkın başvuru sahibi olduğu ve üniversitenin de ortağı olduğu proje kapsamında bir laboratuvara ihtiyacımız vardır. Laboratuvar malzemelerinin laboratuvarın kurulacağı üniversite mülkiyetinde bulunmasında sakınca var mıdır? Bu konuda başvuru sahibinin sorumluluğu nedir?

Proje kapsamında alınan makine-ekipmanlar proje sahibi kuruma devredilecek olup, bu kurumun ilgili makine/ekipmanı ortağına bedelsiz olarak tahsis etmesinde bir sakınca yoktur. Ancak, başvuru sahibinin proje tamamlanmasından sonra sürdürülebilirlikten birincil derecede sorumlu olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

9. Operasyonel Program kapsamında hazırlanan projelerde Faaliyet 1.1 İmalat Sanayi başlığında 2 milyon avronun altında destek istenen projeler hazırlanabilir mi?

Faaliyet 1.1 İmalat Sanayi başlığı altında bütçesi 2.000.000 € altında olan projeler sunulamamaktadır.

 

10. Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı Faaliyet 1.1. İmalat Sanayi kapsamında (CISOP.1.1/01); Kamu-Üniversite işbirliğinde kurulması düşünülen iş modelinde; Hesabın tutulması ve ödemelerin yapılabilmesi için proje kapsamında yeni kurulacak olan döner sermayenin rol alması düşünülmektedir.

Proje kapsamında elde edilecek gelirler yine proje faaliyetleri ve proje kapsamında görev alacak personele ödenecektir.

2547 sayılı kanunun 58. Maddesinin b fıkrasında döner sermaye gelirlerinin en az %5 nin BAP projelerinin finansmanı için kullanılması gerektiği ifade edilmektedir. Bu bağlamda bu kesintinin olması proje süresince ve sonrasında herhangi bir sorun teşkil etmekte midir?

AB mevzuatı çerçevesinde, gelir getirici projelere ilişkin gelir-giderlerin bağımsız bir şekilde muhasebeleştirilmesi ve izlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, proje gelirlerinin prensip olarak proje amaçları doğrultusunda kullanılması öngörülmektedir. Ancak, ulusal mevzuattan kaynaklanacak zorunlu giderlerin söz konusu olması halinde, bu giderler öncelikle proje amaçlarına uygunluk açısından değerlendirilmelidir. Ulusal mevzuattan kaynaklanan bu tip giderlerin bir zorunluluk olduğunun tespit edilmesi ve alternatif bir çözüm yolunun bulunamaması halinde, Bakanlık ve AB tarafının onaylaması koşuluyla bu giderler dikkate alınabilecektir.

Bununla birlikte anılan Kanunun ilgili maddesinde "Döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın en az yüzde 5'i, üniversite bünyesinde yürütülen bilimsel araştırma projelerinin finansmanı için kullanılır." hükmü yer almaktadır. Buna göre, bahse konu yüzde 5'lik kesintinin döner sermayenin toplam geliri üzerinden kesilmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu itibarla, proje kapsamında elde edilecek gelirlerin bahse konu yüzde 5'lik kesintiden muaf olmasının üniversitenin ilgili yönetmeliğine istisna maddesi eklenmesiyle mümkün olabileceği değerlendirilmektedir. Bunun mümkün olmaması halinde söz konusu kesintinin ulusal mevzuattan kaynaklanan zorunlu bir gider olduğunun ispatı  ve başvuru formunun Sürdürülebilirlik başlığı ile İş Planı ekinde ayrıntılı olarak belirtilmesi gereklidir.

 

11. Ticaret odası olarak bölgemizdeki sut ürünleri üretiminin kalitesinin artırılması ve analiz edilmesi adına kalkınma ajansıyla ortak ya da kendi tüzel kişiliğimizle laboratuvar kurulumuna başvuruda bulunmak istiyoruz. Ortak olmadan başvuru yapabilir miyiz? Projenin İngilizce hazırlanması zorunlu mu?

Başvuru rehberlerinin 2.1 Başvuru Sahibi ve Ortaklarının Uygunluğu başlığında, ortaklık kurulmasının zorunlu olup olmadığı ile ilgili bilgi verilmektedir. Buna göre 1.1 İmalat Sanayi çağrısı altında ortaklık kurulması zorunlu değildir. Ancak 2.1 Araştırma ve Geliştirme ve 2.2 Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme çağrıları altında ortaklık kurulması zorunlu tutulmuştur.

Proje başvurusunun İngilizce dilinde yapılması zorunludur. İngilizce olarak başvurusu yapılmayan projeler, kabul edilmeyecektir.

 

12. Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı kapsamında sırasıyla, Üniversite ve Teknopark üzerinden başvuruda bulunulacak olan, Faaliyet 2.1 ve Faaliyet 2.2 başlıkları için başvuruda aynı yasal temsilcinin yer alması tarafınızca uygun mudur? Zira üniversitenin yasal temsilcisi rektör, aynı zamanda Teknopark'ın yönetim kurulundadır. Ancak Başvuruda bulunan kurumlar ve başvuru başlıkları farklıdır.

Başvuruda, başvuru sahibi adına imza yetkilisi olan kişinin (SRER) bilgilerinin verilmesi zorunludur. Kurum adına imza yetkili olan kişinin iki kurumda da aynı olması sorun teşkil etmemektedir.

 

13. Bir başvuru sahibi kaç adet programa, kaç adet başvuru yapabilir? Ve ne kadarından yararlanabilir? Yani bir üniversite 2.1 ve 2.2 ye aynı anda başvuru yapabilir mi? Her iki projenin de başarılı olması durumunda ikisi de desteklenebilir mi? Ya da bir üniversite 2.1 programına 2-3 adet farklı konuda proje başvurusu yapabilir mi? Yapabilirse, başarılı olanlardan kaç tanesi desteklenir?

Başvuru ve ortaklık adedi; her çağrı için başvuru rehberlerinin 2.1 Başvuru Sahibi ve Ortaklarının Uygunluğu başlığında belirtilmektedir. Buna göre bir kurumun 2.1 ve 2.2 olmak üzere ayrı çağrılarda başvuruda bulunmasının önünde bir engel bulunmamaktadır. Ancak aynı çağrı altında başvuru yapacak olan kurumların Başvuru Rehberlerindeki kısıtlara dikkat etmesi gerekmektedir.

 

14. OSB olarak ortak kullanıma yönelik bir tesis kurmayı planlıyoruz. Bina yapabilecek imkânlarımız var. Ancak proje gidişatını görmeden bina yatırımı yapmak istemeyiz. Önce projeye başvurup olurunu Görerek iskân seviyesine gelmeyi uygun buluyoruz. Bu durum sakınca oluşturur mu?

Proje uygulama sürecinde, inşaat işlerinin ihale süreçleri tamamlanmadan bitirilmesi zorunludur. Projenizin uygulama yeri ile ilgili olarak, tapu/tahsis belgesi gibi sahiplik durumunu gösteren belgeleri ve inşaat işlerinin, ihale süreleri dolmadan önce bitirileceğiyle ilgili her türlü bilgi, belge ve taahhüt belgelerini proje başvuru formuyla birlikte sunmanız gerekmektedir.

 

15. Ortak tesis projesinde operatör ve ar-ge personeli yetiştirmeyi ve bunları bir İK platformu üzerinden Üyelerimiz başta olmak üzere yakın çevremizde değerlendirmeyi düşünüyoruz. 1.1 faaliyetlerine uyumlu mudur?

 Projede yapılabilecek uygun faaliyetler için lütfen Başvuru Rehberlerini inceleyiniz.

 

16. Proje yürütücüsü olarak ben OSB nin danışmanı olarak kendi şahsi bilgilerimle şifre alıp işlem yapabilir miyim?

Üye kayıtları, kurum resmi e-mail adresi üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle şahısların üyelik kaydı yapması yerine kurum adına üyelik kaydı yapılması gerekmektedir.

 

17. Projemizde kuracağımız laboratuvarın uluslararası nitelik kazanabilmesi için yurtdışındaki bazı kuruluşlar tarafından akredite edilmesi gereklidir. Akreditasyon sürecindeki masraflar destek kapsamında mıdır? Bu giderler için proforma fatura almak gerekli midir? Teklif süreci uzun sürüp başvuru aşamasına yetişmediği takdirde yaklaşık maliyet yazabilir miyiz bütçeye?

Akreditasyon için her türlü hazırlık maliyetleri, Teknik Destek Bileşeni altında uygun kabul edilebilecek maliyetlerdendir. Ancak, akreditasyon başvurusu için gereken maliyetin projeden karşılanması mümkün değildir. Projede belirtilen maliyetlerin, gerçekçi ve piyasa koşullarında olması zorunludur. Teknik destek bileşeni proforma fatura sunma zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

18. IPA 2.çağrı kapsamında projemize Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Daire Başkanlığı ortak olabilir mi?

Belediyeler 1.1 İmalat Sanayi çağrısı altında projelerde ortak olarak yer alabilirler. Gerekli koşullar için lütfen Başvuru Rehberlerinin 2.1 Başvuru Sahibi ve Ortaklarının Uygunluğu başlığını inceleyiniz.

 

19. Organize Sanayi Bölgesi için teknik lise kurulması konusunda bu program dâhilinde destek alabiliyor muyuz?

Başvuru Rehberlerinde "Diğer Operasyonel Programlar ile Sınır" başlığı altında; Projeler kapsamında önerilecek faaliyetlerin çoğunluğunun, "İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar", "Çevre ve İklim Değişikliği", "Ulaştırma", "Enerji", "Tarım ve Kırsal Kalkınma" gibi başka Program Otoriteleri tarafından yürütülen Operasyonel Programların kapsamına girmemesi gerektiği belirtilmektedir. Lütfen proje fikrinizi bu çerçevede inceleyerek, uygun olan programa başvuru yapılmasını sağlayınız.

 

20. GAP Tarımsal Enstitüsü Müdürlüğünün Bitki Sağlığı bölümünde Yüksek Ziraat Mühendisi olarak çalışmaktayım. Kurumumuzun Bitki Sağlığı Bölümünün altyapısının geliştirilmesi ile ilgili bir proje yapmak istiyorum ama sizin bu tip projelere desteğinizin olup olmadığını bilmiyorum. Sizin kamu kurumlarının alt yapısının geliştirilmesi ile ilgili bir desteğiniz var mı?

Başvuru Rehberlerinde "Diğer Operasyonel Programlar ile Sınır" başlığı altında; Projeler kapsamında önerilecek faaliyetlerin çoğunluğunun, "İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar", "Çevre ve İklim Değişikliği", "Ulaştırma", "Enerji", "Tarım ve Kırsal Kalkınma" gibi başka Program Otoriteleri tarafından yürütülen Operasyonel Programların kapsamına girmemesi gerektiği belirtilmektedir. Lütfen proje fikrinizi bu çerçevede inceleyerek, uygun olan programa başvuru yapılmasını sağlayınız.

 

21. Proje kapsamında yararlanıcılar ile kurumunuz arasında imzalanacak sözleşmede projenin yürütülmesi ve izlenme dönemi kapsamında uygulanan cezai şartların neler olduğunu iletebilir misiniz?

22. Proje kapsamında yararlanıcı ile imzalanan protokolün şablonunu iletmeniz mümkün müdür?

21. ve 22. sorular için cevap:
Proje faydalanıcıları ile Bakanlığımız arasında imzalanacak Protokol ve Operasyonel Anlaşma Metinlerinin şablonu internet sitemize yüklenmiştir. 


7. GRUP (12 Mayıs 2017)

1. Rekabetçi Sektörler Programına başvuruda gerekli belgeler nelerdir? Bu aşamada yalnızca 5 sayfadan oluşan kısa tanıtım materyali yeterli midir?

Başvuru aşamasında gerekli olan belgeler için lütfen Başvuru Rehberinde 3.1 Başvuru Belgeleri başlığını inceleyiniz.

 

2. II.Dönem çağrısı kapsamında Araştırma ve Geliştirme faaliyet grubu için hazırlayacağımız projemize  Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı direkt olarak ortak olabilir mi? Ortak olması durumunda Meclis, Encümen kararı proje dosyası için gerekli midir?

2.1 Araştırma ve Geliştirme Faaliyeti Başvuru Rehberi'nde de belirtildiği üzere belediyeler uygun başvuru sahibi ve ortakları arasında yer almamaktadır. Detaylı bilgi için lütfen 2.1 Başvuru Sahipleri ve Ortakların Uygunluğu başlığını inceleyiniz.

 

3. 2.1 Araştırma ve Geliştirme Faaliyeti kapsamında yeni personel istihdamında Teknik Destek personeli giderleri karşılanacak mıdır?

Projenin yürütülmesi için gereken personelin istihdamı proje kapsamında karşılanmamaktadır. Bu giderin proje sahibi kurum tarafından karşılanması ve Ek B, H ile I'yı buna göre doldurarak sunması gerekmektedir. Ancak, proje faaliyetlerinden elde edilen gelir proje kapsamında çalışan personel giderlerini karşılamada kullanılabilir.

Bununla birlikte, projenin teknik destek bileşeni kapsamında, projenizde istihdam edeceğiniz personelin eğitimi ve yetkinliğinin artırılmasına yönelik faaliyetler ile danışmanlık, mentörlük, koçluk hizmetleri vb.nin alınması mümkündür. 

 

4. İmalat Sanayi Başvuru Rehberi Sf 12 "Başvuru sahibi tek başına veya ortaklarla başvuru yapabilir." ifadesi yer almaktadır. Ancak Proje Çağrıları Kapsamında Proje Hazırlama Rehberi Sf 10 "Proje ortak veya ortaklarınızın olması zorunludur." ifadesi yer almaktadır. İki rehber arasında uyumsuzluk söz konusu olup, Kooperatifler Birliği olarak başvuru yaparken; proje ortağımızın olması zorunlu mudur?

Çağrı belgeleri arasındaki ihtilaf durumlarında her çağrının bağlayıcı belgesi ilgili Başvuru Rehberi'dir. Dolayısıyla, İmalat Sanayii Çağrısı altında "Başvuru sahibi tek başına veya ortaklarla başvuru yapabilir." ifadesi geçerlidir. Kooperatifler İmalat Sanayii Çağrısı altında proje ortağı bulundurmadan da başvuru yapabilmektedir.

 

5. İlimizde Rekabetçilik Programının İmalat Sanayi başlığına yönelik olarak; Bursa Ticaret Borsasının başvuru sahibi olduğu, … Büyükşehir Belediyesinin, … Belediyesinin ve … Ziraat Odasının da proje ortağı olduğu bir proje üzerinde çalışıyoruz. Tesisin kurulacağı arazinin mülkiyeti proje ortağı olan … Büyükşehir Belediyesine ait. Ayrıca proje kapsamındaki inşaat faaliyetlerini de Büyükşehir Belediyesi yapacak. Projenin tüm mühendislik dosyaları hazır ve inşaat kısmı için ihale aşamasına da gelindi. Yerin projeye tahsisi için nasıl bir belge sunmalıyız? Büyükşehir Belediye başkanının veya encümenin yerin projeye tahsis edilmesine yönelik kararı yeterli olur mu? Veya ek belgelerden olan Taahhütname hazırlanması yeterli olur mu? Meclis kararı istenirse 9 Hazirana yetişmeyecektir.

Lütfen https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/1-proje-cagrisi adresinde yer alan 3. Gruptaki 4. soruyu ve cevabını inceleyiniz. Bu cevaba ek olarak arazi mülkiyeti hangi kuruma ait ise o kurumun yetkili mercii (belediyeler için bu merci meclistir) araziyi projeye tahsis ettiğine dair karar almalıdır.

 

6. 2.1 Araştırma ve Geliştirme faaliyeti kapsamında yapmayı planladığımız projede üniversite bünyemizde kurmak istediğimiz tesisin inşaat giderleri tarafınızdan karşılanacak mı?

Çağrılarının tamamında inşaat giderleri uygun olmayan harcamalar kapsamındadır.

 

7. Rekabetçi Sektörler 2. Dönem Programınıza proje başvurusu yapmayı planlıyoruz. Son başvuru tarihini göremedik, sizden öğrenebilir miyiz? 

Çağrılar için son başvuru tarihi her bir çağrı rehberinin ilk sayfasında yer almaktadır. Bununla birlikte, son başvuru tarihinde değişiklik olması halinde yine Başkanlığımızsın internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır. Lütfen https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/ adresini ve Başkanlığımız sosyal medya hesaplarını (twitter: RekabetciSP – facebook: RekabetciSektorlerProgrami) takip ediniz.

 

8. Rekabetçi Sektörler Programına başvururken eklenen fizibilite çalışması gibi destekleyici belgelerin de İngilizce olması gerekiyor mu? Eğer gerekiyorsa İngilizce özetini vermemiz yeterli olur mu?

Başvuruyu destekleyici mahiyette sunulan dokümanların Türkçe dilinde sunulmasında bir sakınca yoktur. Ancak, ilgili dokümanın projeyi destekleyecek kritik bilgileri kapsayacak şekilde İngilizce dilinde bir özetinin de sunulması gereklidir. 

 

9. "İhracatçı Birliklerinin sahipliğindeki, AB tarafından da projelerin sürdürülebilirliği açısından desteklenen şirketler tarafından" proje başvurusu yapılıp yapılamayacağı ya da proje ortağı olup olamayacağının netleştirilmesini istemekteyiz.

Lütfen https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/1-proje-cagrisi adresinde yer alan 4. Gruptaki 14. soru ve cevabında belirtildiği üzere; TGB ve TTO dışındaki şirket statüsündeki yapılar proje başvurusu yapmaya uygun değildir. Ancak, Faaliyet 1.1 çağrısı kapsamında İhracatçı Birlikleri tüzel kişilik olarak uygun başvuru sahibi niteliğinde tanımlanmış olup, proje konusunun uygun olması halinde bu çağrı başlığına başvuruda bulunabilirler.

 

10. Rekabetçi sektörler 2.1 Araştırma ve Geliştirme rehberinin 9.sayfasında "S.6 kısmında sermaye finansmanı araçlarından faydalanan yenilikçi girişimci/KOBİ sayısı" ifadesi yer almaktadır. Ayrıca rehberin diğer bazı bölümlerinde de KOBİ ifadesi yer almaktadır, KOBi'nin tanımı nedir? KOBİ'den daha büyük işletmelerin proje kapsamında hedef alınması mümkün müdür?

Operasyonel Program ve Çağrılar kapsamında 4778-1 sayılı "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik"te belirtilen KOBİ tanımı kullanılmaktadır. Buna göre; KOBİ: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 Milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir.

Projenin hedef kitlesinin KOBİ olması ve çoğunluğun KOBİ'lerden oluşması şartıyla büyük şirketler de hedef alınıp, projenin çıktılarından yararlanabilir.

 

11. Bir tanesinde konsorsiyum halinde başka bir üniversitenin yürütücü olduğu projede, proje ortağıyız. Kendi Üniversitemizin yürütücü olduğu başka bir projeye başvurabilir miyiz?

İlgili çağrı rehberlerinde de belirtildiği üzere, her bir çağrı altında; 

•  Bir başvuru yapan başvuru sahibi, başka bir başvuruda (azami 1) ortak olabilir;
•  Bir ortak, (konu başlıklarının herhangi biri altında) azami 2 başvuruya ortak olabilir.

 

12. İhale aşamasında İngilizce bilen personel isteniyor. Kurumun İngilizce bilen personeli yoktur. TOR ve TS hazırlama aşamaları ve ihale aşamaları uzun sürdüğü için kamu kurumlarından uzun süreli personel görevlendirmek de mümkün olmayacaktır. Bu durumda, TOR ve TS hazırlama aşamalarında ve ihale süreçlerinde görev almak üzere, ücreti başvuru sahibi kurum tarafından karşılanmak kaydıyla bir danışman ile anlaşılıp OCU ya dahil edilebilir mi?

Başvuru sahibi ve/veya ortak(lar) maliyetleri kendileri karşılamak şartıyla ihtiyaca binaen personel istihdam edebilirler. Değerlendiricilerin ihale konusu işle ilgili yeterliliğinin bulunması, İngilizce diline hakim olması, kamu personeli olması, tercihen ayrı birimlerden veya kurumlardan olması ve/veya aynı birimde ast/üst ilişkisi içinde bulunmamaları gerekmektedir.

 

13. IPA II Proje çağrısı başvuru belgelerinden Annex E- Legal Entity Sheet'te Main Registration Number ve Secondary Registration Number bilgileri istenmiş. Bu numaralar derneğin tescil numarası mıdır? Vergi Numarası Mıdır? Tam olarak neye tekabül eder aydınlatabilirseniz sevinirim.

Main Registration Number ile oda sicil kayıt numarası kastedilmiş olup bu kısmı sadece TGB ve TTOlar dolduracaktır. Diğer kurum/kuruluşların vergi numarası yazmaları yeterlidir.

 

14. TTO ile OSB ortak bir AR-GE merkezi düşünüyoruz. Bina uygun olmayan kalemler dahilindedir. Başka kaynaklardan finanse edilebilir mi?

Binanın başka kaynaklardan finanse edilmesinde bir sakınca yoktur. Lütfen ayrıntılı bilgi için https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/1-proje-cagrisi adresinde 6. Gruptaki 21. soru ve cevabını inceleyiniz. 

 

15. Rekabetçi Sektörler programı kapsamında 2.1. Araştırma ve Geliştirme programı kapsamında bir projeye dahil olmayı hedefliyoruz. Aklımıza takılan temel 2 soruyu sizlerle paylaşmak isteriz. 1- Büyük İşletmeler proje ortağı olabiliyor mu? 2-Partner olabiliyorsa maddi destek alabiliyor mu?

Bu çağrılar kapsamında şirketlerin başvuru sahibi veya ortağı olması mümkün değildir. Lütfen https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/1-proje-cagrisi adresinde yer alan Sıkça Sorulan Sorular içerisinde 4. Grup'ta 2, 3 ve 4. soruyu ve cevaplarını inceleyiniz.

 

16. Faaliyet 2.1 ve 2.2 için, 9 Haziran son başvurusu olan çağrı dışında 2020 yılına kadar yeni çağrı açılacak mıdır?

Yeni çağrılarla ilgili süreç henüz netlik kazanamamıştır. Konu değerlendirildikten sonra ilgili kurumlara bildirim yapılacaktır. 

 

17. Rekabetçi Sektörler Programı - İmalat Sanayii Çağrısı için ... Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak her hangi bir projede başvuran kurum ya da ortak kurum statüsü ile başvuru yapıp yapamayacağımız hakkında bilgilendirirseniz memnun olurum.

Lise ve dengi okullar uygun başvuru sahipleri arasında değildirler. Uygun başvuru sahibi ve ortak(lar)ı ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Başvuru Rehberi'nde yer alan 2.1 Başvuru Sahipleri ve Ortakların Uygunluğu başlığını inceleyiniz.

 

18. İmalat Sanayi için proje kapsamında kurmayı planladığımız merkez ve laboratuvarı proje ortağımız olacak üniversiteye ait binada kurabilir miyiz?

Lütfen https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/1-proje-cagrisi adresinde yer alan Sıkça Sorulan Sorular içerisinde 3. Grup'ta 4. soruyu ve cevabını inceleyiniz.

 

19. Merkez ve laboratuvar işler hale geldikten sonra bu merkez ve laboratuvardan elde edilecek ekonomik gelir ortağın açacağı ayrı bir hesapta tutulabilir mi?

Proje teklifi gelir getirici proje niteliğindeyse, proje kapsamında kurulacak yapının ekonomik faaliyet yürütebilecek bir tüzel kişilik olarak kurulması (şirket, kooperatif vb.) gereklidir. Proje kapsamında elde edilecek gelirlerin de bu tüzel kişilik bünyesinde muhasebeleştirilmesi gereklidir. 

 

20. Özel şirket olarak güneş enerjisi ile elektrik üretip, 21 istasyonumuzda faaliyete geçirmek istiyoruz. Bu kapsamda AB Fonundan faydalanabilir miyiz? Faydalanabilirsek şartları ve koşulları nelerdir? Nasıl müracaat edebiliriz? Bu konuda destek verebilirseniz memnun olurum.

Özel şirketler uygun başvuru sahibi kapsamında değildir. Uygun başvuru sahibi ve ortak(lar)ı ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Başvuru Rehberi'nde yer alan 2.1 Başvuru Sahipleri ve Ortakların Uygunluğu başlığını inceleyiniz.

 

21. Kamu İktisadi Teşebbüsü statüsünde olan kurum/kuruluşlar Rekabetçi Sektörler Programı ile yapılan çağrılara başvurabilir mi?

KİT statüsünde olan kurum/kuruluşlar uygun başvuru sahibi kapsamında değildir. Uygun başvuru sahibi ve ortak(lar)ı ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Başvuru Rehberi'nde yer alan 2.1 Başvuru Sahipleri ve Ortakların Uygunluğu başlığını inceleyiniz. 

 

22. "Annex-H Commitments From the Applicant and Partner(s)" ekinde <<xxxxx>>  şeklinde başvuru sahibinin ve ortakların katkısının belirtildiği kısımda sürdürülebilirlik aşamasında katkı yapacak ortaklar için bu tutarı aylık olarak yazabilir miyiz?

Bahse konu tutarın toplam olarak girilmesi gerekmektedir. Toplam tutarın ayrıntısı da destekleyici olarak verilebilir.

 

23. "Annex-I Human Resource Capacity" ekinde yıl 2015'den başlamış bunun 2017'den başlanarak proje süresince tahmini personel değerlendirilmesi yapılarak doldurulması gerekmiyor mu?

Annex-I Human Resource Capacity tablosu ile başvuru sahibi ve ortakların son 3 yıldaki var olan İnsan Kaynakları Kapasitesi sorgulanmaktadır.

 

24. "Annex-j Financial Statements" ekinde tablo doldurulurken finansal değerin ait olunan yılın kur değeri üzerinden mi yoksa güncel kur değeri üzerinden mi hesaplanması gerekiyor?

Lütfen https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/1-proje-cagrisi adresinde yer alan Sıkça Sorulan Sorular içerisinde 6. Grup'ta 8. soruyu ve cevabını inceleyiniz.

 

25. Eklerde paragraf içinde ve tablolarda belirtilmesi istenen kurum isimlerinin ve adreslerinin de İngilizce mi olması gerekiyor?

Eklerde yer alan kurum/kuruluşların ilişkin tüm bilgiler İngilizce olmalıdır. Adresler Türkçe olarak belirtilmelidir.

 

26. TTO ve Araştırma Enstitüsü Faaliyet 1.1 İmalat Sanayi çağrısı için uygun ortak olabilir mi?

Araştırma Merkezleri/Enstitüleri Faaliyet 1.1 için uygun ortak kuruluş niteliğindedir. Ayrıntılar için, lütfen Başvuru Rehberlerinde yer alan 2.1 Başvuru Sahipleri ve Ortakların Uygunluğu başlığını inceleyiniz. 


6. GRUP (5 Mayıs 2017)

1. …………………………………………OSB'ye ait 72.000m3/saat kapasiteli evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesisimiz mevcut olup bu tesisimizin son çıktısı arıtma çamurudur. Ayrıca yine mülkiyeti Tüzel Kişiliğimize ait olan katı atık bertaraf tesisi kurulmak üzere ÇED Raporu alınmış bir alanımız mevcuttur.

Bu imkanlarımız dahilinde bölgemizden çıkan atık ürünlerinin(arıtma çamuru, katı atık vb.) nitelikli atıkların ve yakın bölge sınırları içerisinde böyle bir benzer tesisin bulunmaması sebebiyle belediyelerin - yakın bölge OSB'lerin atıklarının da harmanlanarak  yakılması ve yakılma sırasında çıkan ısının elektrik enerjisine dönüştürülmesi amacıyla ortak bir bertaraf tesisi kurulması planlanmaktadır. Bu tesisin kurulması projesi Rekabetçi Sektörler Programına gore uygun mudur?  

Çağrı Rehberlerinde de açıkça belirtildiği üzere, geliştirilecek olan projelerin Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı'nın hedef göstergelerine katkı sağlaması beklenmektedir. Proje bileşen ve faaliyetlerini belirlerken bu hususa dikkat edilmelidir. Tüm uygun faaliyetler  için lütfen Başvuru Rehberi'nde 2.2 Uygun Projeler ve 1.3 Faaliyet Türleri başlıklarını inceleyiniz.

 

2. Program kapsamında, lisanslı depoculuk için betonarme inşaat, betonarme üzerine monte edilen çelik silo, taşıma için zincirli konveyör, toz toplama, bunların montaj ve kurulumu, kantar bileşenleri desteklenmekte midir? Yoksa, hepsi inşaat olarak mı yer almaktadır? 

Silo dahil depo inşaası; inşaat bileşeni altında gerçekleştirilmekte olup, bu çağrının kapsamı dışındadır. Taşıma için zincirli konveyör, toz toplama, kantar bileşenleri mal alımı olarak kabul edilebilmekle beraber, sadece bu kalemlerin satın alınmasından ibaret bir proje teklifi Programın ve bu Çağrıların hedefleriyle uyumlu değildir. 

 

3. Faaliyet 2.2 Teknoloji Transferi ve Ticarileşmesi ‘ne proje önerisini sunarken proje bütçesine yazdığımız kalemler için proforma da sunmamız gerekiyor mu? 

Tedarik Bileşeni için:
Proje başvurularında tedarik kalemlerinin kanıt odaklı maliyetlendirilmesi zorunludur. Bunun için başvuru sahibi, proje bütçesini gerekçelendirmek bağlamında, belirli teknik şartnameler çerçevesinde potansiyel tedarikçiden/tedarikçilerden (menşe kuralları ile uyumlu olarak) aldığı proforma fatura veya fiyat tekliflerini sunmalıdır.

Teknik Destek Bileşeni için;
Lütfen https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/1-proje-cagrisi adresinde yer alan Sıkça Sorulan Sorular içerisinde 3. Grup'ta 8. soruyu ve cevabını inceleyiniz.

 

4. Rekabetçi Sektörler programı AR-GE ilanına başvuru yapmak istiyoruz. Bu kapsamda gastronomi ile ilgili bir projemiz bulunmaktadır. Hem yeni sektörler yaratarak rekabeti artırmayı hem de yemekler üzerinden kültürel bir etkileşim sağlamayı hedefleyen bir içeriğie sahip. Bu projemiz çağrılarınıza uymakta mıdır acaba?

Uygun projeler ve faaliyetler için lütfen Başvuru Rehberi'nde 2.2 Uygun Projeler ve 1.3 Faaliyet Türleri başlıklarını inceleyiniz.

 

5. Elektronik başvuru sürecinde yaptığımız analizleri ve/veya istenen belgeleri yüklememiz gerekiyor. Bununla ilgili bir sınır/kota var mı?

Yüklenecek her bir eklenti/dosya boyutu için 15 MB sınırı vardır. Özel bir durum oluşması halinde lütfen https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/bize-ulasin adresinden "yazılım hata bildirimi" seçeneğini seçerek talebinizi iletebilirsiniz.

 

6. Üniversitemize akredite Temiz Yanma Teknolojileri Merkezi altında dinamometre kurmak istiyorum. Sizden nasıl destek alabiliriz?

Uygun projeler ve faaliyetler için lütfen Başvuru Rehberlerinin 2.2 Uygun Projeler ve 1.3 Faaliyet Türleri başlıklarını inceleyiniz. 

 

7. Faaliyet 1.1 İmalat sanayi Proje Çağrısı için yayınlanan Başvuru Rehberinde "Ortak kullanım tesisi"'nin tanımı "bir ekonomik operatör tarafından sağlanan yapılar, ekipmanlar veya hizmetlerdir. " şeklinde geçmektedir. Ortak kullanım tesisi yalnızca danışmanlık ve hizmet verebilir mi?

Faaliyet 1.1 İmalat sanayi Çağrısı kapsamında Rehberin 1.3 Faaliyet Türleri başlığı altında da belirtildiği üzere sadece danışmanlık ve hizmetler ile ilgili başvuru yapabilmek mümkündür.

 

8) Ek-J belgesini doldururken Euro kurunu nasıl alıyoruz açıklar mısınız? Sabit bir Euro kuru var mı? 

Ek J belgesini doldururken, her yılın ilk günü ve TCMB satış kuru esas alınacaktır.

 

9) Operasyon süresi olarak 36 ay öngörüyorum. Ek-C Budget Breakdown kısmı operasyon öncesi ve sonrası diye neden ayrılmadı? Açıklar mısınız? 

"Ek-C Budget Breakdown" ile ilgili bir düzeltme çok kısa zaman içinde yayınlanacaktır. Lütfen https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/proje-cagrilari adresinden "Corrigendum-Düzeltme" kısımlarını takip ediniz.

 

10. 2.2.2. Teknoloji Ticarileştirme Odaklı İşbirliği ve Ağ Oluşturma Desteği başlığı altında yurt dışı fuarlara ve uluslararası yarışmalara katılım gibi harcamalar da desteklenmekte midir? Destekleniyor ise coğrafi bir sınırlama var mıdır? 

Faaliyet 2.2 Başvuru Rehberi'nde 1.3 Faaliyet Türleri başlığı altında belirtildiği üzere yurtdışı fuarlara ve yarışmalara katılım uygun faaliyet türleri arasındadır. Fuara ve/veya yarışmaya katılınacak ülke "PRAG" ihale ve hibe rehberi uyarınca http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?nodeNumber=2.3.1 adresinde belirtilen ülkelerden biri olması gerekmektedir. Yararlanıcı bu ülkelerin dışında bir ülkede yapılacak fuar, yarışma vb. etkinliğe katılmak istediğinde bu etkinliğin eşleniği veya benzerinin yukarıda verilen adresteki ülkelerin herhangi birinde yapılmadığını kanıtlaması ya da bahse konu ülkedeki etkinliğe katılımın proje açısından gerekliliğini ortaya koyması gerekmektedir.

 

11. Konu başlığı: 2.1.1 Tematik Yetkinlik Geliştirme Desteği'ne yönelik bir proje hazırlığındayız Teknik destek kapsamında, yurtdışı danışman görevlendirmesi yapılabilir mi? Yurtdışı danışmanın sorumluluklarını içeren herhangi bir protokol yapılması ve bu protokolün başvuru aşamasında sunulması istenmekte midir? Bu yurtdışı danışmanın AB ülkelerinde çalışma zorunluluğu var mıdır? 

Teknik Destek bileşeni kapsamında yerli ve yabancı uzman/danışman çalıştırılması mümkündür. Başarılı bulunan proje fikirleri onaylandıktan (PTD'nin tamamlanması) sonra ihale dosyaları hazırlanır. Bu aşamada hazırlanacak Teknik Destek Şartnamesi kapsamında Danışmanların sorumlulukları belirlenir. Yurtdışı danışmanların AB ülkelerinde çalışma zorunluluğu yoktur ancak yüklenici firmanın http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?nodeNumber=2.3.1 adresinde belirtilen ülkelerden biri olması gerekmektedir.

 

12. 6.1.5: Yönetim ve İzleme Yapısında belirtilen yönlendirme komitesi ile ne kastedilmektedir? Kimlerden oluşabilir?

13. 6.2: İzleme Yapısı ve Metodu kısmında, İngilizce metin dışında herhangi bir ifade gerekli midir? Bağımsız kişilerin/yapıların görevlendirilmesi hususunda öneriler nelerdir?

14. 6.2: ‘Ad Hoc meetings' neyi kastetmektedir? 

Cevap 12, 13,14: 
Lütfen MIS (elektronik başvuru sistemi) açıklamalarını ve https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/documents/10184/87846/Proje-Hazirlama-Destek-Rehberi-05042017.pdf adresinde yer alan Proje Hazırlama Destek Rehberi'ni inceleyiniz.

 

15. Kalkınma ajansının başvuru sahibi üniversite, STK ve odaların ortak olduğu 1. İmalat sanayi başlığı altında sunulacak proje kapsamında ortak kullanım tesisi kurulması planlanıyor. Bahsi geçen ortakların yönetim kurulu üyesi olduğu, tüzel kişiliği şirket olan bir organizasyon uygun bir model midir? 

Program kapsamında özel şirketler başvuru sahibi veya ortak olamazlar. Fakat uygun başvuru sahipleri ve ortakları tarafından sunulan proje başarılı bulunup uygulanmaya başladığı süreçte yönetim kurulu başvuru sahibi ve ortaklardan oluşan ve projenin yürütülmesinden sorumlu olacak bir şirket yapılanmasına gidilebilir.

 

16. Çağrı 2.1 altında "ortak" tanımı içerisinde TTO'lar yer almamaktadır. Bu sebeple üç TTO ortak "proje sahibi" olabilir mi? 

Başvuru sahibi olmaya uygun olarak belirlenen kurum/kuruluşlar , projelerde ortak olarak da yer almaya uygun niteliktedirler.

 

17. Çağrı 2.1 altında TTO'ların A.Ş. yapısında tüzel kişilik olması bir sorun teşkil eder mi? 

Lütfen https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/1-proje-cagrisi adresinde yer alan Sıkça Sorulan Sorular içerisinde 2. Grup'ta 1. soruyu ve cevabını inceleyiniz.

 

18. …………. bölgesinin imalat sanayide kullanılan teknoloji seviyesi maalesef çok düşük. Hem girişimci adaylarının hem küçük sanayicilerin yeni ürün için kavramdan prototipe (TRL3 -> TRL6) hızlı ve uygun maliyetle ulaşması için rehberliğe ihtiyacı var. Ülkemizde bu rehberlik TTO'lar tarafından verilmekte; fakat bölge üniversitelerinin yetkinlikleri ve araştırma merkezlerinin fiziksel kapasiteleri başarıya ulaşmada kilit önem arz etmektedir. Bu kapsamda üniversiteler ve araştırma merkezlerinin kapasitelerini artıracak; ve bölge sanayinin bunu etkin bir şekilde kullanması için rehberlik ve koordinasyonu sağlayacak, eğitimlerle destekleyecek topyekûn bölge teknoloji seviyelerini yükseltici bir proje önerisi konu olarak Program 2.1.1 altında değerlendirilebilir mi? Ayrıca Multi-Fizik Lab (Tasarım/Simülasyon/Analiz merkezi), FabLab (Test/Hızlı Prototipleme Merkezi) ve Endüstriyel uygulamaya yönelik hizmetler (endüstriyel tasarım, kalıplama merkezi) gibi merkezlerin kurulumu veya kapasite artırılması desteklenir mi? 

Uygun projeler ve faaliyetler için lütfen Başvuru Rehberi'nde 2.2 Uygun Projeler ve 1.3 Faaliyet Türleri başlıklarını inceleyiniz.

 

19. Çağrı 2.1'e yönelik olarak TTO'ların daha önce yürüttüğü AB proje tecrübesi olmadığı için bağlı bulundukları üniversitelerin bu konudaki tecrübeleri kullanılabilir mi? Benzer şekilde ürün portföyü olarak üniversitenin veya bölge firmalarının TRL 3 seviyesindeki ürün portföyünü kendi portföyü gibi gösterebilir mi?

Değerlendirme aşamasında sadece başvuru sahibi ve/veya ortak kurum/kuruluşların tecrübe ve ürün portföyü dikkate alınacaktır.

 

20. İmalat sanayiine yönelik otomasyon hizmeti veren bir merkez kurabilir miyiz? 

Uygun projeler ve faaliyetler için lütfen Başvuru Rehberi'nde 2.2 Uygun Projeler ve 1.3 Faaliyet Türleri başlıklarını inceleyiniz.

 

21. Eklemeli imalat konusunda uzman merkezimizin kapasitesini artırıp 4. Sınıf ve mezun mühendislerimize 6 aylık eğitim vermek proje kapsamında değerlendirilir mi? 

Sadece insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik olan projeler Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programının kapsamı dışındadır.

 

22. Çağrı 2.1 kapsamında Antalya, Burdur ve Isparta ortak proje verip her bir il ayrı temaları işleyebilir mi? 

Başvuru Rehberi'nde Temalar başlığı altında da belirtildiği üzere bir başvuru konu başlığı altındaki temalardan en az biriyle ilgili olmalıdır. Yani bir başvuru birden fazla tema içerebilmektedir. Birden fazla ilde ve birden fazla tema içeren projelerin; mekânsal ve temalar arası bütünlüğü ve tutarlılığı değerlendirme aşamasında sorgulanacaktır.

 

23. Program çağrısı dâhilinde  ilimizde Teknokent ile ilgili  proje hazırlığı içeresindeyiz. Bina yapımını kendimiz  üstleniyoruz. Bina yapımına Temmuz  2017 de başlanacak. Araştırma ve geliştirme  programına başvurumuzu yapacağız. Programa  başvuru yapmadan önce binanın hazır olması gerekir miydi?

Yapımı ve/veya varlığı taahhüt edilen bina/tesislerin durumunun Ek Doğrulama sürecinde sağlaması yapılacaktır. Bu bakımdan binanın hazır olacağını taahhütleri, mevcut durumun ortaya konulması değerlendirme sürecinde sorgulanacaktır.


5. GRUP (28 Nisan 2017)

1. Turizmin de dahil olduğu bir sonraki çağrı ne zaman ilana çıkacak? 

Lütfen https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/1-proje-cagrisi adresinde yer alan Sıkça Sorulan Sorular içerisinde 1. Grup'ta 2. soruyu ve cevabını inceleyiniz.

 

2. Bir belediyemiz yemeklik üretilen patateste endüstriyel uygulamaya geçmek istemektedir. Bu konu kapsamında belediyeler Rekabetçi Sektörler Programına başvurabilirler mi?

Lütfen https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/1-proje-cagrisi adresinde yer alan Sıkça Sorulan Sorular içerisinde 1. Grup'ta 1 ve 6. soruyu ve cevaplarını inceleyiniz.

 

3. Ek-2: Tedarik Bileşeni altında geçen "Tedarik edilecek malzeme, makine ve donanım ulusal (Türkiye) veya AB menşeli olmalıdır" ibaresi bulunmaktadır. Proje kapsamında almak istediğimiz cihazlar İsviçre'de üretilmekte. Avrupa'dan, İsviçre gibi AB üyesi olmayan ülkelerde üretilen cihazları da tedarik edebiliyor muyuz?  

İsviçre, Rekabetçi Sektöreler Programı kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde, PRAG ihale ve hibe rehberi uyarınca (http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?nodeNumber=2.3.1) menşe ülkelerden bir tanesi değildir. Bu nedenle İsviçre'den mal alımı yapılabilmesi yalnızca malzeme, makine ve donanımın başka bir AB ülkesinde üretilmediği, bu nedenle İsviçre'den alınmasının şart olduğunun ispatlanması durumunda (derogasyon) gerçekleşecektir. 

 

4. Faaliyet 2.2 başlığına bir üniversitenin araştırma merkezleri ayrı ayrı başvurabilir mi? Birden fazla araştırma merkezi, teknokenti vs. olan bir üniversite tek bir kurum gibi kabul edilip tek başvuru sahibi olarak mı görülecek yoksa araştırma merkezleri, teknokent ve üniversite ayrı ayrı proje başvurusunda bulunabilir mi?

Bahse konu kurumların Faaliyet 2.2 kapsamında başvuru sahibi olarak ayrı ayrı başvuru yapmalarına Başvuru Rehberi'nde 2.1 Başvuru Sahipleri ve Ortakların Uygunluğu  başlığı altında görüldüğü üzere herhangi bir engel yoktur.

 

5. Faaliyet 2.2 başlığına Kalkınma Ajansı başvuru sahibi olarak başvurabilir mi? Üniversite ya da araştırma merkezi ajansın ortağı olabilir mi? 

Faaliyet 2.2 kapsamında Kalkınma Ajansları ortak olarak yer alabilirler fakat başvuru sahibi olamazlar. Bir üniversite veya araştırma merkezi başvuru sahibi olması ve Kalkınma Ajansı'nın da ortak olarak projede yer alması mümkündür. Uygun başvuru sahibi ve ortak(lar)ı ile ilgili detaylı bilgi için lütfen 2.1 Başvuru Sahipleri ve Ortakların Uygunluğu başlığını inceleyiniz. 

 

6. Şirketler ortak olabilir mi?  

Lütfen https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/1-proje-cagrisi  adresinde yer alan Sıkça Sorulan Sorular içerisinde 4. Grup'ta 2, 3 ve 4. soruyu ve cevaplarını inceleyiniz.

 

7. Faaliyet 1.1 İmalat Sanayi proje teklif çağrısına birlikler başvurabiliyor mu?

Faaliyet 1.1 İmalat Sanayi proje teklif çağrısında birlikler uygun başvuru sahibidirler. Detaylı bilgi için lütfen 2.1 Başvuru Sahipleri ve Ortakların Uygunluğu başlığını inceleyiniz. 

 

8. Bir sektördeki ihracatçı birliğinin sunacağı projede, sektör üyelerine analiz/test vb. laboratuvar hizmetleri veren aynı ihracatçılar birliğinin kurduğu şirketin teknolojik yetkinliğini artıracak makina techizat alımları projede yer alabilir mi?

Program kapsamında özel şirketler başvuru sahibi veya ortak olamazlar. Bununla birlikte, proje sahibi kurumun laboratuvar hizmetlerini yürütmek üzere kurduğu şirketin kapasitesini geliştirmeye yönelik projeler desteklenebilmektedir.

Öte yandan, projedeki ekonomik faaliyetlerden sağlanan herhangi bir gelir, projenin tamamlanması sonrasındaki 5 yıl içerisindeki proje faaliyetlerine yeniden yatırılmalıdır.

 

9. Üretim ve ileri teknoloji ile işleme ve uygun alt yapıya sahip İhtisas Süt ve Besi Organize Hayvancılık Bölgesi kurmak istemekteyiz. Bu konuda arazi, alt yapı, inşaat ve hayvan alımları ile faydalanabileceğimiz destekler hakkında bilgilendirmenizi rica etmekteyim.

Lütfen https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/1-proje-cagrisi adresinde yer alan Sıkça Sorulan Sorular içerisinde 4. Grup'ta 5. soruyu ve cevabını inceleyiniz.

Öte yandan, Faaliyet 1.1 İmalat Sanayii altında sunulacak olan projeler imalat sektörüne (NACE Rev.2, Bölüm C) ve imalat sektörünün rekabetçiliğine katkı sağlayan ilgili hizmet sektörlerine (örn. yenilenebilir enerji üretimi, bilgisayar odaklı hizmetler, mühendislik hizmetleri, tasarım hizmetleri, lojistik vb.) yönelik olabilecektir.

 

10. Rekabetçi Sektörler Programına Kar Amacı gütmeyen kuruluşların başvurabileceği belirtilmektedir. Kooperatifler bu programa başvurabilir mi acaba?

Faaliyet 1.1 İmalat Sanayii kapsamında kooperatifler, kar amacı gütmediklerini ispat ettikleri müddetçe uygun başvuru sahibi olabilmektedirler. 


4. GRUP (26 Nisan 2017)

1. Çağrıya çıkılan Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı kapsamında lisanslı depo amaçlı silo yapımı uygun bir maliyet midir?

Lütfen https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/1-proje-cagrisi adresinde yer alan Sıkça Sorulan Sorular içerisinde 2. Grup'ta 5, 6 ve 7. soruyu ve cevabını inceleyiniz.

 

2. Faaliyet 2.1. Araştırma Geliştirme Faaliyeti kapsamında bir özel şirket sıcak kalıp üretim tesisi kurmak istiyor. Bununla ilgili desteğe ihtiyacı var. Faaliyet çerçevesinde başvuranların kar amacı gütmemesi gerekiyor. Bu yapacağı çalışmayı bir üniversite ile mi hayat geçirmesi gerekmektedir?

3. TGB de yer alan bir Teknopark firmasıyız ve bu çağrıya başvuru yapabiliyor muyuz öğrenebilir miyim?

4. Sınırsız elektrikli araba projem var yapmak için 10 bin TL geri ödemeli veya ödemesiz bütçeye ihtiyacım var böyle bir projeyi kabul eder misiniz?

2., 3. ve 4. sorular için yanıt: 
Faaliyet 2.1 Araştırma ve Geliştirme Başvuru Rehberi'nde de belirtildiği üzere "Özel şirketler başvuru sahibi veya ortak olamazlar. Özel şirketler projelerden sadece dolaylı olarak yararlanabilirler." Uygun başvuru sahibi ve ortak(lar)ı ile ilgili detaylı bilgi için lütfen 2.1 Başvuru Sahipleri ve Ortakların Uygunluğu başlığını inceleyiniz.

 

5. Hibe programınızın hakkında bilgi alabilir miyim?

Lütfen Başvuru yapmayı düşündüğünüz Çağrı'nın  https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/proje-cagrilari adresinde yer alan Başvuru Rehberi'ni inceleyiniz.

 

6. Ek-A'da bulunan ‘4.3. Recipient' kısmına projenin nihai faydalanıcısı mı yazılacak? ‘Recipient' ve ‘End Recipient of Assistance' kavramlarının farkı nedir?

Proje teklifi çağrısı kapsamında başvurusu başarılı olan ve Program Otoritesi ile projenin uygulanmasına dair Operasyonel Anlaşma imzalayan tüzel kişilik bu rehberde ERA (End Recipient of Assistance - Nihai Faydalanıcı) olarak adlandırılmaktadır. 

Recipient ise aynı zamanda Final Beneficiary olarak da adlandırılmakta olan Program Otoritesi (Operating Structure) yani Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'dır.

Lütfen detaylı bilgi için Proje Tanımlama Dokümanı Hazırlama Rehberi'ni inceleyiniz.

 

7. Projenin kabul edildiği varsayılırsa; ara rapor bulunuyor mu? Final raporu verildikten sonraki 5 yıllık sürede nasıl bir denetleme sistemi bulunuyor?

Tedarik ile ilgili bir ara rapor süreci yoktur. Teknik destekte ise ilerlemenin belirtileceği ve 6 aylık periyodlarla ara raporların sunulması gerekmektedir. Projenin tamamlanmasından sonra takvime bağlı bir denetleme sistemi olmamakla beraber muhtelif zamanlarda gerek Bakanlık personeli gerekse AB yetkililerince denetlemeler yapılacaktır.

 

8. Proje süresinin tamamlanmasından sonraki 5 yılda, proje kapsamında elde edilecek gelirin, yine aynı projede çalıştırılacak araştırmacının giderleri (maaş vb.) için kullanılması mümkün müdür?

Projenin tamamlanmasından sonra, kurulan yapıdan elde edilen gelir proje amacından sapmamak şartıyla personel giderlerini karşılamada kullanılabilir.

 

9. Ek-A, 5.7.'de gösterilen proje sonuç ve çıktı göstergeleri maksimum proje süresini mi yoksa maksimum proje süresi ve ilave olarak 5 yıllık süreyi mi kapsamaktadır?

Gerek çıktı gerek sonuç göstergelerinin, proje süresi boyunca ve/veya proje bittikten sonra gerçekleştirilmiş olmaları gerekir. Bu itibarla; projenin kısa, orta ve uzun vadeli hedef ve çıktıları göz önünde bulundurularak göstergeler belirlenebilir.

 

10. Bu program AB fonları kapsamında uygulandığı için KDV'den muaf mıdır? 

Lütfen https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/1-proje-cagrisi adresinde yer alan Sıkça Sorulan Sorular içerisinde 3. Grup'ta 6. soruyu ve cevabını inceleyiniz.

 

11. Projenin Teknik Yardım kısmında insan kaynağı olarak yazılacak Team Leader, Key Expert ve Non-key Expert'ler için ödenecek günlük ücretler için alt-üst limit bulunmakta mıdır?

Team Leader, Key Expert ve Non-Key Expert için Program Otoritesi tarafından herhangi bir alt veya üst limit öngörülmemiştir. Başvuru Sahibinin piyasa koşullarını ve AB kontratlarındaki standartları göz önünde bulundurarak makul ücretler belirlemesi gerekmektedir.

 

12. İhale süreci ne kadar sürer, hangi yetkinliklerde personel görevlendirmemiz gereklidir, ne kadarlık bir süre ihale için personel görevlendirmemiz gerekiyor? 

İhale prosedürlerini Program Otoritesi - AB dış faaliyetlerine yönelik PRAG kurallarına uygun olarak- yürütecektir. Bu Çağrı bir hibe çağrısı olmadığından proje için ayrılan fon ERA'nın hesabına aktarılmayacaktır. Program Otoritesi, ERA adına yüklenicilere ödeme yapacaktır.

İhale süreçleri ihale türüne, gelen teklif sayısına, seçim kriterlerine ve değerlendirici profillerine göre değişkenlik göstermektedir. Başvuru Rehberlerinin 2.2 Uygun Projeler bölümünde "Proje Yaşam Döngüsü" başlığında belirtildiği üzere Mal Alımı ihalelerinin toplam süresi 6-8 ay, Hizmet (Teknik Destek) ihalelerinin toplam süresi ise 4-12 ayı bulabilmektedir.

Değerlendiricilerin ihale konusu işle ilgili yeterliliğinin bulunması, İngilizce diline hakim olması, kamu personeli olması, tercihen ayrı birimlerden veya kurumlardan olması ve/veya aynı birimde ast/üst ilişkisi içinde bulunmamaları gerekmektedir.

Bu iki ihale türü için tahmini değerlendirme süreleri aşağıdaki gibi olup, değerlendiricilerin belirtilen sürelerde Bakanlığımızda kurulan ihale komisyonlarında görevlendirilmeleri gerekir:        

Hizmet ihalesi: 3 – 5 Hafta kısa liste aşaması + 6 – 8 Hafta değerlendirme aşaması (Hizmet ihaleleri iki aşamalı olup, iki aşama arasında tahmini olarak 4-6 ay zaman boşluğu bulunmaktadır.

Mal alımı ihalesi:  5-8 Hafta

 

13. Sitenizde yer alan proje bilgi dokümanında projenin hangi formatta, nereye ve nasıl hazırlanacağı hususunda yardımcı olur musunuz?

Başvurunun nasıl hazırlanacağı http://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/proje-cagrilari adresinde yer alan Proje Tanımlama Dokümanı Hazırlama Rehberi ve Online Başvuru Sistemi Kullanıcı Kılavuzu ve Proje Tanımlama Dokümanı (OIS) Oluşturma belgelerinde detaylı şekilde açıklanmıştır. Buna ek olarak; konuyla ilgili lütfen Başvuru Rehberi'nde yer alan 3. BAŞVURU ŞEKLİ ve YAPILACAK İŞLEMLER başlığını inceleyiniz.

 

14. İhracatçı Birliği'nin %100 iştiraki olarak kurulan ve Anonim Şirket statüsünde olan bir araştırma merkezi Faaliyet 2.1 ve 2.2'ye başvurulabilir mi? Anonim şirket statüsünde olan TGB ve TTO'lar için tanınan istisna burada da geçerli midir? 

15. İhracatçı Birliklerine bağlı bir araştırma ve uygulama merkezi olarak 2.1 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetinin 2.1.1 konu başlığına uygun olacak şekilde bir Üniversite ile proje başvurusu yapabilir miyiz? İhracatçı Birlikleri başvuru sahibi olabiliyor mu? 

14. ve 15. sorular için cevap:
Faaliyet 2.1 ve Faaliyet 2.2 çağrıları kapsamında, İhracatçı Birlikleri başvuru sahibi ve ortak olabilirler.

Ayrıca, ortaklarının tamamı Kamusal Nitelikli Kurumlardan oluşan şirket statüsünde kurulmuş Araştırma Merkezi/Enstitüler de (yetkili organlarının, projenin nihai ödemesinden sonraki en az 5 yıl boyunca proje faaliyetlerinden elde edilen kârı dağıtmayacaklarına dair yazılı ve yasal olarak bağlayıcı karar almaları şartıyla) bu çağrılar altında uygun ortak niteliğindedir. Bu kapsamda, Birliğin % 100 iştiraki olarak kurulan A.Ş. statüsündeki bir araştırma merkezi de projelerde ortak olabilir.

 

16. Bilgilendirme toplantılarının yeri ve zamanı ile ilgili bilgilendirme yapmanız mümkün müdür?

İlk bilgilendirme toplantısı 28 Nisan 2017 tarihinde saat 10.00-13.30 arasında İzmir'de Hilton İzmir Oteli'nde gerçekleştirilecektir. Diğer bilgilendirme toplantılarının tarihleri https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/ adresinde Etkinlik Takvimi uygulaması içinde de yer almakta olup aşağıdaki gibidir:

• 08 Mayıs 2017 – İstanbul
• 09 Mayıs 2017 – İstanbul/Tuzla
• 11 Mayıs 2017 – Antalya
• 18 Mayıs 2017 – Malatya

 

17. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak Rekabetçi Sektörler Programına katılmamızda bir sakınca var mıdır?

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği de Meslek Kuruluşları arasında yer aldığından Faaliyet 1.1 İmalat Sanayi Çağrısı kapsamında uygun başvuru sahibidir. Ayrıntılı bilgi için lütfen Başvuru Rehberi'nde Bölüm 2.1 Başvuru Sahipleri ve Ortakların Uygunluğu başlığını inceleyiniz.


3. GRUP (21 Nisan 2017)

1. Konu Başlığı 2.1.1 "Tematik Yetkinlik Geliştirme Desteği"ne başvurmak istiyoruz teknoloji konu öncelikleri var mıdır?

Teknoloji konusu ile ilgili herhangi bir sektörel önceliklendirme yoktur.

 

2. Başvurumuzu nano-teknoloji odağında bu konuda var olan eksikliği ve derinliği tespit-giderme yapılarak, katma değeri yükseltilmiş ürün çeşitliliğini artıracak ‘…………..' temalı bir proje önerisi verilmesi kapsam içerisinde midir?     

Uygun temalar ile ilgili Başvuru Rehberi'nin Bölüm 1.2 Bu Çağrının Hedef ve Öncelikleri bölümünü inceleyiniz.

 

3. Yayınlanan teklif çağrısında turizm ve hizmetler sektörü bulunmamaktadır. Bununla ilgili doğrudan müzakere yöntemini kullanarak başvuruda bulunabilir miyiz?

6 Nisan-9 Haziran 2017 tarihleri arasında açık olan Proje Teklif Çağrılarında turizmin de dâhil olduğu "Hizmetler ve Yaratıcı Endüstriler Faaliyeti"  yer almamaktadır. Bakanlığımızın  "Hizmetler ve Yaratıcı Endüstriler" Faaliyeti ile ilgili çalışması devam etmektedir. Süreç http://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/ adresinden takip edilebilir. 

Turizm konusunda doğrudan müzakere yoluyla şu anda başvuru alınmamakta olup, doğrudan müzakere yöntemiyle projelerin seçimine ilişkin usuller bilahare bildirilecektir. 

 

4. İnşaat maliyetleri uygun olmayan maliyetler arasında, dolayısıyla bir merkeze ihtiyaç duymamız durumunda bunu proje başvuru sahibi mi karşılamak durumunda yoksa ortaklardan yer tahsis edilebilir mi?

Ortak(lar) da başvuru sahibi gibi projenin yürütülmesinde ve yükümlülüklerinde ana sorumludurlar. Projenin uygulama yerinin (arsa, bina vb.) temini başvuru sahibi ve/veya ortak tarafından yapılabilir. Ayrıca, mülke ilişkin tapu/tahsis belgesi gibi sahiplik durumunu gösteren belgeleri ibraz edilebilmesi gereklidir.        

 

5. Proje hazırlık faaliyetlerini teknik destek kısmından karşılayabilir miyiz? İş modeli maliyeti için herhangi bir destek var mıdır? Turizm projemizle ilgili ciddi bir proje hazırlık maliyeti bulunmaktadır, bununla ilgili önerileriniz ne olabilir?

İş Modeli hazırlanması dahil olmak üzere her türlü proje hazırlık maliyetinin proje sahibi kurum tarafından karşılanması gerekmektedir. Uygun maliyetler için lütfen Başvuru Rehberi'nde 2.3 Maliyetlerin Uygunluğu başlığını inceleyiniz.

Bu Çağrılarda turizm ile ilgili projeler uygun projeler kapsamında değildir. Uygun projeler için lütfen Başvuru Rehberi'nde 2.2 Uygun Projeler başlığını inceleyiniz.

 

6. Herhangi bir makine veya teçhizat alınırken, ürün KDV'sini Program Otoritesi karşılayacak mı? Aksi durumda, bu tutar nihai faydalanıcı tarafından mı karşılanacak?

Avrupa Birliği destekli projeler kapsamındaki makine/ekipman alımı dahil olmak üzere tüm işlemler KDV'den muaftır. Program Otoritesi veya nihai faydalanıcının karşılayacağı herhangi bir tutar bulunmamaktadır.

Avrupa Birliği destekli projelerde, KDV muafiyeti söz konusudur. Bu muafiyet, ihaleler sonucu imzalanan sözleşmelerin imzasını müteakiben Program Otoritesi/İhale Makamınca onaylanan KDV Bilgi Formunun ilgili Maliye Bakanlığı birimine sunulması ile yüklenicilerce alınan KDV Muafiyet sertifikaları aracılığı ile yürütülmektedir. Muafiyetin uygulaması ise kısaca, yapılan alımlara bu sertifika aracılığıyla kestirilen KDV'siz faturaların belirli periyotlarda nihai faydalanıcıya onaylatılarak Maliye Bakanlığına beyan edilmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Özetle, KDV muafiyeti, sözleşmeler kapsamında yürütülen, Program Otoritesi ve nihai faydalanıcının yalnızca onaylar aracılığıyla dahil olduğu, finansman sürecine ise dahil olmadığı bir süreçtir.

 

7. Uygun olmayan maliyetlerde belirtilen sarf malzemeleri ifadesi ofis malzemelerini mi ifade etmektedir? Yoksa projenin gerçekleştirilmesi esnasında bir ürün üretimi veya bir analiz kapsamındaki sarf malzemeleri de bu ifadeye dâhil midir?

Projenin gerçekleştirilmesi esnasında bir ürün üretimi veya bir analiz kapsamındaki sarf malzemelerinin tamamı ve ofis malzemeleri, Başvuru Rehberi'nde belirtilen sarf malzemeleri kapsamında olup Uygun Olmayan Maliyetlerdendir.

 

8. Teknik destek bileşenlerinin kanıt odaklı maliyetlendirilmesi başvuru esnasında gerekli midir? Bunun için bir proforma fatura sunulması gerekir mi? Örneğin; proje kapsamında katılınması öngörülen ve 2 yıl sonra düzenlenecek olan fuar, sempozyum, eğitim gibi faaliyetlerin tüm maliyetleri (katılım, yol-barınma ücreti gibi) için şimdiden bir proforma fatura sunulacak mıdır?

Başvuru sahibi, proje bütçesini gerekçelendirmek için, faaliyetler ve beklenen çıktılar ile planlanan hizmetlerin bütçelerini oluştururken, sözleşme süreleri çerçevesinde uzmanlar (profiller, deneyim, uzmanlık ve yetkinlik temelinde) tarafından sağlanacak gerekli girdiyi hesaplayarak sunmalıdır. Başvuru sahibinin teknik destek için proforma fatura veya fiyat teklifi sunmasına gerek yoktur.

 

9. Başvuru sahibinin TGB yasal yapısı/statüsünde olabileceği belirtiliyor başvuru rehberinde. Ancak aynı rehberde kar amacı güden özel şirketlerin başvuru yapamayacağı konusunda bir ibare var. TGB‘ler şirket statüsünde oldukları ve kar dağıtmaktan feragat etmeyecekleri için başvuru uygunluğunu yitiriyorlar. Sonuç olarak, Teknokent olarak bu çağrıya proje verebiliyor muyuz yoksa veremiyor muyuz?

Çağrı rehberlerinde de belirtildiği gibi, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) başvuru yapabilir, yönetici şirketlerin kâr elde etmelerinde de bir sakınca yoktur, ancak TGB'nin proje kapsamında elde ettiği kârı, projenin nihai ödemesinden sonraki en az 5 yıl boyunca ortaklarına dağıtmayacaklarına ilişkin bağlayıcı ve yasal bir taahhüt sunmaları gerekmektedir.

Bununla birlikte, proje kapsamındaki ekonomik faaliyetlerden sağlanan gelirler, projenin tamamlanmasından sonraki 5 yıl süresince proje amacına uygun faaliyetlere yatırılmalıdır.

 

10. Faaliyet 2.2 çıktısı olarak 2020'ye kadar toplam 30 TTO + kuluçka merkezi + TGB  ve 350 KOBİ'nin desteklenmesi öngörülüyor. Bunlar sadece bir TGB'nin bünyesinde gerçekleşebilecek hedefler gibi durmuyor. Bu çağrıyı oluşturacak konsorsiyum yapısı ile ilgili bilgi verebilir misiniz?

Operasyonel Program'da yer alan gösterge hedefleri, Programın bütünü için konmuş hedeflerdir. Başvuru sahibinin projesinde, Operasyonel Program'ın bütün hedeflerine ulaşması beklenmemektedir, bu hedeflere hangi düzeyde katkıda bulunacağını belirtmesi yeterlidir.

 

11. Faaliyet 1.1 İmalat Sanayi Çağrısı'na başvurmak üzere kurulması planlanan merkezin işletme modeli tamamlanmıştır. Merkezin işletme modelinde büyük ortak üniversitedir. Diğer ortaklar ise Ticaret ve Sanayi Odası ve ilgili Meslek odasıdır. RYSOP kapsamında bu merkezi geliştirmek ve faaliyetlerini çeşitlendirmek üzere bir proje sunulmak istenmektedir. Ancak başvuru konusu Faaliyet 1.1 ile uyumlu iken üniversite bu eylem için uygun başvuru sahibi değildir. Merkezin büyük ortağının üniversite olmasına rağmen sunulacak başvurunun Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası üzerinden yapılması, üniversitenin de ortak olarak proje de yer alması mümkün müdür?

Çağrı kapsamında projelerin ortaklık yapısı ile ilgili herhangi bir engel olmamakla birlikte başvuru sahibinin Rehber'de de belirtildiği üzere öncü kurum/kuruluş olması gerektiğinden ortaklık yapısında dengeli bir dağılım beklenmekte olup, değerlendirme sürecinde ortaklık yapısının kurgusu proje özelinde sorgulanacaktır.


2. GRUP (16 Nisan 2017)

1. Anonim Şirket statüsünde olan TGB yönetici şirketleri ve Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Eylem 2 kapsamındaki Faaliyet 2.1 veya Faaliyet 2.2'ye başvurabilir mi?

Çağrı Rehberlerinde de belirtildiği üzere; Anonim Şirketi statüsünde olan TGB yönetici şirketleri ve TTO'lar, yetkili organlarından ; proje kapsamında elde ettiği kârı, projenin nihai ödemesinden sonraki en az 5 yıl boyunca dağıtmayacaklarına ilişkin bağlayıcı ve yasal bir karar almaları şartıyla,  Faaliyet 2.1 veya Faaliyet 2.2 Çağrıları kapsamında başvuru yapabilirler.  (Başvuru Rehberi sf. 14, Başlık 2.1)

 

2. Projenin başvuru aşamasında projenin uygulanacağı yerin (arsa, bina vb.) tapusunun olması koşulu aranmakta mıdır?

Çağrılara başvuruda bulunabilmek için projenin uygulama yerinin (arsa, bina vb.)  tapu/tahsis belgesi gibi sahiplik durumunu gösteren belgelerin ibraz edilmesi zorunludur. Aynı zamanda, bu binanın/yapının proje uygulama süresi başlamadan önce tamamlanması/varsa eksiklerinin giderilmesi ve bunların hangi kaynak(lar) ile finanse edileceğinin  Ek-H'de detaylı şekilde açıklanması gerekmektedir.

 

3. Faaliyet 1.1 Çağrısı için minimum bütçe 2.000.000 ve maksimum bütçe 10.000.000 Euro mu olmalıdır?

Faaliyet 1.1 "İmalat Sanayi" çağrısı kapsamında her bir projede uygun maliyetler için destek miktarı asgari 2 milyon Avro ve azami 10 milyon Avro ‘dur. Proje bütçesi ve maliyet kısıtlarına ilişkin diğer kurallar için, lütfen Başvuru Rehberi'nin "2.3 Maliyetlerin Uygunluğu" bölümünü inceleyiniz.

 

4. İmalat sanayi için çıktılarının sadece rapor/eğitim/çalıştay vb. olduğu ancak bina gibi somut yapıların olmadığı projeler kabul ediliyor mu?

Faaliyet 1.1 "İmalat sanayi" çağrısı kapsamında finanse edilecek uygun ana maliyet kalemleri Teknik Destek (hizmet) ve Tedarik (mal alımı) bileşenlerinden oluşmakta olup; bunlardan herhangi birine veya her ikisine başvuruda bulunulabilir. Rapor/eğitim/çalıştay vb. faaliyetler Teknik Destek bileşeninin konusudur ve bu çağrı kapsamında desteklenmektedir. (Bu çağrı kapsamında İnşaat bileşeni desteklenmemektedir.)

Projelerin içerebileceği Faaliyet Türleri için Başvuru Rehberi'nin  "1.3 Faaliyet Türleri" bölümünü inceleyiniz.

 

5. Lisanslı depoculuk için temel ekipmanlardan olan ve içlerinde depolamanın yapıldığı siloların uygun arazi zemini üzerine yerleştirilebilmesi için gereken betonlama ve destek duvarlarının örülmesi işlemi inşaat olarak mı değerlendirilmektedir? Bu işlemler uygun maliyet sayılacak mıdır? 

Bahse konu faaliyetler inşaat harcamaları/tadilatlar kalemine girdiğinden bu çağrılar kapsamında desteklenmemektedir.

 

6. Silolarda kullanım kolaylığı sağlanabilmesi açısından yeni bir teknoloji geliştirilmesi -örneğin yenilenebilir enerji kaynakları ile donatılması- veya silolarda içlerine konulan depolama ürünlerinin ağırlıklarını ölçecek bir buluş gerçekleştirilmesi proje kapsamında Ar-Ge faaliyeti olarak değerlendirilebilir mi? Dolayısı ile uygun maliyet sayılır mı?

Başvuru Rehberi 1.3 Faaliyet Türleri'nde belirtildiği gibi, imalat sanayii tesislerinde yenilenebilir enerji üretimi yatırımları desteklenebilmektedir. Yine "yenilikçi satış sonrası teknikler, yeni depolama yöntemleri, prosedürleri ve sistemleri" de projeler kapsamında desteklenebilmektedir.

Ancak yenilikçi ürünler/buluşlar, "Araştırma Gelişitrme" ve "Teknoloji Transferi ve Ticarileşme" çağrılarında uygun başvuru sahibi olan kuruluşların kapsitesinin geliştirilmesi yoluyla dolaylı olarak desteklenebilmektedir; tek bir kişinin buluş geliştirmesine ilişkin doğrudan destek verilmesi mümkün değildir.

 

7. Gerek imalat, gerekse üretim süreçlerinde oldukça uzmanlık gerektiren silo montaj işi için konu hakkında uzman bir kişiden müşavirlik hizmeti alınması proje kapsamında uygun maliyet olarak değerlendirilecek midir? 

Bu çağrı kapsamında inşaat ve tadilat işleri, dolayısı ile inşaat müşavirliği bileşenleri desteklenememektedir. Desteklenen projenin uygulanacağı yapı veya binaların proje uygulaması başlamadan tamamlanmış olması beklendiğinden inşaat müşavirliği hizmetinin proje kapsamında yer alması bu açıdan da mümkün değildir.

Bununla birlikte, siloların montajının öncülü niteliğinde olan altyapı ve betonarme işlerinin tamamlanmış olması şartı ile yalnızca silo montajına ilişkin teknik destek alınması mümkün olabilecektir.

 

8. Rekabetçi sektörler tanıtım toplantısında eş finansman gerekliliği konusundan bahsedilmemiş olmasına rağmen, paylaşılan proje dokümanlarında eş finansmana ilişkin bir alan bulunmaktadır. Eş finansman bedeli ne olacaktır ve hangi yüzde ile uygulanacaktır?

AB Mali Yardımı, projenin uygun maliyetlerinin % 100'üne kadar finansman sağlayabilmektedir. Uygun maliyetler için herhangi bir eş finansman talebi olmamakla birlikte uygun olmayan maliyetlerin başvuru sahibi ve/veya ortak(lar) tarafından karşılanması gerekmektedir. (Başvuru Rehberi sf. 11, Başlık 1.4)

Uygun olmayan maliyetlerin ayni/nakdi katkılar olarak Başvuru Doküman ve Eklerinin ilgili bölümlerinde belirtilmesi gerekmektedir.

 

9. Başvuru rehberlerinde "İhracatçı Birlikleri" olarak geçen ifadede İhracatçı Birliği mi yoksa İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği mi kast edilmektedir? Birden fazla Birliğin bulunduğu Genel Sekreterlikler yalnızca 1 başvuru mu yapabilir yoksa her bir Birliğin ayrı ayrı başvuru yapabilmesi mümkün müdür?

Faaliyet 1.1 İmalat Sanayi başlıklı Çağrı altında her bir İhracatçı Birliği ayrı ayrı başvuru yapabilmektedir. Faaliyet 2.1 ve 2.2 kapsamında ise her Birlik ayrı ayrı ortak olarak yer alabilir.

 

10. Müzakere yoluyla başvuru yapabilen kurum/kuruluşlar birden fazla proje için Bakanlık ile müzakere edebilir mi? Bu noktada herhangi bir kısıt bulunmakta mıdır?

Doğrudan müzakere yoluyla başvuru bu çağrı kapsamı dışındadır. Doğrudan müzakere yönteminin uygulama kuralları bilahare ilan edilecektir.

 

11. İmalat Sanayinde Rekabetçiliğin Artırılması ve Değer Zincirlerinin Güçlendirilmesinde nasıl bir yol izlendiği, projenin amacı, işletmelere ne sağladığı gibi konularda daha detaylı bilgilendirme yapabilir misiniz?

Gerekli bilgiler Operasyonel Program'da (RYSOP) ve başvuru rehberlerinde yer almaktadır.

 

12. Çağrı rehberlerinde belirtildiği üzere kar amacı güden özel bir şirket doğrudan başvuru sahibi ya da ortak olamıyor, projelerden dolaylı olarak yararlanabiliyoruz. Bu kapsamda dolaylı olarak nasıl faydalanabiliriz bilgi verir misiniz?

Program kapsamında çatı kuruluşlar uygun başvuru sahipleri olup, projelerin KOBİ'lerin ve sektörün ortak yararına yönelik faaliyetler içermesi beklenmektedir. Projelerin hedef grubu içerisinde yer alan KOBİ'ler proje çıktılarından yararlanabilirler. Örneğin proje kapsamında kurulacak bir ortak kullanım atölyesinden, ilgili sektörde faaliyet gösteren KOBİ'lerin eşit şartlarda faydalanması mümkün olacaktır.

 

13. Faaliyet 1.1 Başvuru Rehberi'ni incelediğimizde bu çağrıların hibe desteği olmadığı yazmaktadır. Yapılacak harcamaların geri ödemesi ile ilgili bilgi verebilir misiniz?

Bu çağrıda, proje bütçelerinin % 100'ü kamu finansmanı ile desteklenecek ve geri ödeme beklenmeyecektir. Bu çağrı aynı zamanda yararlanıcılara para aktarımı yapılan ve yararlanıcıların kendileri için "mallar ve/veya hizmetler" satın alabildiği bir hibe teklif çağrısı da değildir. Proje için ayrılan fon yararlanıcının hesabına aktarılmamakta, yararlanıcı tarafından geliştirilen teknik şartname(ler) temelinde Program Otoritesi mal alımı, danışmanlık hizmeti ve diğer ilgili hizmetler için ihale yapmayı ve söz konusu mal ve hizmetleri finanse etmeyi taahhüt etmekte ve ödemeler doğrudan yüklenicilere yapılmaktadır. (Başvuru Rehberi sf. 2)

 

14. Başvuru Rehberlerinin 2.1 Başvuru Sahipleri ve Ortakların Uygunluğu bölümünde yer alan "Meslek Kuruluşları (dernek, federasyon, birlik vb.)" maddesi kapsamında "Kooperatifler" uygun başvuru sahibi midir?

İmalat sanayi alanında faaliyet gösteren kooperatifler,"Faaliyet 1.1 İmalat Sanayi" başlıklı Çağrı altında uygun başvuru sahibidir.

 

15. Kullanıcı adını ve şifreyi asıl başvuran mı almak zorunda yoksa ortak(lar) da alabilir mi?

Kendisi ve ortakları adına başvuru formunu sunan tüzel kişilik olarak; kullanıcı adı ve şifreyi başvuru sahibinin alması gerekmektedir. (Başvuru Rehberi sf. 5)

 

16. RYSOP çağrısı ile ilgili İngilizce rehbere nereden ulaşabiliriz?

Başvuru Rehberlerinin İngilizce sürümüne, Programımızın İngilizce web sitesinden,  http://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/proje-cagrilari adresinde sol üst köşede "EN"  yazan kısma tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

17. Sanayi tesislerinin ortak kullanımına yönelik olarak katı atıkların bertarafı veya geri dönüşümü konusunda yapılacak projeler Rekabetçi Sektörler Programı'na başvuruda bulunabilir mi?

Faaliyet 1.1 İmalat Sanayi Başvuru Rehberi'nde 1.3 Faaliyet Türleri başlığı altında belirtildiği üzere "geri dönüşüm" hedef grubun ortak yararına hizmet etmesi şartıyla proje altında uygun faaliyet türleri arasındadır.

 

18. a) Sanayideki nitelikli eleman ihtiyacını çözmek üzere MYK tarafından yetkilendirilmiş Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi kurulması planlanmaktadır. Proje ile bu merkeze gerekli olan makine, ekipman, endüstriyel araç ve gereçlerin tedariki ile burada görev yapacak olan personelin kapasitesinin artırılmasına yönelik ihtiyaç duyulan eğitim, danışmanlık, akreditasyon vb teknik destekler için Faaliyet 1.1 İmalat Sanayi Çağrısı altında başvuru yapılması uygun mudur?

b) OSB Müdürlüğü olarak meslek liselerine yönelik atölye ve eğitim merkezi kuracağız. Bina inşaatını kendimiz yapmayı planlıyoruz. Projemiz uygun faaliyetler kapsamında mıdır? 

Başvuru Rehberlerinde de belirtildiği üzere, projeler kapsamında önerilecek faaliyetlerin çoğunluğu, "İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar", "Çevre ve İklim Değişikliği", "Ulaştırma", "Enerji", "Tarım ve Kırsal Kalkınma" gibi başka Program Otoriteleri tarafından yürütülen Operasyonel Programların kapsamına girmemelidir. (Başvuru Rehberi sf. 15, Başlık 2.2.)

 

19. Küçük Sanayi Sitesi (KSS) tarafından uygulanacak bir yenilenebilir enerji projesinde alınacak güneş panellerinin proje başında ya da sonunda KOBİ'lere devredilmesi mümkün müdür? Yoksa yine KSS mülkiyetinde kalması mı gerekmektedir?

Projeler kapsamında satın alınan makine/ekipmanın, KOBİ'lere devri mümkün değildir.

 

20. Program kapsamında, projelerin uygulanmaya başlanmasından önce mal alımları yapılması gerekmektedir. Ancak yenilenebilir enerji yatırımının yapılabilmesi için önce izinlerin alınması gerekmektedir. Dolayısıyla izinler alınmadan mal alımı yapılması risk taşımaktadır. İzinlerin alınması tamamlanmadan mal alımı yapılması gerekecektir. Bu durum projenin uygulaması aşamasında sıkıntı yaratır mı?

Projelerin fikir olarak sunumundan uygulamaya geçişine kadar izleyeceği yol, Çağrı Rehberinin Bölüm 2.2 Uygun Projeler "Projelerin Yaşam Döngüsü" Başlığı altında açıklanmıştır. Proje fikirleri Bakanlığımız tarafından onaylandıktan (PTD'nin tamamlanması) sonra ihale dosyalarının hazırlanıp Avrupa Birliği tarafından onaylanması ve sonrasında ihalesinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Proje ihaleler sonuçlandıktan sonra uygulamaya geçebilmektedir.

Projelerde uygulama ile ilgili izinlerin bazılarının Projelerin Yaşam Döngüsü Başlığında belirtilen 1. aşamada, bazılarının ise 2. ve 3. aşamalarda yani ihale süreçleri tamamlanmadan alınması gereklidir. Bahse konu örnekte belirtilen izinlerin mal alımı ihalelerinin tamamlanmasından önce alınması gereklidir.

 

21. Başvuruda istenen destekleyici belgeler arasında "İş Modeli" yer almaktadır. İş Modelinden kasıt proje sonunda işletme modeli kurulması mıdır, yoksa proje sonunda proje faaliyetlerinin devamı için uygulanması planlanan yol ve yöntemin açıklanması mıdır?

İş Modeli; projenin tamamlanmasının ardından kurulacak yapının ve verilen hizmetlerin sürdürülebilirliği için yürütülmesi planlanan modelin anlatıldığı belgedir. İş Modeli; yapılması öngörülen operasyon planı, iş içeriğini, gelir getirici hizmetler için fiyatlandırma politikası ve fiyat projeksiyonlarını içerecektir. İş Modeli ile ilgili detaylı bilgi için lütfen EK- G "İş Modeli" dokümanını inceleyiniz.

 

22. Tasarım atölyesi kurulumu ve Küçük Sanayi Sitesinin (KSS) enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak planlanan projede, güneş enerjisi yatırımı lisanssız elektrik üretimi sınırını aşmaktadır. "1.1 İmalat Sanayi başlığı" altında KSS'nin enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak lisanslı güneş enerjisi üretimi için başvuru yapılabilir mi? Yoksa lisanslı enerji üretimi, imalat sanayinde rekabetçiliğin artırılması olarak değil, salt enerji üretim ve satışı olarak mı değerlendirilmektedir. Program kapsamında yalnızca lisansız enerji üretimi mi uygun sayılmaktadır? 

Projeler kapsamında birden çok faaliyet aynı amaca hizmet etmek üzere tasarlanıp uygulanabilir. İmalat sanayiinde girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla yapılan yenilenebilir enerji üretimine yönelik faaliyetler de rekabetçiliğin artırılması amacına hizmet etmesi kaydıyla desteklenebilmektedir. Bu kapsamda, proje teklifleri,  lisanslı veya lisanssız olması fark etmeksizin enerji üretimi faaliyetini içerebilir. Lisans süreçleri ve enerji piyasası mevzuatından kaynaklanan benzeri hususlar zaman kısıtı göz önünde bulundurularak başvuru sahibi tarafından planlanmalıdır.  

 

23. Kurumumuz tarafından sunulması planlanan başvuruda, projenin önemli kısmı Teknik Destek faaliyetlerinden oluşmaktadır. Söz konusu Teknik Destek faaliyetleri kurumumuzun görev ve yetki alanı ile uyuşmaktadır. Bu nedenle proje ile KOBİlerin yanı sıra kurumumuzun kapasitesinin artırılması da hedeflenmektedir. Proje bitiminde ise proje faaliyetlerinin sürdürülebilirliği kurumumuz aracılığı ile sağlanacaktır. Kazanılan teknik kapasite ve tecrübe ile proje sürdürülebilirliğinin kurumumuz faaliyetlerine bırakılması yeterli midir? Yoksa sürdürülebilirlik için farklı bir İş Modeli mi beklenmektedir?

Kurumsal kapasiteye gelişimine yönelik projeler bu çağrılar altındaki önceliklerle uyumlu olması şartıyla desteklenebilir.

Gelir getirici yönü olmayan ve sadece kurumsal kapasite gelişimine yönelik teknik destek projelerinde sadece Kurumsal Sürdürülebilirlik değerlendirmeye esastır. Bu durumda, projenin sürdürülebilirliğinin Kurum tarafından sağlanması beklenecektir.  Başvuru Rehberi Ek-G "İş Modeli"nde projenin sürdürülebilirliğine yönelik oluşturulan yapı, organizasyon şeması, insan kaynağı vb. bilgilerin sunulması gereklidir.

 

24. Faaliyet 1.1 İmalat Sanayii Çağrısı altında üniversitenin ortak olarak yer aldığı bir projeyi başarılı bir şekilde tamamlayan uygun başvuru sahibi,  proje kapsamında kapasitesini artırdığı merkezin mülkiyetini/sorumluluğunu proje ortağına devredebilir mi?

Başvuru Rehberi'nde 2.1 Başvuru Sahipleri ve Ortakların Uygunluğu başlığı altında belirtildiği üzere başvuru sahibi " Projelerin hazırlanmasından, uygulama döneminde yönetiminden ve projenin tamamlanması sonrasında sürdürülebilirliğinden ve sürekliliğinden doğrudan sorumlu olmalıdır".

Başvuru Sahibi, projenin tamamlanması sonrasında sürdürülebilirlikten birincil derece sorumlu olduğundan proje kapsamında kapasitesini artırdığı merkezin mülkiyetini/sorumluluğunu proje ortağına devredip ayrılamaz. 


1. GRUP (10 Nisan 2017)

1. Bu proje çağrısında belediyeler başvuru yapabiliyor mu?

3 farklı başlıkta yayımlanan Proje Teklif Çağrılarında; hangi kurum/kuruluşların uygun başvuru sahibi veya ortağı olabileceği;  Başvuru Rehberlerinin 2.1 Başvuru Sahipleri ve Ortakların Uygunluğu başlığı altında görülebilir.

Belediyeler; " Faaliyet 1.1 İmalat Sanayi" Başlıklı Çağrı altında uygun "ortak kuruluş" olarak belirlenmiştir.

 

2. Proje çağrıları altında "turizm" ve  "yaratıcı endüstriler" başlıkları  desteklenmiyor mu? Bu kapsamda IPA II'de Turizm Projeleri olmayacak mıdır?

6 Nisan-9 Haziran 2017 tarihleri arasında açık olan Proje Teklif Çağrılarında turizmin de dâhil olduğu "Hizmetler ve Yaratıcı Endüstriler Faaliyeti"  yer almamaktadır.

Bakanlığımızın  "Hizmetler ve Yaratıcı Endüstriler" Faaliyeti ile ilgili çalışması devam etmektedir. Süreç http://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/ adresinden takip edilebilir.

 

3. Sağlık alanına yönelik konuları kapsıyor mu?

Çağrı rehberlerinde sektörlere, konu ve temalara ilişkin detaylı bilgi sunulmaktadır.   Çağrı rehberlerinde atıfta bulunulan Hedef ve Öncelikler ile uyumlu sektörler  başvuruda bulunulabilir.

Sağlık Turizmi bu çağrıların kapsamı dışındadır.

 

4. Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı Çağrıları ile ilgili olarak, web sayfasında yer alan "Proje Değerlendirme Süreci" dokümanı ile Başvuru Rehberlerinde yer alan "Takribi Zaman Çizelgesi" içerikleri birbiri ile uyumlu görünmemektedir. Hangi bilgilerin doğru olduğu, hangi dokümanı dikkate almamız gerektiği konusunda bizi yönlendirebilirseniz seviniriz. Buna ek olarak, bu çağrı kapsamında İstanbul'da bir bilgi günü düzenlenmesi planlanmakta mıdır?

Proje Değerlendirme Süreci dokümanı grafiksel bir gösterim olup süreçlerin ortalama sürelerini belirtmektedir. İki belge arasında uyumsuzluk bulunmamakla birlikte, rehberlerde yer alan tanımlı tarihler geçerlidir.

Düzenlenecek bilgilendirme toplantıları ile ilgili detaylı bilgiler http://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr  web sayfasında ilan edilecektir.

 

5. İmalat sektöründe kullanılabilecek ürün üretimi üzerine projem mevcuttur. Bu kapsamda ne tür bir çağrıya nasıl başvurmam gerekiyor? Bu konuda bilgi verir misiniz?

Başvuruların nasıl yapılacağı, Başvuru Rehberlerinde 3. BAŞVURU ŞEKLİ ve YAPILACAK İŞLEMLER başlığı altında detaylandırılmıştır. Proje teklifinin hangi Çağrı kapsamında ve/veya Konu Başlığı altında sunulmasına karar vermek tamamen yararlanıcının sorumluluğundadır.

Ayrıca; 3 farklı alanda yayımlanan Proje Teklif Çağrılarında; hangi kurum/kuruluşların uygun başvuru sahibi veya ortağı olabileceği;  Başvuru Rehberlerinin 2.1 Başvuru Sahipleri ve Ortakların Uygunluğu başlığı altında görülebilir.

 

6. Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yenilenebilir enerji sektöründe ne gibi teşvik ve destekler vardır? Belediye olarak Güneş enerjisinden elektrik üretim tesisi kurmayı planlamaktayız. Bu konuda programın en uygun hangi başlığı bulunmaktadır. Bu konuda bilgi ve görüşlerinizi talep ediyoruz. 

Başvuruların nasıl yapılacağı Başvuru Rehberlerinde 3. BAŞVURU ŞEKLİ ve YAPILACAK İŞLEMLER başlığı altında detaylandırılmıştır. Proje teklifinin hangi Çağrı kapsamında ve/veya Konu Başlığı altında sunulmasına karar vermek tamamen yararlanıcının sorumluluğundadır.

Ayrıca, 3 farklı alanda yayımlanan Proje Teklif Çağrılarında; hangi kurum/kuruluşların uygun başvuru sahibi veya ortağı olabileceği;  Başvuru Rehberlerinin 2.1 Başvuru Sahipleri ve Ortakların Uygunluğu başlığı altında görülebilir.

Belediyeler; " Faaliyet 1.1 İmalat Sanayi" Başlıklı Çağrı altında uygun "ortak kuruluş" olarak belirlenmiştir.

 

7. Eylem 2'de coğrafi odaklanmada Gaziantep ilinin yer almamasının nedeni nedir?

Çağrı başlıkları, tüm illerimize açıktır. Ancak, Çağrı başlıkları özelinde bölgesel bazda önceliklendirmeler mevcuttur. Eylem 2 "Araştırma-Geliştirme"  ve "Teknoloji Transferi ve Ticarileşme" çağrı başlıkları altında Yüksek ve Orta-Yüksek gelirli bölgelere öncelik verilmekle birlikte diğer bölgelerin proje teklifi sunmasında bir engel bulunmamaktadır.

Not: Gelir Seviyelerine bölgelerin sınıflandırılması Kalkınma Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu "Bölgesel Gelişim Ulusal Stratejisi"nde  belirlenmiştir.