SIRA NO PROJE ADI NİHAİ YARARLANICI UYGULAMA YERİ AB KATKISI (€) ULUSAL KATKI (€) TOPLAM BÜTÇE (€)
1 Bafra İş ve İhracat Geliştirme Merkezi Projesi Bafra Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı Samsun 2.221.087,40 391.956,60 2.613.044,00
2 Küçük Sanayicilerin Büyük Ortaklığı Projesi Tokat S.S Küçük Sanayi Yapı Kooperatifi Tokat 7.924.532,42 1.692.618,58 9.617.151,00
3 Bingöl İş Geliştirme Merkezi Kurulması Projesi (İŞGEM) Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Bingöl 4.047.730,80 947.001,20 4.994.732,00
4 Elazığ İş Geliştirme Merkezinin Kurulması Projesi Elazığ İl Özel İdaresi Elazığ 7.908.183,30 1.538.935,70 9.447.119,00
5 Gaziantep Teknoparkının Araştırma ve Teknolojik Altyapısının Geliştirilmesi Projesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Sanayi Ar-Ge Genel Müdürlüğü Gaziantep 6.359.778,24 1.421.670,76 7.781.449,00
6 Erzurum, Erzincan ve Kars Kış Turizmi Koridoru Projesi Kültür ve Turizm Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kars, Erzincan, Erzurum 6.902.582,36 1.928.766,64 8.831.349,00
7 Kümelenme ile Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ'lerin Güçlendirilmesi Projesi Ekonomi Bakanlığı Samsun, Kahramanmaraş, Çorum, Trabzon, Gaziantep 4.250.000,00 750.000,00 5.000.000,00
8 Avrupa-Türkiye İş Merkezleri Ağının Genişletilmesi Projesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Hatay, Sivas, Van, Batman 6.846.750,00 1.653.250,00 8.500.000,00
9 Erciyes Teknopark Bölgesel İnovasyon Merkezinin Kurulması Projesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Sanayi Ar-Ge Genel Müdürlüğü Kayseri, Yozgat 6.327.897,14 1.496.879,86 7.824.777,00
10 3 Adet İş Geliştirme Merkezinin Kurulması ve Türkiye'deki İş Geliştirme Merkezleri Arasında Bir Network Oluşturulması Projesi (1. Safha) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Tokat, Malatya, Kastamonu 8.122.921,77 1.687.370,23 9.810.292,00
11 3 Adet İş Geliştirme Merkezinin Kurulması ve Türkiye'deki İş Geliştirme Merkezleri Arasında Bir Network Oluşturulması Projesi (2. Safha) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Kastamonu, Tokat, Malatya 2.706.786,64 562.279,36 3.269.066,00
12 Amasya’da Mobilya ve Otomotiv Sektöründe Ortak Kullanım Tesisi ve Küçük İşletmelere Danışmanlık Hizmeti Merkezi Kurulması Projesi Amasya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığı Amasya 4.553.152,69 878.907,31 5.432.060,00
13 Endüstriyel Orman Ürünleri İçin Ortak Kullanım İşleme Tesisi Kurulması Projesi Kastamonu Ticaret Borsası Kastamonu 8.221.660,20 1.757.293,80 9.978.954,00
14 Fındık Lisanslı Deposu ve Fındık Pazar Yeri Kurulması Projesi Giresun Ticaret Borsası Giresun 7.753.978,53 1.696.330,47 9.450.309,00
15 Van İŞGEM Büyüyor Projesi Van Sanayici ve İşadamları Derneği Van 7.413.333,14 1.599.837,86 9.013.171,00
16 Girişimci İşgücünü Çevreleyen Fırat Gökkuşağı Projesi (FIRASET) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Sanayi Ar-Ge Genel Müdürlüğü Elazığ 5.576.720,38 1.191.965,62 6.768.686,00
17 Gelişen 43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu Projesi Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 10.411.174,00 1.837.266,00 12.248.440,00
18 Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi Projesi (GETHAM) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Gaziantep 6.198.047,92 1.181.459,08 7.379.507,00
19 Büyüyen Anadolu’ya Kredi Kolaylıkları Projesi (BAKK) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı - İç Ticaret Genel Müdürlüğü 50.313.493,35 8.878.851,77 59.192.345,12
20 Gümüşhane İGelenkesel ve Organik Ürünler İş Geliştirme Merkezi Projesi (İŞGEM) Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Gümüşhane 6.774.258,74 1.346.406,26 8.120.665,00
21 Hatay Mobilyacılar için Ortak Kullanım Atölyesi Projesi Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Hatay 6.035.532,92 1.324.873,08 7.360.406,00
22 Fıstık İşleme Sektörü Ortak Sanayi Altyapısı Projesi Siirt İli ve İlçeleri Fıstık Üreticileri Birliği Siirt 8.065.753,72 1.774.131,28 9.839.885,00
23 Ardahan Yalnızçam'da Turizm Altyapısının İyileştirilmesi Projesi Ardahan İl Özel İdaresi Ardahan 4.856.896,86 1.391.523,14 6.248.420,00
24 Orta Karadeniz Bölgesinin (TR 83) Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi Orta Karadeniz Bölgesi Kalkınma Ajansı Tokat, Amasya, Samsun, Çorum 6.804.096,15 1.200.722,85 8.004.819,00
25 Maraş Biberi İş Kümesi Projesi Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - Kahramanmaraş Tarım İl Müdürlüğü Kahramanmaraş 2.041.484,78 553.183,22 2.594.668,00
26 Arım, Balım, Peteğim Projesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ordu 8.225.930,56 1.764.269,30 9.990.199,86
27 Bayburt Doğaltaş Üretim ve Pazarlama Destek Merkezi Projesi Bayburt İl Özel İdaresi Bayburt 7.650.848,06 1.664.685,94 9.315.534,00
28 Osmaniye İş Geliştirme Merkezinin Kurulması Projesi Osmaniye Valiliği Osmaniye 6.844.687,06 1.440.855,94 8.285.543,00
29 AB Mali Programları Daire Başkanlığı Rekabetçi Sektörler Programı Tanıtım Projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - AB Mali Programları Daire Başkanlığı 3.342.500,05 589.852,95 3.932.353,00
30 Pamuk Lifi Üretiminde Bölgesel Sınai İşbirliği Projesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Diyarbakır 4.999.218,46 1.030.474,54 6.029.693,00
31 Şanlıurfa’da Turizm Çeşitliliğinin ve Kapasitesinin Artırılması Projesi Karacadağ Kalkınma Ajansı Şanlıurfa 8.050.037,90 1.560.800,10 9.610.838,00
32 Siirt’te Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi Tillo Kaymakamlığı Siirt 2.535.235,22 545.993,78 3.081.229,00
33 Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesi Rize Ticaret ve Sanayi Odası Rize 8.154.867,68 1.816.846,32 9.971.714,00
34 Samsun Lojistik Merkezi Projesi Black Sea Region Development Agency Samsun 32.507.260,80 8.126.815,20 40.634.076,00
35 Samsun Uluslararası Akredite Metal Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı Projesi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Samsun 6.992.413,39 1.297.347,61 8.289.761,00
36 Sivas İş Geliştirme Merkezi Projesi (İŞGEM) Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Sivas 6.031.557,17 1.159.997,83 7.191.555,00
37 Sorgun İş Geliştirme Merkezi Projesi (İŞGEM) Sorgun Belediye Başkanlığı Yozgat 3.790.501,24 773.068,76 4.563.570,00
38 Mobilya Üretimimin ve Teknolojisinin Altyapısını Güçlendirme Projesi (MOBİTEK) Orta Anadolu Kalkınma Birliği (ORAKAB) Kayseri 7.968.200,27 1.697.253,73 9.665.454,00
39 AB Mali Programları Daire Başkanlığı Rekabetçi Sektörler Programı Teknik Yardım Projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - AB Mali Programları Daire Başkanlığı 18.127.067,70 3.198.894,30 21.325.962,00
40 Mardin-Kültürel Turizm Merkezi Projesi Mardin Valiliği Mardin 7.819.815,08 1.379.967,37 9.199.782,45
41 Şanlıurfa Hububat Lisanslı Depo Projesi Şanlıurfa Ticaret Borsası Şanlıurfa 7.963.490,48 1.559.937,52 9.523.428,00
42 Şanlıurfa Pamuk Borsası ve Lisanslı Depo Kurulması Projesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Şanlıurfa 7.512.683,54 1.602.438,46 9.115.122,00
43 Teknoloji Transferi Hızlandırma Fonu Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 42.925.000,00 7.575.000,00 50.500.000,00